Prihlásenie

Na Microsoft Worldwide Partner Conference ohlášena Express edice produktové řady

Na Microsoft Worldwide Partner Conference ohlášena Express edice produktové řady

Citrix Essentials pro výrazné zjednodušení správy ukládání dat ve virtualizačních infrastrukturách Windows Server 2008 Hyper-V a System Center

 Praha, Česká republika – 17. července 2009 - Tento týden představil Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS), na Microsoft Worldwide Partner Conference novou bezplatnou verzi „Express Edition“ ze své produktové řady Citrix Essentials for Microsoft Hyper-V. Tato nová Express Edition je již k dispozici
ke stažení a obsahuje převratnou technologii Citrix StorageLink. Pomocí StorageLink mohou administrátoři v prostředí Windows výrazně zjednodušit svoje procesy správy ukládání dat díky snadnému a rychlému nakonfigurování a provozování úložišť ve virtualizačních infrastrukturách Windows Server 2008 Hyper-V a System Center. Citrix Essentials pomáhá administrátorům využívat naplno všech výhod výkonných funkcí pro ukládání dat, jako jsou například deduplikace, thin provisioning, klonování, snapshot a replikace, které jsou jinak skryty za vrstvami proprietárních specializovaných virtualizačních ukládacích souborových systémů.

Nová bezplatná verze Express Edition z řady Citrix Essentials for Hyper-V je určena speciálně pro Windows IT odborníky v raných fázích zavádění Hyper-V. Umožní jim využívat výhod sdíleného úložiště dat s Hyper-V a zjednodušit správu ukládání dat v prostředí virtuálních serverů.

Technologie StorageLink, vestavěná do všech verzí Citrix Essentials for Hyper-V, poskytuje „windowsovým“ IT odborníkům nástroje, které jsou potřebné pro snadnou správu ukládání dat v Hyper-V a iSCSI a Fibre Channel (FC) SAN prostředích,
a umožňuje jim využívat pokročilé ukládací technologie od předních dodavatelů datových úložišť, která nabízejí rozsáhlé funkce pro zvýšení výkonu, zlepšení efektivity ukládání a zajištění kontinuity provozu. Odborné odhady ukázaly,
že uplatněním úsporných ukládacích technologií, jako jsou deduplikace a thin provisioning, mohou uživatelé Hyper-V často zredukovat svoje nároky na ukládání dat až o 50 procent v závislosti na povaze provozovaných pracovních úloh. V případech vysoké duplikace virtuálních strojů (VM), například u obrazů virtuálních desktopů, zaznamenali mnozí téměř 90procentní pokles spotřeby paměťového prostoru.

Express Edition z řady Citrix Essentials for Hyper-V podporuje až dva Hyper-V servery a jedno diskové pole. Organizace, které si stáhnou bezplatnou Express Edition z řady Citrix Essentials for Hyper-V mohou snadno upgradovat na verze Enterprise nebo Platinum. Enterprise Edition se stanovenou cenou 1500 $
a Platinum Edition se stanovenou cenou 3000 $ nabízejí navíc dynamické poskytování serverů, automatizovaný lab management, automatizovaný stage management a orchestraci workflow.

„Využívání osvědčených praktik pro ukládání dat prospívá virtuálním strojům
i nevirtualizovaným pracovním úlohám,“ říká Gordon Mangione, viceprezident Virtualization and Management Division společnosti Citrix. „Naprostá většina dosavadních implementací virtualizace serverů začlenila virtuální stroje (VM)
do jednosouborového systému ukládání dat, čímž zabránila virtualizaci velkého procenta aplikací kvůli nedostatečnému výkonu a flexibilitě. Díky Essentials
for Hyper-V mohou zákazníci využívat výhod ukládacích služeb, které již mají k dispozici, a zároveň významně zlepšit výkon I/O operací a snížit celkovou spotřebu disků.“

 

 O společnosti Citrix Systems, Inc.

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) je předním dodavatelem technologií
pro virtualizaci, počítačové sítě a poskytování softwaru jako služby pro více než
230 000 organizací na celém světě. Jeho rodiny produktů Citrix Delivery Center, Citrix Cloud Center (C3) a Citrix Online Services radikálně zjednodušují používání počítačů milionům uživatelů, kterým poskytují aplikace jako službu na vyžádání v libovolném místě a na libovolném zařízení. Mezi zákazníky Citrixu patří největší světové internetové společnosti, 99 % společností z žebříčku Fortune Global 500 a stovky tisíc malých a středních podniků z celého světa. Citrix udržuje partnerské vztahy s více než 10 000 společnostmi ve více než 100 zemích. Společnost Citrix byla založena v roce 1989 a v roce 2008 dosáhla příjmu 1,6 miliardy dolarů.

 

 

Pro investory Citrixu

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou učiněna „v dobré víře“ v souladu s ustanoveními podle části 27A amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 a části 21E amerického zákona o burze cenných papírů (Securities Exchance Act) z roku 1934. Prognostické předpoklady v této zprávě nejsou zárukou budoucího vývoje. Tato prohlášení zahrnují řadu faktorů, které by mohly způsobit značnou odlišnost skutečných výsledků, včetně rizik spojených s produkty, jejich vývojem, integrací a distribucí, poptávkou po produktech a zajištěním výroby, přijetím nových produktů u uživatelů, ekonomickými a konkurenčními faktory, klíčovými strategickými vztahy Citrixu, akvizičními a příslušnými integračními riziky a také dalšími riziky uvedenými v dokumentech společnosti, které jsou předkládány komisi pro regulaci amerického finančního trhu SEC (Securities and Exchange Commission). Citrix nepřebírá žádné závazky ohledně aktualizace jakýchkoli informací o očekávaném vývoji, obsažených v této tiskové zprávě nebo týkajících se zde zveřejněných prohlášení.

Plánování a vývoj jakýchkoli popisovaných vlastností a funkcí produktů a načasování jejich uvedení na trh zůstává výlučně v naší kompetenci a může být bez upozornění nebo konzultace změněno. Poskytované informace jsou pouze orientační a nejsou závazkem, slibem ani zákonnou povinností dodat jakýkoli materiál, kód nebo funkci a nemělo by se na ně spoléhat při rozhodování o nákupu, ani by neměly být začleňovány do žádného kontraktu.

 
 

© Copyright 2009 Citrix Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Citrix®, Citrix Presentation Server™, Citrix Access Gateway™, Citrix WANScaler™, NetScaler®, Citrix XenDesktop™, Citrix XenServer™, Citrix EdgeSight™, SpeedScreen™ a SmoothRoaming™ jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky a názvy obchodních značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Xen® je ochranná známka Citrix Systems, Inc. anebo některé z jejích poboček a může být registrována u U. S. Patent and Trademark Office a také v jiných zemích. Oracle je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle anebo jejích poboček. Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Nehlasované