Prihlásenie

Vzdelávanie v reálnom svete - Deloitte a IMD organizovali študentské fórum

Vzdelávanie v reálnom svete - Deloitte a IMD organizovali študentské fórum

Bratislava, 3. marca 2009: V dnešných neľahkých ekonomických časoch je pre budúcich lídrov dôležitejšie než doposiaľ rozvíjať schopnosti, znalosti a skúsenosti z reálneho sveta, ktoré im umožnia mať okamžitý vplyv v ich pracovných oblastiach. Taký je cieľ medzinárodného študentského obchodného fóra Deloitte, ktoré sa uskutočnilo 27. februára až 1. marca vo švajčiarskom meste Lausanne.

Fórum bolo organizované v spolupráci s poprednou globálnou vysokou školou ekonomických štúdií IMD so sídlom vo Švajčiarsku. Na trojdňovom fóre sa zúčastnilo 63 študentov z 21 štátov. Študentské podnikateľské fórum pod vedením lídrov členskej firmy Deloitte a profesora Maury Peiperla z IMD poskytlo vybranej skupine univerzitných študentov jedinečnú príležitosť rozvíjať ich vodcovské zručnosti počas práce v multikultúrnych tímoch. Študenti strávili víkend riešením zložitého obchodného problému na pôde IMD a na lyžiarskych svahoch. Finalisti predstavili svoje riešenie hodnotiacej porote.

„Študenti sa na fóre stretávajú s reálnym podnikateľským prostredím, ktoré zvyčajne v rámci bežného štúdia na vysokej škole nezažívajú,“ uviedol Vassi Naidoo, globálny vedúci partner Deloitte pre rozvoj talentov. „Riešenie zložitých obchodných problémov a získavanie praktických skúseností im umožní získať náskok vo svojej budúcej kariére. V spoločnosti Deloitte predstavuje riešenie zložitých obchodných problémov hodnotu, ktorú naše firmy poskytujú klientom, pričom rôznorodosť úloh zabezpečuje neustále vzdelávanie sa a rozvoj našich zamestnancov,“ dodal.

Fórum, ktoré sa začalo organizovať pred troma rokmi v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky, tento rok prvýkrát privítalo študentov z Kanady, Mexika a USA, čo tejto udalosti pridalo na kultúrnej a sociálnej rozmanitosti.

„Spoločnosť Deloitte Slovensko sa do fóra zapojila druhý rok. Oslovení boli študenti, ktorí sa zúčastnili súťaže Global Management Challenge. Podmienkou bolo napísať esej a následne absolvovať osobný pohovor. Vybraní uchádzači na záver vyplnili on-line test. Z prihlásených študentov nakoniec najviac presvedčil Zoltán Bán, študent Ekonomickej univerzity,“ uviedla Katarína Kosztanková, koordinátorka projektu Deloitte Slovensko.

„Predovšetkým by som chcel poďakovať spoločnosti Deloitte Slovensko za príležitosť zúčastniť sa na tomto fóre. Riešenie komplexného prípadu organizácie mimoriadnych letných olympijských hier v Johannesburgu bolo pre mňa výzvou. Po prednáške o súčasnom stave svetovej ekonomiky sme mali možnosť spoločne riešiť vzorovú prípadovú štúdiu, počas ktorej sme sa naučili kľúčové aspekty úspešnej tímovej a tvorivej práce. Intenzívne úlohy zamerané na budovanie tímu a neustála podpora dvoch trénerov nám umožnili využiť silné stránky jednotlivcov v prospech tímu. O finálnu cenu súťažilo 12 tímov v dvoch kolách. Tím Albertville, ktorého som bol členom aj ja, postúpil do finálového kola, kde museli štyri najlepšie tímy presvedčiť porotu zloženú z odborníkov z radov Deloitte a akademikov. Odmena za tvrdú prácu prišla vo forme získania zlatej medaily na základe hlasovania účastníkov SBF. Obstáť v medzinárodnom konkurenčnom prostredí, vedome sa snažiť o budovanie tímu, schopnosť analytického prístupu ku komplexným výzvam a zvládnuť prácu pod tlakom ma mimoriadne obohatili. Nakoniec nesmiem zabudnúť ani na osobné kontakty, priateľstvá a zážitky, ktoré sú tiež nezanedbateľným prínosom fóra. Talent študentov a profesionálnosť trénerov ma bude vždy motivovať rásť a využiť všetky príležitosti na ďalšie vzdelávanie,“ zhodnotil svoju účasť Zoltán Bán, študent EU, ktorý reprezentoval Slovensko.

„Okrem prípravy budúcich obchodných lídrov je cieľom študentského obchodného fóra pomôcť študentom zamyslieť sa nad svojou budúcou kariérou a zdokonaliť zručnosti, ktoré sa vyžadujú od lídrov v ktorejkoľvek oblasti – v obchodných spoločnostiach, mimovládnych organizáciách, ale aj vo vládnych subjektoch. Absolventi súťaže majú možnosť neskôr pracovať v Deloitte, tak ako sa to podarilo aj minuloročnému absolventovi súťaže zo Slovenska,“ spresnila Katarína Kosztanková.

„IMD je hrdá, že ponúka vedúcim pracovníkom na celom svete vzdelávanie v reálnom svete,“ uviedol profesor Peiperl. „Preto sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Deloitte, a tak pomáhať rozvíjať vodcovské zručnosti týchto študentov v multikultúrnom prostredí,“ dodal.

