Prihlásenie

STROMY PRE ŽIVOT OŽIVILI TRENČÍN

STROMY PRE ŽIVOT OŽIVILI TRENČÍN

 

V rámci ekologického programu Stromy pre život vysadí Office Depot v týchto dňoch 2836 stromov. Hlavná časť jarnej výsadby už prebehla a to 24. apríla v lesíku Halalovka pri sídlisku Juh v Trenčíne. V spolupráci s Mestským hospodárstvom a správou lesov, Mestskou rozpočtovou organizáciou Trenčín a verejnosťou z trenčianskeho sídliska Juh bolo vysadených 1000 ks sadeníc lesných drevín. Celá akcia sa uskutočnila v rámci 3. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2009. Projekt Stromy pre život je medzi zákazníkmi Office Depot na Slovensku aj v Čechách veľmi obľúbený, o čom svedčí aj celkový počet doteraz vysadených stromov, ktorých je viac ako 200 tisíc.   

Spoločnosť Office Depot, líder na trhu kancelárskych potrieb, obchoduje s papierom v jeho rôznych podobách. Práve kancelársky papier je najviac zastúpenou položkou na obrate firmy. Tvorí zhruba jednu pätinu a jeho spotreba u zákazníkov spoločnosti neustále narastá. Tým pádom rastie aj počet stromov, ktoré sa na jeho výrobu použijú. A práve z tohto dôvodu sa spoločnosť Office Depot prostredníctvom projektu Stromy pre život rozhodla vrátiť prírode, čo si od nej požičiava a čo poskytuje. Projekt Stromy pre život vznikol v roku 2003 a okrem Slovenska úspešne funguje aj v Českej republike.  “Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú so sebou nesie využívanie prírodných zdrojov a projektom Stromy pre život to aj dokazujeme.“, hovorí Jozef Bezák, regiónalny riaditeľ spoločnosti Office Depot pre Slovenskú republiku. „Princípom projektu je vysadenie jednej sadenice stromu za každých 50 predaných balíkov papiera PAPIRIUS alebo OFFICE DEPOT vo vybranej lokalite. Každý klient, ktorý si objedná uvedené množstvo papiera, totiž sadí s nami.“ Pri výsadbe spoločnosť spolupracuje s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. Celý projekt Stromy pre Život na Slovensku odborne zastrešuje Národné Lesnícke Centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. Výsadba stromov priebeha dvakrát ročne, na jar a jeseň. Tohtoročná jarná výsadba prebehla 24.apríla 2009 v lesíku Halalovka pri sídlisku Juh v Trenčíne. Okrem Mestského hospodárstva a správy lesov a Mestskej rozpočtovej organizácie Trenčín sa pridali aj samotní obyvatelia sídliska, vďaka čomu sa podarilo vysadiť 1000 kusov sadeníc lesných drevín.Vysádzané sadenice tiež pochádzajú zo Slovenska, konkrétne zo škôlkarského strediska Hladomer patriaceho pod Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok. Celá akcia sa uskutočnila v rámci tretieho ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2009.  „Keďže sa lesík Halalovka nachádza v tesnej blízkosti sídliska, jeho obyvatelia veľmi citlivo vnímajú každý výrub, aj keď je uskutočnený v zmysle lesného hospodárskeho plánu. A preto sme ochotne prijali možnosť zúčastniť sa zalesňovania.“, uvádza Marcel Schmidt, maketingový manažér Office Depot. „Podporujeme výsadbu v prostredí, ktoré to potrebuje – vysádzali sme už v lokalite Dunajská Lužná,v oblasti Veľký Klíž v okrese Partizánske, ale tiež v postihnutých oblastiach TANAPu. V Tatranskej Lomnici sme pomohli výsadbou stromčekov k obnove pôvodnej vegetácie.“ Zákazníci spoločnosti Office Depot sa o tomto jedinečnom projekte môžu dozvedieť z tlačeného katalógu či internetového obchodu spoločnosti. Projekt je pravidelne vyhodnocovaný a novoprihláseným členom spoločnosť Office Depot odovzdáva certifikáty.    „Zákazníci, ktorí sa do projektu zapojili, tak majú prehľad, ako aj oni prispeli k obnove prírody. Sme veľmi radi, že sa Stromy pre život tešia čoraz väčšej obľube, pretože sme vďaka našim slovenským a českým klientom do prírody doteraz vysadili už viac ako 200 tisíc stromov.“, dodáva Jozef Bezák.

Nehlasované
STROMY PRE ŽIVOT OŽIVILI TRENČÍN
 
STROMY PRE ŽIVOT OŽIVILI TRENČÍN