Prihlásenie

Aktuálna správa o súčasnej situácii na kapitálovom trhu krajín strednej a východnej Európy

Regionálny prehľad

Banková kríza na oboch stranách Atlantiku a prudké celosvetové oslabenie konjunktúry ostávajú určujúcimi témami na kapitálových trhoch. Dôvera spotrebiteľov, realitné trhy, rozličné ukazovatele reálnej ekonomiky a trh práce signalizujú pokračovanie jazdy z kopca pre ekonomiku USA. Pri niektorých ukazovateľoch vývoja sa objavujú náznaky stabilizácie na veľmi nízkej úrovni. Súbežne s tým inflačné miery klesajú rekordnou rýchlosťou a v rastúcej miere sa hovorí o deflačných scenároch.

 Ekonomické údaje poukazujú na masívny prepad priemyselnej produkcie na globálnej úrovni takmer vo všetkých regiónoch sveta a aj na prudký pokles intenzity globálnej výmeny tovarov. Rozvinuté krajiny rovnako ako rozvojové štáty sa nachádzajú pred, prípadne v strede jednej z najsilnejších recesií v dejinách. Jej dopady sa ešte posilnia z dôvodu širokej synchronizácie vývoja na celej planéte.  

Eurozóna, ktorá je najdôležitejší obchodný partner krajín SVE nepredstavuje v tomto zmysle žiadnu výnimku. Deflácia je tu však oveľa menej na pretrase ako v USA a ani ECB je nespomína ako bezprostredné nebezpečenstvo.

Na svojom zasadaní začiatkom apríla ECB negatívne prekvapila trhy, keď znížila hlavné úrokové sadzby iba o 25 bázických bodov. Z dôvodu oslabovania ekonomiky a prudko padajúcej miery inflácie účastníci trhu počítajú v najbližšej budúcnosti s minimálne ešte jedným ďalším znížením úrokových sadzieb. Podstatne napätejšie očakávajú trhy „nekonvenčné opatrenia ECB“, ako napríklad oznámenie kúpy štátnych alebo podnikových dlhopisov zo strany centrálnej banky. K tomu sa však zatiaľ z jej strany neobjavili žiadne oficiálne komentáre, jej predstavitelia namiesto toho odkazujú na ďalšie zasadanie ECB v máji.

 

Národné hospodárstva strednej a východnej Európy sa počas prvých dvoch mesiacov roka dostali pod silný tlak predovšetkým pre ich silné ekonomické prepojenie so západoeurópskymi krajinami, ktoré sa pravdepodobne zošmykli do hlbšej krízy, ako sa zatiaľ predpokladalo. Finančná kríza prešla do krízy na úrovni reálnej ekonomiky. Dopyt zo zahraničia sa prudko znižuje a predpovede rastu pre región sa priebežne upravujú smerom nadol. V marci sa však situácia na menových trhoch stabilizovala. Najsilnejší impulz pre vývoj kapitálových trhov v regióne zabezpečil vrcholný summit G20 na konci marca. Navŕšenie objemu prostriedkov zo strany rozvinutých krajín pre MMF, ktoré prekvapilo svojou  výškou, ako aj predbežné zmiernenie bilančných pravidiel pre nelikvidné aktíva, ktoré platia pre banky viedlo k prudkej zmene nálady pokiaľ ide o posudzovanie rizikových investícií. Z toho dokázali vyťažiť aj krajiny SVE.

 

Pohľad na krajiny

Rusko

Nárast ceny ropy v marci viedol k zotaveniu ruských realitných titulov. Rizikové prirážky k ruským štátnym a podnikovým dlhopisom sa v medzimesačnom porovnaní znížili. Aj rubeľ z toho vyťažil a v marci sa mierne zhodnotil k menovému košu euro/dolár.

Maloobchodné obraty sú v medziročnom porovnaní medzičasom negatívne, priemyselná produkcia aj naďalej klesá – to nie sú dobré indikátory ruského ekonomického rastu v najbližšej budúcnosti. Pre ruský trh s dlhopismi je mimoriadne zaujímavý plán zvýšiť plánovaný objem emisie rubľových dlhopisov, ktorý oznámil minister financií. Počas najbližších týždňov sa očakáva oznámenie podrobností.

