Prihlásenie

Ľupčianka zhodnocuje odpad od Čadce až po Poprad

Ľupčianka zhodnocuje odpad od Čadce až po Poprad

Spoločnosť Ľupčianka, s. r. o., Liptovský Mikuláš zbiera vyseparovaný odpad z obcí, ktorý následne spracúva vo vlastných  prevádzkach. V súčasnosti Ľupčianka spolupracuje so združeniami obcí pre separovaný zber takmer na celom severnom Slovensku, od Čadce cez Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, až po Poprad. Zmluvne podchytila aj malé obchody v obciach, základné a materské školy, v ktorých bol problém so separáciou odpadov. Na zber a zhodnocovanie druhotných surovín dostala Ľupčianka od Recyklačného fondu, v rokoch 2002 až 2008, na 6 projektov, dotácie spolu vo výške 262 166 EUR (7,9 mil. Sk). Informoval o tom konateľ Ľupčianky Ján Bubniak.

 

,Prvým úspešným projektom realizovaným s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške 67 383,65 EUR (2,03 mil. Sk) bol projekt Zber  a  úprava  odpadov (druhotných surovín)  časti regiónu Liptova a SCP, a. s., Ružomberok. Firma pri ňom vyriešila problém materiálového zhodnocovania papierenských dutiniek a ďalšieho dovtedy nevyužívaného papierenského odpadu, vznikajúceho v SCP, a. s., Ružomberok, v množstve 800 ton ročne. Zároveň vyriešila zber a úpravu niektorých druhov odpadov vo vybraných obciach liptovského regiónu, v celkovom množstve 994 ton/rok. Ďalšie projekty umožnili rozšíriť teritoriálnu pôsobnosť firmy nákupom zberových a prepravných vozidiel, prívesov, kontajnerov, ale aj zvýšiť spracovateľské kapacity nákupom veľkokapacitného horizontálneho lisu, či  linky na dotriedenie druhotných surovín“, vysvetlil J. Bubniak.

 

Dodal, že Ľupčianka je zapojená aj do projektov „Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače“, "Združenie obcí stredného Liptova - EKOLÓG" a "Združenie obcí Liptova - čistý Liptov". Zbiera separovaný odpad celkovo 43 obciam, ktorý následne spracuje vo vlastných prevádzkach. Odvoz separovaného odpadu zabezpečuje sama, vlastnými vozidlami. Použitím vlastnej manipulačnej techniky, technologických zariadení a rozsiahleho vozového parku zabezpečuje aj separovaný zber surovín a ich následné spracovanie. Zlisované druhotné suroviny podľa druhu ponúka na ďalšie, konečné spracovanie.

 

            Spoločnosť Ľupčianka spracovala a následne odovzdala na ďalšie zhodnotenie v roku 2008 nasledujúce množstvá odpadov: 2417 ton papiera, 386 ton plastov, 358 ton skla a 859 ton papierových dutiniek. Cieľom Ľupčianky je v nasledovných rokoch neustále zvyšovať vyseparované množstvá odpadov.

 

            ,,Pobočka v Ružomberku spracúva dutinky nielen zo všetkých stredísk Mondi BP, ale aj od iných dodávateľov. Tu sa dutinky rozomelú na malé kúsky a zlisované sa odošlú na ďalšie spracovanie. Prevádzka v Liptovskom Mikuláši vykupuje a spracúva suroviny od veľkododávateľov aj občanov. Vykupujeme papier, PET fľaše a odpadové fólie. PET fľaše sa tu lisujú do balíkov a zviazané sa posielajú ďalej. To isté sa deje aj s odpadovou fóliou. Papier sa roztriedi podľa kategórií a následne sa lisuje. Vykupujeme aj odpad z kategórie O - ostatné odpady“, uzavrel J. Bubniak.

 

 

 

 

Priemerné hodnotenie: 2 (2 votes)