Prihlásenie

Index dôvery v súkromný kapitál naznačuje jej zvýšenie v strednej Európe

Index dôvery v súkromný kapitál naznačuje jej zvýšenie v strednej Európe

Bratislava, 23. júla 2009 – Index dôvery v súkromný kapitál, ktorý zostavila spoločnosť Deloitte (Deloitte Private Equity Confidence Index), stúpol o 30 bodov z najnižšej úrovne spred šiestich mesiacov. Nárast tak naznačuje očakávané zvýšenie optimizmu odborníkov v oblasti súkromného kapitálu. Hoci obavy z budúceho vývoja ekonomického prostredia sú naďalej veľké, v strednej Európe sa objavujú prvé známky oživenia trhov v oblasti fúzií a akvizícií.

„Vlády a centrálne banky prijali bezprecedentné opatrenia s cieľom urýchliť zotavenie a nedávne krátkodobé vzostupy na akciových trhoch na celom svete naznačujú, že sa im darí obnoviť dôveru,“ uviedol Garret Byrne, vedúci partner skupiny Deloitte pre služby v oblasti fúzií a akvizícií v strednej Európe. „Prieskum potvrdzuje doterajšie náznaky. Hoci objem obchodov a dostupnosť úverov bude pravdepodobne stagnovať ešte niekoľko mesiacov, investori sú opäť pripravení zvažovať príležitosti na investovanie v pozitívnejšom svetle.“

Zdá sa, že zistenia prieskumu dôvery investorov v súkromný kapitál odrážajú pozitívny vývoj na trhoch v západnej Európe a v Spojených štátoch. Tento fakt však nateraz nemožno považovať za záruku zlepšenia investičnej klímy v oblasti fúzií a akvizícií, a to aj napriek mnohým tvrdeniam, že stredoeurópsky región na tom bude napokon lepšie než ostatné regióny postihnuté globálnym hospodárskym poklesom.

„Odhady hospodárskeho rastu už naznačujú, že dopady hospodárskej recesie na Slovensko ako  malú a exportne orientovanú ekonomiku budú hlbšie ako na väčšie krajiny v regióne. Slovensko je v porovnaní s okolitými krajinami relatívne malý trh s menším počtom spoločností, ktoré môžu byť potenciálne zaujímavé pre private equity investorov“ uviedol Maroš Sokolovský, riaditeľ oddelenia finančného poradenstva Deloitte Slovensko. „Ich záujem sa v čase krízy orientuje na spoločnosti s kvalitným manažmentom, produktom alebo službou, ktoré ponúkajú rastový potenciál alebo možnosťami regionálnej konsolidácie a dosiahnutia synergií s inými spoločnosťami v ich portfóliu. V súčasnej hospodárskej kríze sa niektoré regionálne pôsobiace private equity firmy zbavovali niektorých aktív, aby mohli financovať perspektívnejšie (existujúce) aktíva alebo riešiť vysoké zadlženie celého portfólia. Zvýšenie indexu dôvery naznačuje, že z obdobia vysokej opatrnosti sa presúvame do obdobia zvýšenej aktivity zameranej na posudzovanie potenciálnych investičných príležitostí. Vo všeobecnosti možno povedať, že pod tlakom dopadov ekonomickej krízy sa výrazne prispôsobujú cenové očakávania mnohých majiteľov firiem, čo by mohlo prispieť k postupne zvyšujúcej sa miere realizovateľnosti transakcií. Je tiež pravdepodobné, že medzi private equity firmami vznikne „väčšia konkurencia“ pri identifikovaní a dohadovaní transakcií, keďže „dobrých“ investičných príležitostí je menej ako v čase ekonomického rastu,“ dodáva Sokolovský.

