Prihlásenie

GEFCO SLOVAKIA predstavuje projekt „LOGISTICS FOR STUDENTS“

BRATISLAVA, 23. apríl 2009 – Spoločnosť GEFCO SLOVAKIA, logistický integrátor špecializovaný na „LOGISTICS FOR MANUFACTURERS“ sa už tretí rok aktívne angažuje v oblasti vzdelávania študentov a v súčasnosti predstavuje svoj projekt moderného vzdelávania „LOGISTICS FOR STUDENTS“, ktorý podporuje akademické znalosti študentov a ponúka prepojenie teórie s praxou.

Spoločnosť GEFCO SLOVAKIA pripravila projekt „LOGISTICS FOR STUDENTS“ s cieľom zvýšiť odbornosť absolventov vysokých škôl, budovať budúcu generáciu a podporovať rozvoj logistiky na Slovensku.

Projekt „LOGISTICS FOR STUDENTS“ sa realizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Žilinskou univerzitou. Hlavným prínosom spoločnosti GEFCO je organizovanie pravidelných odborných prednášok na univerzitách, spolupodieľanie sa na aktualizácii a obsahu osnov. Príkladom prepojenia teórie logistiky s praxou je interaktívna exkurzia študentov v logistickej prevádzke v Trnave, kde GEFCO zabezpečuje komplexné riešenia logistiky v rámci dodávateľského a odberateľského reťazca.

„Prezentácie a prípadové štúdie našich odborníkov na školách, spolupodieľanie sa na príprave osnov a syláb v oblasti logistiky prinášajú študentom nové informácie a poznatky z praxe. Spolupráca a podpora študentov je výrazným impulzom na zdokonaľovanie odborných, praktických, ale i jazykových znalostí, ktoré zvýšia absolventom šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia“, uvádza Viola Texier-Antošová, Senior HR Generalist GEFCO SLOVAKIA.

„Aby mladý človek v súčasnosti získal určitú pracovnú pozíciu u zamestnávateľa, potrebuje mať vyššie vzdelanie a skúsenosti z praxe sú veľakrát výhodou. Škola naučí študentov logicky myslieť, posudzovať a využívať fakty, avšak schopnosť riešenia konkrétnych praktických problémov sa mnohokrát ukáže až v praxi. Spolupráca so spoločnosťou GEFCO je pre nás veľkým prínosom, pretože študenti majú prístup k novovytvoreným učebným pomôckam a aktuálnym poznatkom v oblasti logistiky,“ dodal Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD, Žilinská univerzita.

Tlačové kontakty:

GEFCO Slovakia
Petronela Kukučková
Špecialista školení a bezpečnosti
Tel: + 421 2 32 13 29 16
E-mail: etronela.kukuckova@gefco.sk MEDIA IN – public relations agentúra
Zuzana Lacová
Managing partner
Tel: +421 2 32 15 12 28
E-mail: zuzana.lacova@cohnwolfe.sk
Priemerné hodnotenie: 2 (1 vote)