Prihlásenie

Slovenskí národní víťazi

Slovenskí národní víťazi

Podpora zodpovedného podnikania a spojenie súkromného sektora s verejným v oblasti vzdelávania – dva projekty, ktoré reprezentujú Slovensko v 4. ročníku súťaže Európskej komisie EURÓPSKE PODNIKATEĽSKÉ OCENENIA.

 Ocenenia vyjadrujú uznanie a vyzdvihujú výnimočné a originálne iniciatívy, ktoré podporujú rozvoj podnikania na regionálnej úrovni.   Predstavujeme Vám úspešné slovenské podnikateľské projekty:
 
   
NAŠA BRATISLAVA
 
 
Projekt firemného dobrovoľníctva organizuje Nadácia Pontis a skupina Engage od roku 2007. Realizuje sa v Bratislave počas dvoch dní, kedy môžu zamestnanci bratislavských firiem prejaviť spolupatričnosť - pre dobrú vec a verejný prospech darovať svoj čas a prácu. Nezištne pomáhajú komunitným organizáciám manuálne alebo  odovzdávajú svoje skúsenosti, vedomosti a know-how a rozširujú tak znalosti ľudí z neziskových organizácií.  
 

Viac na www.nasabratislava.sk
 HYBRIDNÁ OBECNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA
 

Občianske združenie Smart Language Courses poskytuje dostupné jazykové vzdelávanie pre obyvateľov obce Košeca a širšieho okolia za podpory miestneho Obecného úradu. Výučba prebieha individuálnou formou a uplatňujú sa v nej inovatívne vyučovacie metódy. Ide o jedinečné prepojenie verejného a súkromného sektora, ktorého cieľom je zvýšiť kvalifikáciu obyvateľov a rozšíriť možnosti ich uplatnenia sa na trhu práce. 


Viac na www.slc-online.sk


 Súťaž EURÓPSKE PODNIKATEĽSKÉ OCENENIA na Slovensku organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania s podporou Enterprise Europe Network. Slávnostné predstavenie víťazov sa uskutoční v máji 2010 v Madride za účasti predstaviteľov Európskej komisie.
 

Viac na http://www.nadsme.sk/?article=119  

 

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)