Prihlásenie

SYNERGIE Slovakia rozširuje portfólio svojich služieb

SYNERGIE Slovakia rozširuje portfólio svojich služieb

 SYNERGIE Slovakia rozširuje portfólio služieb

 
SYNERGIE Slovakia prináša pre svojich klientov nové služby. Sú nimi Assessment centrum a program Outplacement. Obe služby sú k dispozícii od mája.

  

Assessment centrum je efektívna a často využívaná metóda pre výber nových zamestnancov, ktorá identifikuje predovšetkým sociálne zručnosti kandidátov. Medzi ne zaraďujeme najmä manažérske predpoklady, prezentačné a predajné zručnosti apod. „Služby Assessment centra odporúčame využiť najmä pri tých pozíciách, ktoré si takéto zručnosti vyžadujú ako napr. manažéri, obchodníci, marketingové pozície apod.“, vysvetľuje praktické výhody Assessment centra Branch manager spoločnosti SYNERGIE Slovakia Martina Klubicová.

 Assesment centrum predstavuje súbor metód (psychodiagnostika, rolové hry, prípadové štúdie, ukážky tímovej práce atď.) aplikovaných na skupinu jedincov po dobu jedného alebo viac dní za prítomnosti hodnotiteľov, ktorí posudzujú kandidáta z rôznych hľadísk a podľa špecifikovaných kritérií.

 
Čo môžete od Assessment centra očakávať:

  • V porovnaní s bežnými metódami výberu prinášajú hodnotiteľom podrobnejšie a rozsiahlejšie informácie o kandidátoch. Tým výrazne zvyšujú pravdepodobnosť výberu kvalitných kandidátov a vytvorenia efektívnych pracovných tímov.
  • Znižujú náklady spojené s nekvalitným výberom.
  • V prípade väčšieho počtu kandidátov znižujú časové nároky na výberové konania.

 

Zodpovednosť spoločnosti voči vlastným zamestnancom sa azda najviac prejavuje v procese redukcie pracovných pozícii. Na zmiernenie negatívneho dopadu prepúšťania na samotných zamestnancov majú spoločnosti možnosť využiť Outplacement.

 
Outplacement je program, ktorý spoločnosti využívajú na zníženie negatívneho dopadu pri prepúšťaní svojich zamestnancov.

 
Ide o službu, ktorú spravidla vyžívajú prepúšťaní zamestnanci a jej podstatou je poskytnúť psychickú stabilizáciu, aktivizáciu a analýzu potenciálu prepúšťaných zamestnancov. Súčasťou je poradenstvo v vrátane praktických doporučení pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce, nácvik prezentačných zručností, príprava životopisu či zvládnutie pohovoru.

  

Viav informícií získate na www.syn.sk
 

Nehlasované