Prihlásenie

V Trenčíne – Zlatovciach vyvrcholili Športové majstrovstvá s Nestlé 2009

V Trenčíne – Zlatovciach  vyvrcholili Športové majstrovstvá s Nestlé 2009

V Trenčíne, v mestskej časti Zlatovce, v sobotu 13. júna 2009  vyvrcholil 19.ročník športových majstrovstiev detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2009. V priestoroch Detského domova Trenčín - Zlatovce sa stretli vo finále v atletike, minifutbale a volejbale víťazi regionálnych kôl z celého Slovenska. Najlepší postúpili z finále na medzinárodné stretnutie detí z detských domovov z  Čiech, Maďarska a Slovenska, ktoré sa uskutoční v septembri tohto roku v Čechách. V základných kolách sa športových hier zúčastnilo sa viac ako 400 detí z detských domovov. Od  tohto roka sa firma Nestlé Slovensko, s.r.o., stala generálnym sponzorom tohto podujatia. Znamená to, že  uhrádza všetky náklady na podujatie vo všetkých kolách, ktoré dosahujú cca 6638 eur (cca 200.000 Sk) a poskytla vecné ceny vo forme sladkostí do  jednotlivých kôl. Informovala o tom PhDr. Mária Périová, PhD, zástupkyňa jedného z organizátorov akcie Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD).

 

,,Mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa .” Deti sa do seba líšia výzorom, povahou, farbou pleti, ale niečo majú predsa len spoločné – športového ducha a súťaživosť. Súťaživosť je dôležitý faktor vo vývoji každého dieťaťa,  rozvíja jeho cieľavedomosť a zdravú ľudskú dravosť za dosiahnutím svojich snov. Podujatie má názov ,,Športové majstrovstvá s Nestlé“. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a plne podporila aj tohtoročné podujatie. Spoločnosť priateľov detských domovov - Úsmev ako dar, si cení túto podporu projektov znevýhodnených detí z detských domovov“, zdôraznila M.Périová.

 

Zdôraznila, že firma Nestlé spolupracuje s ÚAD pri obdarúvaní detí z detských domovov od roku 2003. Okrem iných aktivít podporila projekt náhradnej rodiny, či projekt PRIDE. Od roku 2005, sa veľmi dobre rozbehol projekt Čokoládová hviezdička radosti - Najmilší koncert roka, v rámci ktorého sa distribuujú deťom z detských domovov darčeky v hodnote cca 8 300 EUR  Sk každý rok.

 

,,Nestlé Slovensko podporuje zdravý  a aktívny životný štýl, ku ktorému športovanie určite patrí. Už niekoľko rokov bežia naše projekty Nestlé Life in Line Tour - seriál akcií na  inlineových korčuliach pre najširšiu verejnosť, alebo Nestlé Basketbal Cup  - školský basketbalový pohár. Sme radi, že i s našou podporou teraz akcia Športové majstrovstvá detí z detských domovov povzbudzuje stovky detí k zdravému pohybu " uviedol zástupca generálneho sponzora projektu Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov  Nestlé Slovensko, s.r.o.

 

Organizátori zdôrazňujú, že hlavným cieľom projektu ,,Športové majstrovstvá s Nestlé 2009“ je prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít, v rámci primárnej prevencie posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.

 

            Tohtoročné celoslovenské športové vyvrcholenie v Trenčíne - Zlatovciach nadviazalo na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v 3 jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali v mestách Kolárovo dňa 16. mája 2009 – deti  zo západoregiónu , v Liptovskom Hrádku  22. mája 2009 – deti zo stredoregiónu a v Podolínci dňa 29. mája 2009 – deti z východoregiónu.

 

Cieľová skupina sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho - sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno – patologickými javmi bez rozdielu pohlavia a veku do 18. roku veku. Snahou je integrácia detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ale aj s poruchami správania do society. Úsmev ako dar hľadá riešenie ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,... aby každé dieťa malo rodinu.“

 

Stručné predstavenie hlavného sponzora

 

Nestlé ako popredná svetová potravinárska spoločnosť sa dlhodobo postupne zameriava na oblasť výživy a zdravého životného štýlu. Usiluje sa pritom o to, aby bola vnímaná ako spoločensky zodpovedný partner a súčasťou tejto firemnej kultúry je tiež podpora rôznych projektov v prospech verejnosti. Je prirodzené, že podpora Nestlé ako potravinárskeho podniku je zameraná na zdravý a aktívny životný štýl verejnosti, najmä detí a mládeže. Jedným z najznámejších projektov je EKO-ROK s Nestlé – projekt vzdelávania detí a mládeže základných a materských škôl a šírenia povedomia o ochrane životného prostredia a zdravom životnom štýle. Nestlé je generálnym partnerom športových majstrovstiev pre deti z detských domovov, partnerom basketbalového projektu pre deti základných škôl Nestlé Basket Cup, podporuje Majstrovstvá SR v in-line korčuľovaní - Nestlé Life in Line Tour.  V decembri Nestlé už niekoľko rokov podporuje vianočný benefičný koncert združenia Úsmev ako dar pre deti zo slovenských detských domovov.

Nestlé Slovensko, s.r.o., svojím celkovým výkonom tržieb v minulom roku v rozsahu cez 5 miliárd Sk (cca 166 mil.eur), patrí k najväčším slovenským potravinárskym firmám. Materská firma Nestlé S.A. je medzinárodná potravinárska spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1866 vo Vevey pri Ženevskom jazere vo Švajčiarsku, kde dodnes sídli jej ústredie. S  prevádzkami vo viac ako 100 štátoch, s 480 výrobnými závodmi a  viac ako 270 000 zamestnancami a ročnými tržbami cez 109 miliárd švajčiarskych frankov, patrí Nestlé na svetovú špičku súčasných najväčších výrobcov potravín a nápojov.

 

Priemerné hodnotenie: 4 (1 vote)
V Trenčíne – Zlatovciach  vyvrcholili Športové majstrovstvá s Nestlé 2009
 
V Trenčíne – Zlatovciach  vyvrcholili Športové majstrovstvá s Nestlé 2009