Prihlásenie

VÝSLEDKY SKUPINY TRIGLAV V 1. ŠTVRŤROKU 2009

VÝSLEDKY SKUPINY TRIGLAV V 1. ŠTVRŤROKU 2009

V prvom štvrťroku 2009 dosiahlo hrubé predpísané poistné skupiny TRIGLAV výšku 279,0 mil.EUR. Toto číslo reprezentuje 3% nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Hrubé predpísané poistné zaisťovacej spoločnosti TRIGLAV Re predstavovalo 36,1 mil.EUR, čo je – v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku – nárast o 26%.

Náklady na poistné udalosti skupiny TRIGLAV v prvom štvrťroku 2009 - v hrubej výške - boli 141,3 mil.EUR. Ide teda o nárast o 21% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zaisťovacia spoločnosť TRIGLAV Re. uhradila za toto obdobie škody v celkovej výške 21,5 mil.EUR – čo znamená nárast o 93% v porovnaní s prvým štvrťrokom 2008. „Slovenská pobočka spoločnosti Triglav, ktorá sa sústreďuje na neživotné poistenie, sa už na slovenskom trhu etablovala a vyvíja sa podľa predpokladov. Ďalší nárast očakávame po zavedení nových produktov v tomto roku“, hovorí Igor Horvát, riaditeľ spoločnosti Triglav na Slovensku.    

Nehlasované