Trh fúzií a akvizícií v strednej Európe sa podľa respondentov prieskumu stále nachádza na bode mrazu. Respondenti však očakávajú, že už nedôjde k ďalšiemu poklesu trhovej aktivity. Iba 19 % opýtaných počíta s ďalším poklesom, čo je výrazná zmena oproti 80 % spred šiestich mesiacov. Jednoznačná väčšina (65 %) opýtaných očakáva, že aktivita na trhu sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov nezmení. „Stredná Európa stále ponúka kvalitné aktíva,“ konštatuje Byrne. „Sekundárne privatizačné vlny prinášajú na trh aktíva, ktorých trhová hodnota je oproti západoeurópskym konkurentom stále atraktívna.“ Aj keď v uplynulých šiestich mesiacoch stredoeurópsky trh fúzií a akvizícií stagnoval, pozornosť investorov sa zrejme presúva od každodennej správy portfólia k identifikácii a analýze nových investičných príležitostí. To je jeden z prvých znakov oživenia.

„Na Slovensku sa v tomto období záujem private equity investorov koncentruje najmä na odvetvia menej citlivé na hospodársky pokles, ako je vývoj softvéru, výroba potravín, maloobchod či energetika. Niektoré slovenské spoločnosti sa môžu stať súčasťou regionálnych konsolidačných snáh private equity firiem v strednej a východnej Európe s cieľom profitovať z väčšieho rozsahu výroby, synergií a transferu know-how. Viac zo súčasnej situácie profitujú, resp. budú profitovať private equity spoločnosti špecializujúce sa na investovanie do firiem, ktoré majú ekonomické problémy a potrebujú prejsť procesom reštrukturalizácie. Tie dokážu v súčasnom období nájsť omnoho viac akvizičných príležitostí, ako v čase hospodárskeho rastu,“ konštatuje Sokolovský.

Prieskum ďalej naznačuje, že hráči na trhu súkromného kapitálu sú pozitívnejšie naladení a 76 % investorov plánuje v nadchádzajúcom období investovať viac prostriedkov, čo oproti 66 % z októbra 2008 predstavuje nárast. Až do konca tohto roku bude hlavnou oblasťou záujmu väčšiny súkromných investorov hľadanie „klenotov“ medzi podnikmi v krízovej situácii, ktoré možno kúpiť za nízku cenu.

Okrem pozitívnych správ prieskum priniesol aj zistenie, že viac než polovica (51 %) respondentov očakáva ďalšie zhoršenie ekonomického prostredia, kým 43 % opýtaných predpokladá, že prostredie sa v najbližšom období nezmení. „Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to nie je pozitívne zistenie. Ide však o výrazné zlepšenie v porovnaní s mimoriadne pesimistickou náladou z konca roka 2008, keď až 92 % respondentov očakávalo, že situácia sa zhorší, pričom ani jeden respondent neočakával zlepšenie,“ konštatuje Byrne.

Najväčšou neznámou pre finančných odborníkov pôsobiacich v regióne je odpoveď na otázku, či trhy už narazili na dno. „To napokon ukáže len čas. Vzhľadom na stále nízku dôveru investorov je zrejme predčasné nazvať tento vývoj oživením aktivity v oblasti fúzií a akvizícií. Na základe váhy vyjadrení sa však zdá, že sme už narazili na dno a to najhoršie je snáď za nami,” uviedol Byrne.

Hlavné zistenia:

  • Index dôvery vzrástol o 30 bodov a v apríli 2009 sa respondenti zhodujú v omnoho optimistickejšom pohľade na situáciu než v októbri 2008.
  • Obavy z vývoja ekonomického prostredia pretrvávajú a 51 % respondentov stále očakáva ďalšie zhoršenie.
  • Respondenti očakávajú, že v ďalšom období budú venovať približne polovicu svojho času správe existujúceho portfólia a druhú polovicu aktivitám súvisiacim s novými investíciami.
  • Očakávania týkajúce sa návratnosti investícií sú optimistickejšie a podiel pozitívne naladených respondentov vzrástol z rekordne nízkej úrovne 5 % v októbri 2008 na 19 % v apríli 2009.

 

Index dôvery v súkromný kapitál zostavovaný spoločnosťou Deloitte
Index dôvery vychádza z prieskumu realizovaného medzi odborníkmi na súkromný kapitál v strednej Európe. Index vychádza z odpovedí na prvých sedem z desiatich otázok prieskumu, pričom v každom období sa vypočítava priemerný podiel pozitívnych odpovedí na celkovom počte pozitívnych a negatívnych odpovedí. Tento priemer sa následne porovnáva so základným obdobím, v tomto prípade je to jar 2003.

Nehlasované