Prihlásenie

NOVINÁRSKA POZVÁNKA - Trenčín Zlatovce: Športové majstrovstvá detí z detských domovov

13.06.2009 - 09:00

Únia pracovníkov detských domovov, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nestlé Slovensko

Vás týmto pozývajú na

19. ročník Športových majstrovstiev detí z detských domov -

Športové majstrovstvá s Nestlé 2009,

ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. júna 2009  v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce, v areáli detského domova (ulica Na dolinách 27), so začiatkom  o 9.00 h

.

Brífing organizátorov s novinármi je naplánovaný na cca 10.00 hod v priestoroch detského domova Trenčín  - Zlatovce

Celoslovenské športové hry detí detských domovov na Slovensku budú vo vybraných súťažných disciplínach -  atletike, minifutbale a volejbale. Najlepší zastúpia Slovensko v septembri tohto roku v Českej republike, na 3 dňovom medzinárodnom stretnutí detí z detských domovov z  Čiech, Maďarska a Slovenska. V základných kolách sa ho zúčastnilo sa viac ako 400 detí z detských domovov.

 

Celoslovenské športové vyvrcholenie sa v Trenčíne - Zlatovciach nadväzuje na regionálne kolá. Projekt sa realizuje v 3 jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali v mestách Kolárovo dňa 16. mája 2009 – deti  zo západoregiónu , v Liptovskom Hrádku  22. mája 2009 – deti zo stredoregiónu a v Podolínci dňa 29. mája 2009 – deti z východoregiónu.

Hlavným cieľom projektu ,,Športové majstrovstvá s Nestlé 2009“ je prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.

Úsmev ako dar hľadá riešenie ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.
Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku... aby každé dieťa malo rodinu. Spoločnosť priateľov detských domovov - Úsmev ako dar, si cení, že firma Nestlé myslí na deti z detských domovov a podporuje projekty v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou čiastkou zo všetkých sponzorov.

Prosím potvrďte predbežne svoju účasť na 19. ročníku Športových majstrovstiev detí z detských domov na mail : paperlife@stonline.sk , do štvrtka  11.6.2009.

V prípade potreby Vám ďalšie informácie poskytne Ing. Štefan Kuča, PR agentúra

Paper life

, na tel.0905 555 140. Písomné tlačové informácie týkajúce sa podujatia a fotografie Vám následne zašleme aj elektronicky.Prípadné telefonické vyjadrenia pre masmédia a informácie o podujatí Vám na požiadanie poskytne Mária Périová, PhD, zástupkyňa jedného z organizátorov akcie Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), tel: 0903 781 774.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
21

 

Nehlasované