Prihlásenie

ZÁKAZNÍCI ORANGEU ČORAZ VIAC PROFITUJÚ Z VEĽKOSTI VLASTNEJ SIETE, V KTOREJ OSTÁVA UŽ 84 PERCENT HOVOROV

ZÁKAZNÍCI ORANGEU ČORAZ VIAC PROFITUJÚ Z VEĽKOSTI VLASTNEJ SIETE, V KTOREJ OSTÁVA UŽ 84 PERCENT HOVOROV

Bratislava, 6. mája 2009 – Zákazníci Orangeu telefonujú medzi sebou stále viac a výhodnejšie. Už viac ako 84 percent hovorov zákazníkov sa totiž uskutočňuje v rámci vlastnej siete a zároveň rastie aj priemerná prevádzka na jedného zákazníka. Dôvodom tohto trendu je neustále rastúci počet zákazníkov využívajúcich paušály či doplnkové služby, zahŕňajúce tisíce minút hovorov vo vlastnej sieti za pevný mesačný poplatok.

O tom, že aj slovenský trh postupne smeruje k užívateľským programom s tisícmi voľných minút v sieti operátora svedčí aj fakt, že k 30. aprílu takýto paušál v Orangei využívalo už približne 600 tisíc, teda viac ako 31 % zákazníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ich počet vzrástol o viac ako polovicu.

Balíky takzvaných „nekonečných“ hovorov prinášajú aj zmeny v správaní zákazníkov. Kým zákazník Orangeu s bežným paušálom pretelefonuje mesačne v priemere okolo 130 minút, s niektorým z programov zahŕňajúcich nekonečné hovory sa toto číslo niekoľkonásobne zvyšuje. Takzvané nekonečné paušály sú pre zákazníkov mimoriadne lákavé, pretože jednotková cena za minútu hovoru vo vlastnej sieti pri nich môže po prepočítaní dosiahnuť hoci aj zlomok najvýhodnejšej ceny za minútu s paušálom s rovnakými cenami do všetkých sietí.

„Už viac ako 84 percent hovorov našich zákazníkov ostáva v sieti Orange a my im chceme ponúknuť čo najviac výhod, ktoré z toho vyplývajú,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič. 

Ďalšie informácie :

Peter Tóth
Corporate Affairs Manager
tel. +421 (2) 5851-4818, +421 (905) 014 818
fax: +421 (2) 5851 4053
e-mail: peter.toth@orange.sk

Richard Fides
Media Relations Manager
tel. +421 (2) 5851 4878, +421 (905) 014 878
fax: +421 (2) 5851 4053
e-mail: richard.fides@orange.sk

Nehlasované