Ruské akcie v marci zaznamenali výrazný nárast, ktorý poháňali najmä ropné a plynárenské tituly. Potom, čo sa cena ropy stabilizovala počas ostatných mesiacov medzi 40 a 50 USD, podarilo sa v marci opäť prekročiť hranicu 50 dolárov. Navyše sa ekonomické výsledky Gazpromu a Rosnefti, ktoré zverejnili začiatkom mesiaca, nachádzali v rámci očakávaní účastníkov trhu.

Veľmi vysoké kurzové zisky zaznamenali obidve štátne banky Sberbank a VTB, keď sa na globálnych trhoch významne zlepšila nálada voči finančným titulom. Akcie výrobcu hnojív Uralkali zaznamenali obrovský kurzový skok. Na jednej strane spoločnosť ťaží z trvalo vysokých cien draslíka a na druhej strane bol súdny rozsudok, ktorý vydali vo veci vniknutia vody do jednej z baní koncernu podstatne milosrdnejší, ako sa investori obávali.

Maďarsko

Počas prvej polovice marca forint ťažil z pozitívnej nálady na finančných trhoch a zhodnocoval podobne ako iné stredoeurópske meny. Negatívny prúd informácií a všeobecne opäť o niečo sa zvyšujúca averzia k riziku však v druhej polovici mesiaca opäť priniesli tlak na forint. Odstúpenie predsedu vlády zvýšilo politickú nestabilitu. Vládnuca socialistická strana by sa chcela v každom prípade vyhnúť predčasným voľbám a hľadá preto nového kandidáta do úradu predsedu vlády, ktorý získa aj súhlas parlamentnej väčšiny. V súčasnosti sa diskutuje o úradujúcom ministrovi hospodárstva Bajnaiovi. Ak by ho nominovali, trhy by to prijali a posudzovali v pozitívnom svetle. Trochu prekvapujúce zníženie ratingovej pozície Maďarska zo strany agentúry S&P na úroveň BBBs negatívnym výhľadom bolo dodatočnou príťažou pre náladu na trhu. Keďže nový rating už predstavuje najnižšiu úroveň investičného stupňa, je do konca roka pravdepodobná strata ratingu na úrovni investičného stupňa. To by s veľkou pravdepodobnosťou prinieslo ďalší tlak na ceny maďarských titulov zo sektora nehnuteľností a na forint. Z dôvodu vysokého zadlženia domácnosti v cudzej mene maďarská centrálna banka vyjadrila svoje znepokojenie nad prudkým znehodnotením forintu v posledných mesiacoch a na tomto pozadí aj počas svojho zasadania v marci nechala výšku úrokových sadzieb nezmenenú. Zníženie úrokových sadzieb by bolo v súčasnom prostredí vývoja konjunktúry aj primerané, mohlo by však vyvolať ďalšie znehodnotenie menového kurzu. Výnosy z maďarských  štátnych dlhopisov napriek tomu v marci relatívne prudko klesli, zvlášť v prípade krátkych lehôt splatnosti. V dlhodobejšom výhľade sa úroveň výnosov maďarských štátnych dlhopisov zdá byť veľmi atraktívna, z krátkodobého hľadiska by však trh mal ostať veľmi volatilný.

Maďarské akcie zaznamenali v marci kurzové zisky, predovšetkým akcie OTP Bank, ktoré sa dokázali zotaviť po svojich stratách z predchádzajúceho mesiaca. Popri zlepšenej nálade voči bankám titul vyťažil aj z plánov vlády poskytnúť banke 400 mld. forintov na nové úvery, aby sa zlepšili podmienky refinancovania pre maďarské firmy.