„Lídri pochádzajú zo všetkých oblastí spoločnosti a v dnešnej dobe môžu obchodné, vládne a spoločenské skupiny dosiahnuť viac, ak budú spolupracovať,“ uviedol V. Naidoo. „Firemná zodpovednosť je súčasťou podnikateľskej stratégie členských firiem Deloitte na celom svete. Študentské obchodné fórum nám dáva príležitosť prispieť k rozvoju mužov a žien, ktorí budú formovať politickú, ekonomickú a sociálnu budúcnosť tohto sveta,“ dodal.

„Zodpovedné vodcovstvo je základnou iniciatívou IMD,“ uzatvoril profesor Peiperl. „Kariérny rozvoj je dôležitou súčasťou zodpovedného vodcovstva. Nezhody v psychologickej zmluve sú hlavným zdrojom problémov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Študentské obchodné fórum Deloitte je pozitívnym príkladom, ako by organizácie mali investovať do potenciálnych budúcich zamestnancov a lídrov.“

Bližšie informácie o tomto fóre nájdete na adrese www.deloitte.com/sbf.

 

Fotografie:

víťazný tím Albertville – Zoltán Bán, vrchný rad prvý zľava, spolu s ďalšími členmi tímu z Ruska, Fínska, USA a Holandska, s koučmi zo spoločnosti Deloitte z Portugalska a Španielska

víťazný tím Albertville – vľavo Zoltán Bán s ďalšími členmi tímu z Ruska, Fínska, USA a Holandska

IMD
IMD je poprednou globálnou vysokou školou ekonomických štúdií so sídlom vo Švajčiarsku. Už vyše 60 rokov spolupracuje s poprednými globálnymi spoločnosťami pri rozvoji a udržiavaní talentov na vedúcich pozíciách. IMD predstavuje „globálne miesto stretnutia“: najmedzinárodnejšiu vysokú školu ekonomických štúdií na svete. Ponúka štúdium založené na inovačnom a mimoriadne aktuálnom výskume a vedomosti, ktoré možno okamžite využiť pri riešení zložitých obchodných problémov. IMD tento prístup nazýva „Reálny svet. Reálne učenie“. (www.imd.ch).

IMD patrí vo svete prvá priečka v oblasti vzdelávania vedúcich pracovníkov (Financial Times, 2008). Akademické štúdium MBA v rámci IMD je hodnotené ako najlepšie na svete (Economist 2008).

Získajte viac informácií o IMD. Stiahnite si naše informačné prehľady v 10 jazykoch na adrese www.imd.ch/presskit.

 

Deloitte poskytuje audítorské, daňové a konzultačné služby a služby finančného poradenstva verejným a súkromným klientom pôsobiacim v rôznych odvetviach. Prostredníctvom globálne prepojenej siete členských firiem v 140 krajinách Deloitte prináša odborné schopnosti na svetovej úrovni a široké lokálne znalosti, aby pomohol klientom dosahovať úspechy, kdekoľvek pôsobia. 165 000 odborných pracovníkov spoločnosti Deloitte je odhodlaných stať sa štandardom dokonalosti.

Odborných pracovníkov spoločnosti Deloitte zjednocuje kultúra spolupráce, ktorá podporuje integritu, jedinečnú hodnotu pre trhy a klientov, vzájomnú angažovanosť a silu kultúrnej rozmanitosti. Pracujú v prostredí, ktoré sa vyznačuje nepretržitým vzdelávaním, zaujímavými skúsenosťami a bohatými príležitosťami pre ich kariéru. Odborní pracovníci Deloitte sú pripravení posilňovať spoločnú zodpovednosť, budovať dôveru verejnosti a pozitívne pôsobiť v spoločnosti, v ktorej žijú.

Názov Deloitte zahŕňa jeden alebo viac subjektov organizácie Deloitte Touche Tohmatsu, asociácie Swiss Verein, a jej sieť členských firiem, z ktorých každá predstavuje samostatnú a nezávislú právnickú osobu. Detailnejší prehľad právnej štruktúry Deloitte Touche Tohmatsu a jej členských firiem nájdete na internetovej stránke www.deloitte.com/sk/o-nas.

Deloitte Central Europe je regionálnou organizáciou združujúcou subjekty zastrešené spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktorá pôsobí v strednej Európe ako členská firma Deloitte Touche Tohmatsu. Služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi. Dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patria medzi popredné odborné poradenské firmy v regióne, ktoré poskytujú služby prostredníctvom viac ako 4 000 pracovníkov pôsobiacich vo vyše 30 kanceláriách v 17 krajinách.

Na Slovensku poskytujú služby spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Tax k.s. a Deloitte Advisory s.r.o. (spoločne „Deloitte Slovensko“), ktoré sú pridruženými spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovensko patrí k najvýznamnejším organizáciám poskytujúcim odborné služby na Slovensku. Vyše 250 slovenských a zahraničných špecialistov poskytuje služby v oblasti auditu a daní, konzultačné služby, služby v oblasti riadenia rizík a finančné poradenstvo.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.deloitte.sk.

© 2009 Deloitte Slovensko. Všetky práva vyhradené. 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte, prosím:

Deloitte, Diana Karaffová, tel.: 02/5824 9187, e-mail: dkaraffova@deloittece.com
alebo
OMNIPUBLIC, s. r. o., Tomáš Kočí, tel.: 02/5930 8204, e-mail: tkoci@omnipublic.sk.

Nehlasované
Vzdelávanie v reálnom svete - Deloitte a IMD organizovali študentské fórum
 
Vzdelávanie v reálnom svete - Deloitte a IMD organizovali študentské fórum