Prihlásenie

TETRA PAK PREDPOVEDÁ V NASLEDUJÚCICH TROCH ROKOCH ĎALŠÍ NÁRAST KONZUMÁCIE MLIEKA

Na rastúcich trhoch sa predpokladá rast spotreby trvanlivého mlieka do roku 2012 o 2,2 %

Podľa prieskumu spoločnosti Tetra Pak, lídra na trhu spracovania potravín a obalových technológií, bude celosvetová konzumácia mlieka a ostatných tekutých mliečnych výrobkov* v nasledujúcich troch rokoch rásť o 2,2 %. Toto očakávanie je súčasťou tzv. Mliečneho indexu spoločnosti Tetra Pak (Tetra Pak Dairy Index). Ide o správu o spotrebiteľských trendoch v mliečnom priemysle, ktorú firma vydáva s polročnou frekvenciou. Mala by pomáhať výrobcom mlieka identifikovať ďalšie príležitosti pre rast. 

Podľa Mliečneho indexu dosiahla v roku 2008 svetová spotreba tekutých mliečnych výrobkov, s výnimkou sójových výrobkov a mliečnych náhrad, rekordných 258 miliárd litrov. V priebehu uplynulých štyroch rokov narástla spotreba tekutých mliečnych výrobkov vrátane mlieka o 2,4 % napriek výraznému nárastu cien v ostatných dvoch rokoch, kedy sa ceny mlieka pred ich ustálením koncom roku 2008 na niektorých trhoch zvýšili až o 75 %.  Dennis Jönsson, prezident a generálny riaditeľ skupiny Tetra Pak, hovorí: “Mlieko je základná potravina, ktorá je považovaná za súčasť zdravej výživy pre všetky vekové skupiny na celom svete. V nasledujúcich troch rokoch očakávame, že spotreba mlieka vo svete sa bude odvíjať od dvoch hlavných trendov: ďalšieho pozitívneho vývoja na rastúcich trhoch a posunu k vyššej spotrebe baleného mlieka. Spotreba baleného mlieka stále rastie predovšetkým vďaka väčšej starostlivosti spotrebiteľov o zdraví a obáv zo zdravotných rizík, ale aj preto, že balené mlieko lepšie vyhovuje rušnému životu a mobilnému charakteru životného štýlu.” * Ostatné tekuté mliečne výrobky zahŕňajú kondenzované mlieko, ochutené mlieko, sladené kondenzované mlieko a  mlieko pre dojčatá a batoľatá.   Rastúce trhy generujú takmer 96 % rastu svetovej spotreby Zásadný podiel na raste celosvetovej spotreby mliekarenských výrobkov – takmer 96 % v ostatných štyroch rokoch – majú rastúce trhy, ako je India, Pakistan, Čína a Stredný Východ. Tieto trhy zažívajú rýchly rast spotreby mlieka a ďalších tekutých mliečnych výrobkov vďaka zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov, stúpajúcim príjmom domácností, novým trendom vo výžive, lepšiemu povedomiu o mliečnych výrobkoch a ich rastúcej dostupnosti. Napríklad v rokoch 2005 až 2008 vzrástla spotreba tekutých mliečnych výrobkov v Číne o 13,4 % a v roku 2008 dosiahla rekordnú výšku 27 miliárd litrov. Po započítaní sójového mlieka a mliečnych alternatív (ako je ryžové, orechové, obilné mlieko alebo mlieko na báze iných semien) toto číslo rastie na 39,4 miliardy litrov. Do roku 2012 dosiahne podiel baleného mlieka 72 % celkovej svetovej spotreby Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rast spotreby mliečnych výrobkov, špeciálne na rastúcich trhoch, je zásadný posun v tom, akým spôsobom sú mliečne výrobky balené a konzumované. Od roku 2005 do roku 2008 klesol celosvetový podiel spotreby nebaleného mlieka o 1,8 %. V rovnakom časovom horizonte stúpol podiel trvanlivého mlieka spracovaného technológiou UHT o 3,2 % (mlieka, ktoré možno bez použitia konzervantov prepravovať a skladovať mimo chladničky až do otvorenia).    Spoločnosť Tetra Pak odhaduje, že celosvetová spotreba trvanlivého mlieka spracovaného technológiou UHT narastie do roku 2012 o 5,2 % a jeho spotreba tak v roku 2012 dosiahne 70 miliárd litrov. Spotreba baleného mlieka a ostatných tekutých mliečnych výrobkov rastie rýchlejšie ako celá kategória tekutých mliečnych výrobkov a očakáva sa, že do roku 2012 dosiahne jej podiel viac ako 72 % celkovej svetovej spotreby.  Spotrebitelia v súčasnej ekonomickej situácii šetria a zameriavajú sa na základné produkty Z nedávneho prieskumu GfK Roper Consulting vyplýva, že viac ako 31 % spotrebiteľov má obavy, či bude mať v súčasnej ekonomickej situácii dostatok prostriedkov na udržanie svojho životného štýlu a úhradu všetkých finančných záväzkov. Spotrebitelia mliečnych výrobkov, ktorí sú ovplyvnení touto skutočnosťou, dávajú prednosť lacnejším alebo privátnym značkám. Napríklad v západnej Európe momentálne predstavujú predaje výrobkov privátnych značiek takmer 36 % celkových predajov mlieka.“V súčasnej ekonomickej situácii skôr predpokladáme, že veľa spotrebiteľov sa obráti k základným produktom,” hovorí Jönsson. “Napríklad je pravdepodobné, že sa zamerajú na mlieko namiesto drahších produktov s pridanou hodnotou, ako sú jogurtové nápoje, alebo budú radšej kupovať lacné ako drahšie značky. Aj napriek tomu však očakávame, že celosvetový mliečny trh bude v najbližšom období stabilne rásť.” Mliečny index spoločnosti Tetra PakMliečny index spoločnosti Tetra Pak je pravidelná správa vydávaná s polročnou frekvenciou, ktorej cieľom je pomôcť  výrobcom mliečnych výrobkov identifikovať nové príležitosti pre rast a poskytnúť im informácie o najnovších faktoch, číslach a trendoch, ktoré sa vzťahujú na odvetvie mliekarenského priemyslu celosvetovo. Informácie obsiahnuté v tejto správe pochádzajú z rôznych interných a externých zdrojov spoločnosti Tetra Pak a boli analyzované odborníkmi spoločnosti Tetra Pak pre trh s mliečnymi výrobkami. Mliečny index spoločnosti Tetra Pak tak obsahuje analýzu mliekarenského priemyslu založenú na každodennej práci so zákazníkmi v odbore mliekarenstva, vládami, mimovládnymi organizáciami a lokálnymi trhmi na celom svete za účelom podporiť všetky aspekty hodnotového reťazca v mliekarenstve.

Nehlasované