Poľsko

Ako vo väčšine krajín regiónu, klesla aj v Poľsku priemyselná produkcia v porovnaní s predchádzajúcim rokom veľmi prudko a maloobchodný obrat sa medziročne znižuje. Pozitívny je naproti tomu vývoj zahraničného obchodu – z dôvodu slabšieho zlotého dovozy klesajú rýchlejšie, ako vývozy. Citeľné je napriek tomu poľavenie zahraničného dopytu z dôvodu globálnej ekonomickej krízy. Centrálna banka na konci februára z dôvodu slabej konjunktúry a padajúcej inflácie znížila úrokové sadzby podľa očakávania o ďalších 25 bázických bodov. Novinkou v uplynulých mesiacoch je rétorika

ohľadom vývoja zlotého: Znehodnotenie meny nebolo pre centrálnu banku dlho zaujímavou témou, medzičasom sa tejto záležitosti zvykne venovať. Aj v Poľsku je väčšia časť úverov súkromných osôb a domácností vedená v cudzej mene. Z tohto dôvodu poľské oficiálne kruhy ohlásili, že sú pripravené postaviť proti znehodnoteniu meny, ktoré považujú za prehnané do cesty protiopatrenia vo forme intervencií na devízovom trhu. Silné posilnenie zlotého po stretnutí predstaviteľov G20 v Londýne a ďalej sa zhoršujúci vývoj konjunktúry by pre centrálnu banku mohli byť podnetom k tomu, aby znížila úrokové sadzby výraznejšie oproti očakávaniam trhu. Poľské dlhopisy by z toho s veľkou pravdepodobnosťou vyťažili.

Na varšavskej burze viedol predovšetkým veľký podiel finančných titulov k prudkému nárastu kurzov v marci. Výrazné kurzové zisky zaznamenal aj producent medi KGHM, ktorého hospodársky výsledok za 4. štvrťrok sa dostal ďaleko nad očakávania analytikov. Zatiaľ čo výrobné náklady pri medi sa podarilo znížiť o 14 %, cena medi sa v posledných týždňoch výrazne zotavila z minimálnych úrovní v decembri 2008 a dala tak kurzu týchto akcií krídla.

  Česká republika

Zverejnené národohospodárske údaje v Česku prekvapujú aj naďalej v negatívnom smere. Zvlášť pokles priemyselnej produkcie (medziročne -23,3 %), ako aj maloobchodného obratu (-3,3 % oproti predchádzajúcemu roku) sú v súčasnosti ilustráciou veľmi negatívneho krátkodobého obrazu českej konjunktúry.

Aj v Česku sa navyše objavili aj negatívne správy na politickom fronte. Práve počas šesťmesačného predsedania krajiny Rade Európy stratila vláda dôveru v parlamente, v čoho dôsledku musel ministerský predseda Topolánek odstúpiť zo svojho postu. Predčasné voľby sú naplánované na október (pravidelný termín by bol inak v polovici roka 2010). Dovtedy za nadstraníckeho dočasného predsedu vlády navrhli Jana Fischera. Počas najbližších dní sa bude o jeho vláde hlasovať v parlamente a ako posledná inštancia sa čaká rozhodnutie prezidenta Václava Klausa. Politické otrasy sa však ledva prejavili na českých kapitálových trhoch.

Česká národná banka na konci marca nechala podľa všeobecného očakávania referenčnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Ak by vydržala pozitívna nálada po stretnutí lídrov krajín G20 a česká koruna by sa zhodnotila, vzhľadom k poklesu ekonomickej konjunktúry by mohli skoro prísť na program ďalšie kroky smerom k nižším úrokovým sadzbám. To by sa pozitívne prejavilo na kurzoch dlhopisov.

České akcie sa v marci vyvíjali výrazne pozitívne, k čomu prispel najmä finančný titul Komerční banka. Distribútor elektriny ČEZ ohlásil čísla za skončený obchodný rok, ktoré boli mierne slabšie, ako sa očakávalo. Napriek zhoršeniu ekonomického prostredia spoločnosť ostáva optimistická pokiaľ ide o rok 2009 a predpovedá zvýšenie zisku o 6 %. Okrem toho ČEZ ťaží aj zo znehodnotenia lokálnej meny, pretože elektrina sa na exportné trhy predáva v eurách.

