Prihlásenie

Strana zelených: Na informácie o slovenských jadrovkách bude embargo

Strana zelených: Na informácie o slovenských jadrovkách bude embargo

Bratislava, 12. marca 2010 - Parlament tento týždeň v stredu schválil zmenu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kvôli ktorému hrozila Európska komisia zastavením eurofondov. Poslanci do zákona na poslednú chvíľu pripojili aj novelu info zákona a atómového zákona, ktorou utajili informácie o povoľovaní jadrových zariadení – napríklad o dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach, o povoľovaní stavby skladov rádioaktívneho odpadu. Dnes (tzn. po troch dňoch) si už dokonca nepamätajú kto bol vlastne predkladateľom návrhu, vďaka ktorému sa na Slovensku bude vzťahovať informačné embargo na budovanie a prevádzkovanie životu nebezpečných jadrových zariadení.

Vláda SR a poslanci vládnej koalície sa dlhodobo bránili vpustiť širšiu verejnosť do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a následného povoľovacieho konania. Až nôž na krku v podobe priškrtenia finančných zdrojov z EÚ ju donútil na poslednú chvíľu urobiť to, čoho sa odborná verejnosť na Slovensku domáhala už dlhší čas. Vláda a koaliční poslanci tým vyslali jasné posolstvo – názor vlastných občanov ju nezaujíma, no vidina rozplynutia sa balíka peňazí, z ktorých ako je známe profitujú aj blízke firmy vládnej koalície, ju vyburcovala k heroickému výkonu.

Ako po mnohokrát aj tento raz sa však volení zástupcovia nevyhli poslaneckému folklóru v podobe rýchlych a nekompetentných poslaneckých návrhov, ktoré systematicky rozkladajú už aj tak dosť bezzubú slovenskú legislatívu v oblasti ochrany zdravia a zdravého životného prostredia. Vrcholom v tomto prípade je však skutočnosť, že takáto dôležitá zmena zákona o slobodnom prístupe k informáciám bola prijatá bez toho, aby sa k jej odbornosti vyjadrili členovia príslušných poslaneckých výborov v odbornej diskusii. Predseda gesčného výboru si dokonca po dvoch dňoch ani nepamätal, kto vlastne predkladal spornú novelu, ku ktorej sa teraz z poslancov nik nehlási.

„Výsledkom tejto nešťastnej nepriamej novely bude to, že na Slovensku už nebudú ľudia bezmocní iba vtedy, keď im budú chcieť postaviť za plotom ich domu diaľnicu, v ich obci skládku alebo spaľovňu nebezpečného odpadu, vyrúbať mestský park a postaviť na jeho mieste polyfunkčnú budovu. Odteraz sa ľudia na Slovensku nebudú môcť vyjadrovať ani k tomu či tu necháme pre svoje deti nechcené dedičstvo v podobe nebezpečných jadrových zariadení a vyhoretého jadrového paliva v celej Európy,“ uzatvára Peter Pilinský, predseda Strana zelených.

Nehlasované