Prihlásenie

Dvadsaťštyri hodín vojenským chemikom v Rožňave

Dvadsaťštyri hodín vojenským chemikom v Rožňave

V dňoch 20. - 21. mája 2009 sa posledná päťka finalistov súťaže „24 hodín profesionálnym vojakom“ stala vojenským chemikom na jeden deň v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Rožňave. Odmenu vo forme 24 hodinového pobytu vo vojenskom útvare si vyslúžili za svoje výsledky v teoretickom a praktickom kole súťaže.

 

 Počas dvadsiatich štyroch hodín si štyria chlapi a jedno dievča vyskúšali aké je to byť vojenským chemikom so všetkým, čo k tomu patrí. Podobne ako u pilotov a vojenských policajtov sa všetko začalo s vystrojením. Dostali nielen vojenské „maskáče“ ale taktiež dôležitú súčasť výstroje chemikov – ochrannú masku s ochranným protichemickým odevom. Jeden deň vojakom oficiálne odštartoval náčelník štábu major Ján Micišin privítaním a predstavením chemického práporu. Keďže každý vojak musí vedieť pochodovať, čakal dvadsaťštyrihodinových vojakov poradový nácvik s nadrotmajstrom Zsoltom Tamásom. Nasledovala prehliadka útvaru a techniky, beseda s nadporučíkom Petrom Truhanom, ktorý sa zúčastnil mierovej operácie Isaf v Afganiste a nakoniec odborná príprava o prostriedkoch individuálne ochrany (ochrannej maske a ochrannom protichemickom odeve).  „Naše koaličné jednotky boli napadnuté pľuzgierotvornými chemickými zbraňami   - látkou typu HD. Po súčinnostných dohovoroch veliteľa práporu RCHBO a veliteľa mechanizovanej brigády je našou úlohou vybudovať miesto dekontaminácie v tomto priestore.“, takto objasnil taktickú situáciu chemikom nadrotmajster Zsolt Tamás na druhý deň. Úloha bola jasná: zabezpečiť dekontamináciu bojovej techniky linkovým spôsobom a hygienickú očistu osôb pomocou súpravy SDO II.Správnosť postavenia tohto komplexu si vyskúšali sami vojenskí chemici. Prešli jednotlivé stanoviská a skontrolovali tesnosť svojich masiek v prenosnej skúšobnej komore. Nakoniec sa previezli v očistenom prieskumnom komplete Aligátor RCHBO. Ranná úloha bola splnená. Poobede si ešte prezreli učebňu ATP, kde sa napríklad skúma radiácia vo vzduchu.  Na záver veliteľ práporu RCHBO podplukovník Stanislav Štecák odovzdal finalistom pamätné listy a osvedčenie o absolvovaní 24 hodín ako vojenský chemik. Vojenskí chemici sa ani nenazdali a ich pobyt vo vojenskom útvare sa skončil. A tak skončila aj súťaž „24 hodín profesionálnym vojakom“ v roku 2009. Úprimné poďakovanie patrí všetkým profesionálnymi vojakom, ktorí sa podieľali na súťaži „24 hodín profesionálnym vojakom“ a taktiež účastníkom súťaže.

Nehlasované