 

Okrajové trhy východnej Európy

Ukrajinaostáva ekonomicky výrazne pod tlakom. Aby krajina dostala druhú tranžu úveru od MMF na podporu svojej meny, parlament okrem iného schválil zvýšenie daní na alkohol a tabak, čím by sa deficit štátneho rozpočtu mal udržať v rámci požiadaviek MMF. Okrem toho v parlamente veľkou väčšinou schválili predčasné voľby prezidenta na koniec októbra 2009. Celkovo ostáva politická situácia na Ukrajine nestabilná.

Miestna mena sa v marci stabilizovala na slabej úrovni. Riziko nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v posledných mesiacoch prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže RCM zatiaľ nevidí bezprostredné riziko obsluhy ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však v tejto oblasti najväčším rizikom.

Podpora sa v marci objavila pre Rumunsko. MMF, Európska komisia, Svetová banka, ako aj EBRD krajine poskytli dvojročný úver v objeme vyše 20 miliárd eur. Výšku úveru, ako aj množstvo inštitúcií, ktoré podporu poskytli vnímal trh pozitívne, vyťažila z toho aj rumunská mena. Uvoľnené prostriedky sú pre Rumunsko v súčasnej fáze vývoja konjunktúry bezprostredne potrebné. Rizikové prirážky eurobondov sa v marci znížili z dôvodu zlepšenej nálady pokiaľ ide o rizikové investície. Z dlhodobého hľadiska sa súčasné vysoké úrovne zdajú byť atraktívne.

Pohľad na krajiny

Turecko

Turecká centrálna banka tentoraz hráčov na trhu neprekvapila znížením úrokových sadzieb o 100 bázických bodov v polovici marca – tento krok sa všeobecne očakával. Centrálna banka odôvodnila svoje rozhodnutie prudko sa zhoršujúcimi vyhliadkami konjunkturálneho vývoja a ďalším poľavením inflácie. Zvlášť priemyselná produkcia sa prudko znižuje. Hlavná úroková sadzba je teraz na 10,5 %. Za ďalšie znižovanie hovorí pokles miery inflácie, ktorá sa vo februári znížila na 7,7 %. V marci turecké aktíva ťažili zo všeobecného zlepšenia ochoty púšťať sa do rizikových investícií. Výnosy tureckých dlhopisov sa znížili veľmi prudko, líra sa voči euru výrazne zhodnotila. Trh sa mimoriadne zaujíma o rokovania medzi tureckou vládou a MMF o úvere vo výške viacero miliárd dolárov. Výsledok sa očakáva počas nastávajúcich týždňov.

Akciový trh medzitým nedokázal držať krok s dobrou výkonnosťou na iných východoeurópskych burzách a pohyboval sa postranne. Sklamaním bol vývoj akcií prevádzkovateľa mobilnej siete Turkcell, keď jeho ekonomické výsledky za 4. štvrťrok nenaplnili očakávania investorov.

Čína

Čínsky akciový trh (H-akcie) dokázal počas obdobia sledovaného touto správou zaznamenať prudké zisky. Čínske údaje o dovoze a vývoze ostali podľa očakávania slabé. Index cien výrobcov i spotrebiteľských cien sa znižuje, v prípade indexu spotrebiteľských cien je to po prvý raz od konca 90. rokov. Údaje o maloobchodnom obrate boli počas oboch posledných mesiacov slabšie ako sa očakávalo, na úrovni 15,2 % sú však ešte stále relatívne silné. Zatiaľ čo väčšina národohospodárskych ukazovateľov bola skôr sklamaním, rastúca výroba elektriny a vyšší prenos elektrickej energie by mohli byť signálom zvratu. Sú veľmi spoľahlivými indikátormi ekonomického rastu v Číne.

