Prihlásenie

Aké sú predpoklady efektívneho zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku?

Očakávania a požiadavky na kvalitné informačné systémy v zdravotníctve bola téma ďalšieho z odborných podujatí, venovaných zavádzaniu elektronického zdravotníctva (eHealth) na Slovensku, ktoré pripravuje občianske združenie ProRec centrum Slovensko.

 

Odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v piatok 12. júna 2009 v Bratislave, sa podrobnejšie zaoberal predpokladmi na efektívne zavádzanie eHealthu na Slovensku. Michal Danilák zo spoločnosti Lynx upozornil, že pri tvorbe eHealth-u vznikne centrálny informačný systém, ktorý jednotlivým poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, používajúcim svoj lokálny informačný systém, prinesie aj starosti:  Ako tento centrálny systém integrovať do svojho systému? Ako ho zjednotiť? „Úlohou tvorcov eHealtu bude nájsť zdravý priesečník medzi centralizovanou správou  a lokalizovanou správou tak, aby sme lekárov nezaťažovali ďalšou prácou a aby lekári v ambulanciách, ktorí majú na pacientov všeobecne málo času, sa k potrebných informáciám dostali v priebehu niekoľkých sekúnd.“

Na ďalší praktický problém, s ktorým sa bude musieť budúce eHeath vysporiadať, poukázala Hedviga Turská, informatička z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava: „Ako budeme pracovať so záznamami, ktoré vzniknú pred zavedením e-Healthu? Naše zariadenie má v elektronickej podobe a podľa vlastných štandardov vedené osemročné záznamy. Ako ich budeme dávať do systému?“

Na rozdielnu úroveň používaných technológií u poskytovateľov základnej zdravotníckej starostlivosti upozornil Pavol Jesenský zo spoločnosti PROSOFT, ktorá má skúsenosti s inštaláciou medicínskych informačných systémov u vyše 30 poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. „Videli sme desaťročné počítače, jednoduché servery i klasickú kabeláž, ale aj pracoviska s modernými výkonnými notebookmi, blade servery, bezdrôtové WiFi siete. Úroveň používaných technológií je, samozrejme, závislá od finančných možností, no ukazuje sa, že dôležitým prvkom k zavedeniu moderných technológií a nových medicínskych informačných systémoch je postoj vedenia k informatike, pričom nezáleží na vlastníckej štruktúre spoločnosti.“

Luděk Čermák z českej spoločnosti Gordic poukázal na ekonomickú výhodnosť zavedenia elektronickej preskripcie s receptami vybavenými čiarovými kódmi a prenosom dát mobilnými telefónmi v porovnaní s prenosom dát internetom. „Podstatou elektronickej preskripcie je spôsob priradenia identifikačného znaku a komunikácie medzi lekárom, lekárňou a centrálnym úložiskom dát. Veľkou výhodou prenosu dát mobilnými sieťami je nezávislosť od počítačovej siete a internetu a celoplošné pokrytie, umožňujúce celoplošné zavedenie e-Preskripcie, čo sa pri komunikácii internetom nie je možné dosiahnuť.“

„Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg nielen medzi kľúčovými aktérmi, ktorí sa budú podieľať na elektronizácii zdravotníctva, ale i lekárskou verejnosťou, ktorá bude s informačnými systémami eHealthu dennodenne pracovať. Vytvárame tak priestor na potrebnú diskusiu a cibrenie názorov o tom, ako budeme eHealth v našej krajine vytvárať a aké požiadavky budú musieť jeho tvorcovia akceptovať. Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám budeme na zavádzanie eHealthu na Slovensku dostatočne pripravení a lekárska a všeobecná verejnosť ho prijme ako pokrokový proces, ktorý prinesie úžitok všetkým – spoločnosti, zdravotníctvu i pacientom,“ povedal Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ ProRec centrum Slovensko.

Občianske združenie ProRec centrum Slovensko plánuje ďalší odborný seminár zorganizovať v septembri 2009.

Nehlasované