Prihlásenie

ACCA o budúcnosti finančných regulácií: Ako zabrániť budúcim finančným šokom?

ACCA o budúcnosti finančných regulácií: Ako zabrániť budúcim finančným šokom?

Finančnú reguláciu na hlavných kapitálových trhoch je možné úspešne realizovať len po celkovej revízii faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze, uvádza globálna asociácia profesných účtovníkov ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) v dokumente “The Future of Financial Regulation”.

ACCA vo svojom materiále vyzýva svetové autority, aby sa neponáhľali so zavedením násilných regulačných opatrení. Namiesto toho žiada, aby sa vládne inštitúcie, regulačné orgány, podniky a ostatné príslušné strany zapojili do spoločných akcií s cieľom zaistiť trvalé zlepšenie. To musí reflektovať aktuálne problémy a predvídať možnosti budúceho ohrozenia integrity finančného systému a širšej ekonomiky.

Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko k materiálu uvádza: „Hovorili sme s finančnými riaditeľmi, auditormi a finančnými regulátormi zo všetkých veľkých kapitálových trhov a na základe týchto rozhovorov sme zostavili niekoľko odporúčaní a zásad. Veríme, že ich globálne autority využijú ako základ pre nové finančné regulácie. Je totiž dôležité, aby vlády jednotlivých krajín svoj prístup k obnoveniu dôvery na trhoch koordinovali.“

„Je veľmi dôležité, aby sa zdanlivý neúspech miernych regulácií nestal synonymom pre víťazstvo pravidiel nad princípmi. Najdôležitejšou otázkou nie je samotný opis systému, ale to, aby všetky strany rozumeli procesu regulácie a rešpektovali účel regulácií a ich účinok. Banky a ďalšie finančné inštitúcie, ktoré sú regulované, pritom hrajú celkom zásadnú úlohu pre vytvorenie fungujúceho systému.”

V dokumente sa hovorí o nasledujúcich bodoch:

  • Súťaž: Vlády a národné úrady by sa mali pozerať na zdravú konkurenciu na trhu ako na prioritu číslo jeden. Politika musí byť zameraná na prevenciu vzniku organizácií, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. To je tabu pre účinnú reguláciu.
  • Systémový prístup: Regulačný systém musí zohľadniť širšie makroekonomické faktory, čo podporí účinnejšiu kontrolu kapitálu a rozpočtov jednotlivých inštitúcií. Do procesu regulácie by mali byť zahrnuté všetky príslušné subjekty. Je tiež dôležité, aby regulačné orgány disponovali dostatočným počtom pracovníkov so špičkovými poznatkami zo svojho odboru.
  • Riadenie: Finančné inštitúcie by za podpory regulačných autorít mali prijať etické princípy firemnej politiky čo sa týka princípu odmeňovania. Cieľom je zaistiť, aby predstavitelia daných finančných inštitúcií konali v dlhodobom zájme svojich akcionárov. Musí sa adresne poukázať na nedostatky v riadení podnikov a ich rizík, ktoré sa v kríze prejavili.
  • Kalkulovateľnosť: Účtovníci musia zvážiť spôsoby vytvárania účtovných výkazov a auditov, aby tieto boli pre akcionárov užitočnejšie. Zvyšovanie kvality vykazovania rizík je kľúčové práve v tejto oblasti. Účtovníctvo pritom musí byť i naďalej zamerané hlavne na akcionárov, nie na regulačné autority.

Kateřina Benešová doplňuje: „V ACCA sme potešení tým, že sa mnoho myšlienok predstavených v našom dokumente zhoduje s odporúčaniami iných autorít, ako je napríklad nedávna správa amerického ministerstva financií “Financial Regulatory Reform” zo 17. júna 2009. V dokumente sú analyzované kľúčové príčiny krízy – zlyhanie systému riadenia rizík a tiež nedostatky a slabiny regulačných orgánov, čo sa týka dohľadu nad firmami. USA uznali, že je potrebné vytvoriť regulačný systém, ktorý je jednoduchší ale účinnejší, a ktorý je súčasne schopný prispôsobiť sa a vyvíjať sa spoločne so zmenami na finančnom trhu.”

Nehlasované