Na úrovni odvetví bol v popredí pozornosti sektor telekomunikácií, kde sa v súčasnosti spúšťa nová sieť technológie 3G. V priebehu toho sa očakáva, že sa na jednej strane v najbližších štvrťrokoch zvýšia investície, ktoré sú na to potrebné, a že na druhej strane sa aj zvýši konkurencia medzi najväčšími hráčmi na trhu. Na úrovni podnikov nedokázal prevádzkovateľ mobilnej siete China Mobile naplniť očakávania analytikov a sklamal slabšími výsledkami, predovšetkým preto, že objem investícií do prechodu na technológiu siete 3G bol vyšší, ako sa očakávalo.

RCM v súčasnosti na základe relatívne výhodných cien posudzuje priemyselné podniky pozitívne.

  India

Indický akciový trh zaznamenal v marci mierne nárasty kurzov. Podobne ako Čína, ani India nie je celkom ušetrená vplyvu svetovej finančnej krízy. Negatívny dopad na indické spoločnosti prináša skutočnosť, že úvery z dôvodu finančnej krízy zdraželi. Pozitívny je aj naďalej nárast objemu úverov, ktorý sa s vyše 20 % v Indii nezdá byť príliš postihnutý krízou.

Domáci dopyt, ktorý však tvorí iba 13-15 % HDP je naďalej v poklese. Index spotrebiteľských cien počas minulého mesiaca klesol v Indii na 0,4 %, bez zohľadnenia pohonných hmôt by bola jeho hodnota už negatívna.

RCM je aj naďalej opatrná pokiaľ ide o hospodársky rast v Indii, a to minimálne do parlamentných volieb, ktoré sa majú konať v máji. Na úrovni odvetví pokladá RCM aj naďalej za zaujímavé podniky zo sektora infraštruktúry a z oblasti telekomunikácií z dôvodu ich stabilného a relatívne bezpečného prílevu hotovosti. Na úrovni podnikov dokázala spoločnosť Reliance Communications vo februári získať 3,4 milióna nových zákazníkov.

 

Tento dokument vytvorila a informácie doň vložila Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Viedeň, Rakúsko („Raiffeisen Capital

Management“ prípadne „Raiffeisen KAG“). Redakčná uzávierka bola dňa 6.4.2009. Údaje, ktoré obsahuje majú napriek starostlivému výberu informácií slúžiť výlučne ako nezáväzné informovanie, vychádzajú zo stupňa vedomostí osôb, ktoré boli ich vytvorením poverené v čase ich vypracovania a Raiffeisen KAG ich môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Akékoľvek ručenie spoločnosti Raiffeisen KAG v súvislosti s týmto dokumentom alebo so slovnou prezentáciou, ktorá z neho vychádza je vylúčené, najmä pokiaľ ide o aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť informácií, prípadne informačných prameňov, ktoré sa v ňom vyskytujú alebo o uskutočnenie predpovedí, ktoré sa v ňom objavujú. Prípadné predpovede, či simulácie predchádzajúceho vývoja titulov v tomto dokumente takisto nemôžu byť spoľahlivým indikátorom budúceho vývoja jednotlivých titulov.

Obsah tohto dokumentu nepredstavuje ani ponuku, odporúčanie na kúpu alebo predaj, ani analýzu investície. Neslúžia v prvom rade ako náhrada individuálneho investičného alebo iného poradenstva. Každá konkrétna investícia by sa mala uskutočniť až po rozhovore s poradcom. Treba výslovne poukázať najmä na to, že obchody s cennými papiermi skrývajú čiastočne veľké riziká a že daňové vysporiadanie závisí od osobnej situácie a môže byť predmetom budúcich zmien.

Rozmnožovanie informácií alebo údajov, zvlášť použitie textov, častí textov alebo obrázkového materiálu z tohto dokumentu si vyžaduje

predchádzajúci súhlas Raiffeisen KAG.

Zverejnený prospekt konkrétneho fondu v jeho aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia má záujemca k dispozícii na stránke www.rcm.at. Výkonnosť vypočíta spoločnosť Raiffeisen KAG v súlade s metódou OeKB (Österreichische Kontrollbank) na základe údajov od depozitára a zverejní ju ako netto údaj. Poplatky pri predaji a odkúpení sa nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného podielového fondu. 

Nehlasované