Prihlásenie

Nemeckí investori na Slovensku napriek kríze zostávajú

Nemeckí investori na Slovensku napriek kríze zostávajú. V snahe ochrániť svoje investície sa však zamerali na posilnenie vplyvu v slovenských spoločnostiach. Ďalším krokom bolo zabezpečenie úverov, ktoré poskytovali dcérskym spoločnostiam na Slovensku. O odchode uvažujú iba tie firmy, ktorých činnosť bola dlhšiu dobu utlmená alebo ukončenie činnosti bolo dlhodobo plánované.

„Nemeckí investori na Slovensku ostávajú. Registrujeme však zvýšený počet úkonov týkajúcich sa zabezpečenia investícií a tlak na vymáhanie pohľadávok. Z pohľadu našej kancelárie vzrástol tento dopyt štvornásobne,“ uviedla JUDr. Zuzana Chudáčková, advokátka a partnerka advokátskej kancelárie bnt - Sovova Chudáčková & Partner, s.r.o.

V rámci prehodnocovania aktivít sa nemeckí investori sústredili prevažne na dodatočné zabezpečenie úverov. Išlo o úvery, ktoré poskytli dcérskym spoločnostiam, rovnako aj o úvery, ktoré im poskytli zahraničné finančné inštitúcie. Pri posilňovaní vplyvu v slovenských spoločnostiach nadobúdali od svojich slovenských partnerov akcie a podiely. Svoju účasť  v týchto spoločnostiach zvyšovali aj prostredníctvom kapitalizácie pohľadávok.

Súčasťou reštrukturalizačných opatrení investorov je aj zmena distribučných sietí a zastúpení. Zlučovanie činností ako vedenie účtovníctva a servis sa realizuje spoločne pre celý región strednej a východnej Európy. Niektoré firmy sa nevyhli ani obmedzeniu činnosti a potrebným personálnym opatreniam. V praxi išlo najmä o využitie časového konta, flexikonta.

 

Kontakt pre ďalšie informácie:
Silvia Nagyová
Account Manager
AMI Communications Slovakia, spol. s r.o.
Tel.: + 421 2 524 92 744
Mobil: + 421 948 026 922
Fax: + 421 2 524 98 549
Email: silvia.nagyova@amic.sk

Nehlasované