Prihlásenie

Celosvetový firemný dobrovoľnícky projekt IMPACT DAY

Bratislava 10. februára 2009: Jedným z najvýznamnejších projektov spoločnosti Deloitte je dobrovoľná medzinárodná iniciatíva jej zamestnancov zameraná na osobné a bezplatné poskytovanie pomoci v rôznych oblastiach - pre komunity, deti, seniorov, nadácie alebo znevýhodnené sociálne skupiny. Celoročné aktivity niekoľko desiatok tisíc zamestnancov Deloitte na celom svete už po desiaty rok každoročne vyvrcholia v tzv. IMPACT DAY, ktorý je pre Deloitte symbolickým medzinárodným dňom dobrovoľnej pomoci jej zamestnancov.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Na Slovensku tento projekt vstupuje do svojho piateho ročníka a zamestnanci Deloitte Slovensko majú v rámci jubilejného ročníka Impact Day ambiciózne plány - do projektu sa zapojí podstatne väčší počet zamestnancov, ktorí sa zamerajú na pomoc v sociálnej oblasti, v oblasti podpory zdravia, životného prostredia a vzdelávania. Ako povedala Diana Karaffová, zodpovedná za marketingové a PR aktivity spoločnosti Deloitte: „V prípade záujmu neziskových organizácií, alebo iných subjektov pôsobiacich v daných oblastiach budeme radi, ak nám pošlú svoje návrhy alebo projekty. V tomto prípade sa nejedná o priamu finančnú pomoc, ale o pomoc, ktorú vieme poskytnúť prostredníctvom fyzickej alebo duševnej aktivity našich zamestnancov.“                                                                                                                                                                                                                                                                                 Spoločnosť Deloitte Slovensko aj v minulom roku naplnila svoj záväzok podnikať v súlade s princípmi spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít svojich zamestnancov, ktorí vymenili v rámci svojho pracovného času prácu v kancelárii za pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú.                                                                                                                                                                                                                                                                                         V roku 2008 v Bratislavskom regióne pomohli zamestnanci Deloitte skrášliť a zútulniť priestory Špeciálnej školy pre slabozraké a nevidomé deti v Karlovej Vsi v Bratislave, ako aj vyčistiť a opätovne sprevádzkovať detské ihrisko pri Materskej škole na Karadžičovej ulici. Okrem manuálnych činností poskytli svoje know-how a konzultácie v oblasti zefektívnenia procesov občianskemu združeniu Pomoc obetiam násilia. Zamestnanci košickej pobočky Deloitte vybudovali pre seniorov v Domove dôchodcov v košickej časti Juh dráhu pre hru petanque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Renováciu dverí v priestoroch Špeciálnej školy pre slabozraké a nevidomé deti ocenila aj zástupkyňa riaditeľa školy Darina Bučová: „Akcia bola úspešná a splnila svoj cieľ – skrášlenie priestorov internátu, v ktorých žijú naše zrakovo postihnuté deti. V spolupráci s kolegami zo spoločnosti Deloitte sme stihli natrieť 21 interiérových dvier. U detí i kolegov vyvolali  pestré farby na dverách veľmi pozitívny ohlas. Myslím, že táto milá akcia splnila svoj cieľ – výzdobu priestorov internátu, rozvoj estetického cítenia u detí, rozvoj manuálnych zručností i zrakovo motorickej koordinácie. Ešte raz sa chcem v mene našich detí i kolegov veľmi pekne poďakovať všetkým  zúčastneným pracovníkom firmy Deloitte za potenciál, ktorým prispeli k zdarnému priebehu akcie.“                                                                                                                                                                                                                                                             Detské ihrisko opäť slúži deťom                                                                                                                                                                                                                                         Ihrisko pri Materskej škole na Karadžičovej ulici v Bratislave bolo dlhé roky zanedbané, neupravené a plné nebezpečných odpadkov.„V minulosti sa ho podarilo oplotiť, avšak v stave, v akom sa nachádzalo, bolo nevhodné na hranie sa pre malých škôlkarov,“ povedala riaditeľka Materskej školy Jana Nováková. „Vďaka dobrovoľníkom z Deloitte, ktorí vypratali dvor, pohrabali staré lístie, pozbierali konáre, sklo a ďalší odpad, natreli preliezačky a posypali plochy pod preliezačkami drevenými štiepkami, sa deti z materskej školy na Karadžičovej ulici v Bratislave, ale aj deti z celého okolia môžu opäť hrať na ihrisku bez toho, aby sa si ublížili alebo sa zranili,“ dodala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pomoc obetiam násilia                                                                                                                                                                                                                                                                              Občianskemu združeniu Pomoc obetiam násilia poskytli experti z Deloitte informácie ako zlepšiť a zefektívniť svoju činnosť a procesy, financovanie a celkové fungovanie, spoločne hľadali riešenia problémov, s ktorými sa združenie dennodenne stretáva. Očakávali sme zdvorilý záujem a možno pár dobrých rád. Prekvapilo nás, ako zainteresovane konzultanti Deloitte reagovali, ich ochota pomôcť a osobný, ľudský záujem o problematiku,“povedala Jana Šipošová, výkonná riaditeľka združenia Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Petanque pre seniorov v Košiciach                                                                                                                                                                                       Zamestnanci košickej pobočky Deloitte Slovensko vybudovali petanque dráhu pre seniorov v Domove dôchodcov v časti Košice - Juh. Obyvatelia Domova dôchodcov tak majú možnosť aktívne tráviť svoj voľný čas. Prvé partie petanque si zahrali spolu so zamestnancami košickej pobočky Deloitte, pre ktorých bola táto iniciatíva rovnako prínosná: „Nápad to bol výborný, dôchodcovia boli priam nadšení, že sme ich prišli pozrieť a pomôcť im. Boli tiež radi, že vidia niekoho nového, s kým sa môžu porozprávať.”   

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)