Prihlásenie

Saxo Bank spustila nový podporný nástroj pre investorov

Londýn, 4. marca 2009

Saxo Bank, špecialista na online obchodovanie a investovanie na kapitálových trhoch, spustila nový nástroj technickej analýzy - TradeMaker, ktorý poskytuje obchodné tipy na hlavné menové páry. Reaguje tak na minuloročný 446 percentný nárast klientov obchodujúcich prostredníctvom online platformy SaxoTrader.

TradeMaker bol vyvinutý ako odpoveď na rastúci dopyt klientov Saxo Bank po vysoko kvalitných obchodných tipoch a ako nástroj k ľahkej realizácii týchto nápadov na platforme SaxoTrader. Nástroj uverejňuje v reálnom čase tipy zamerané na 10 hlavných menových párov. Akonáhle si investor vyberie niektorý z tipov, automaticky sa vyplní objednávkový lístok na platforme SaxoTrader s cenovými úrovňami vstupu, cieľového zisku a stop loss.

„Obtiažne podmienky na trhu spôsobené turbulenciou znamenajú, že čoraz viac našich klientov vyhľadáva nástroje technickej analýzy sprostredkujúce obchodné nápady a tipyv ako načasovať svoje obchody. Nástroj TradeMaker nielenže poskytuje včasné tipy pre pracovnú plochu klientskej obchodnej aplikácie, ale dodáva ich tak, že ich klienti môžu ľahko a rýchlo realizovať,” hovorí James Morris, manažér globálnej platformy SaxoTrader.

„Nárast používania technických upozornení jasne naznačuje, že viac klientov hľadá častejšie obchodnú inšpiráciu. A práve TradeMaker dáva klientovi takéto nápady,” dodáva James Morris.

Zavedenie nástroja TradeMaker nasleduje po minuloročnom úspešnom spustení nástroja SaxoMobileTrader pre mobilné telefóny iPhone a BlackBerry, ktoré umožňujú klientom, aby mali aktuálny prehľad o dianí na trhoch a kedykoľvek riadili svoje pozície.

 

O nástroji TradeMaker

TradeMaker uverejňuje obchodné nápady v reálnom čase a automaticky vyplňuje objednávkový lístok. Obchodné nápady sú oznamované žltou blikajúcou žiarovkou.

Modul TradeMaker bude obsahovať podrobný návod k realizácii obchodného nápadu uvádzajúc cenovú úroveň vstupu, cieľa a stop (viď ilustračný obrázok). Každý nápad je doplnený grafom zobrazujúcim príslušné úrovne s pridruženým komentárom o nápade. V spodnej časti modulu je dopredu vyplnený objednávkový lístok umožňujúci rýchlu a ľahkú realizáciu obchodného nápadu.

Zo začiatku bude nástroj TradeMaker denne uverejňovať obchodné nápady týkajúce sa  10-tich hlavných menových párov. Nápady budú poskytované treťou stranou, firmou Sostratos, lídrom v oblasti technických analýz. Sostratos bol vybraný ako dodávateľ dát pre nástroj TradeMaker kvôli svojej prestíži v oblasti prieskumu , ktorý robia analytici podľa jasne definovanej metodológie.

 

Viac informácii o Saxo Bank
Slávka Bilá
Saxo Bank Central Eastern Europe Group
+44 77 2636 2150

Kasper Elbjorn
Saxo Bank Corporate Communications
+45 39 77 43 00
+45 30 65 4300

 

Saxo Bank A/S

Saxo Bank je dánska investičná banka založená v roku 1992. Špecializuje sa na online investície na medzinárodných kapitálových trhoch. Od roku 2001 je Saxo Bank plne licencovaná a regulovaná banka s plný status európskej banky. Odvtedy sa banke podarilo stať vedúcou inštitúciou v oblasti online obchodovania s celosvetovým pokrytím.

Saxo Bank umožňuje privátnym klientom a investorom obchodovať s devízami, akciovými derivátmi (CFD), akciami, futures, opciami a inými derivátmi. Okrem toho poskytuje správu portfólia prostredníctvom online obchodnej platformy SaxoTrader, ktorá je k dispozícii v širokej palete jazykov. Platforma bola vyvinutá interne v Saxo Bank a potvrdzuje výrazné zameranie na informačné technológie. SaxoTrader bol štyri roky po sebe ocenený prestížnou cenou e-FX ako najlepšia online retailová obchodovacia platforma, ako aj mnohými ďalšími oceneniami z tohto odvetvia.

Saxo Bank má viac ako 100 „White Lable“ partnerov a ich počet neustále rastie. Naša činnosť v oblasti „White Labelling“ spočíva v užívateľských úpravách a označovaní online obchodovacej platformy pre iné finančné inštitúcie a maklérov.

Viac informácií nájdete na našej webstránke www.saxobank.sk 

Priemerné hodnotenie: 3.5 (2 votes)
Saxo Bank spustila nový podporný nástroj pre investorov