Prihlásenie

ACCA: Ekonomické zotavenie sa dostaví pomaly

ACCA: Ekonomické zotavenie sa dostaví pomaly

 Až 61 percent respondentov si myslí, že ekonomika ešte nedosiahla dno

Finančný profesionálovia predpovedajú veľmi pomalé zotavenie svetovej ekonomiky. Ukázal to nový globálny prieskum Asociácie profesných účtovníkov ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Prieskum ACCA medzi jej 805 členmi z 80 krajín varuje pred pomalým zotavením, ktorého najväčším problémom bude dostupnosť pôžičiek. V popredných svetových ekonomikách je nutné počítať aj so stagnáciou ekonomiky. Výsledky výskumu ukázali, že dôvera v trhy je na najnižšej úrovni hlavne v krajinách a odvetviach, ktoré boli v minulosti motorom rastu svetovej ekonomiky. Celých 61 percent opýtaných sa domnieva, že ekonomika ešte nedosiahla svoje dno. Tiež sa ukázalo, že pokles dopytu a dodávateľských kreditov sú obávanejšími dôsledkami krízy než averzia voči riziku na strane bánk.

Pokles svetového obchodu bol vnímaný ako šokujúci hlavne v Ázii. Napríklad čínsky manažéri preukázali väčší prepad dôvery v trhy než ich západní kolegovia. Naproti tomu finančný odborníci z rozvojových a transformujúcich sa krajín očakávajú skoršie ekonomické zotavenie. Africké krajiny ako Botswana, Zambia, Ghana  a Keňa mali v tomto ohľade najviac optimistických respondentov.

Prieskum ACCA ďalej ukázal, že očakávania skorého zotavenia sú úzko spojené s dôverou v účinnosť vládnych intervencií. Ale komerčné subjekty musia hrať tiež dôležitú úlohu. Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko, k prieskumu uviedla: „Vládne opatrenia môžu síce byť dobrým katalyzátorom, firmy ale musia reagovať v súčinnosti s nimi. Jedine tak môžeme zabezpečiť, že rast bude podobne strmý, ako prvotný ekonomický prepad, čo je v záujme nás všetkých.“

Výsledná správa k prieskumu tiež zaznamenala, že niektorí respondenti vidia krízu ako príležitosť. Napríkald účtovné firmy sa môžu zamerať na úzko špecializované trhy, malé firmy a verejný sektor môžu zlepšiť kvalitatívne štandardy a veľké korporácie môžu vstúpiť na nové trhy.

Kateřina Benešová k tomu dodala: „Mnoho odpovedí na otázky nášho prieskumu svedčí o tom, že firmy sú otvorené pre nové obchodné modely, inovácie a investície. Kríza ich totiž dotlačila do hľadania alternatív.

Výslednú správu k prieskumu ACCA nájdete tu:

www.accaglobal.com/economy

Nehlasované