Prihlásenie

Saxo Bank aj v prvom polroku 2009 naďalej v zisku

Saxo Bank aj v prvom polroku 2009 naďalej v zisku

Spoločnosť Saxo Bank, špecialista na obchodovanie a investície, zverejnila výsledky za polrok ktoré ukazujú, že objem zaistených vkladov ich klientov vzrástol o viacej ako 35 percent, aktíva spravované spoločnosťou presahujú 25 miliárd DKK (3,36 miliárd EUR) a aj v tomto nepriaznivom roku dosiahli zisk pred zdanením 55 miliónov DKK ( 7,39 miliónov EUR). Od otvorenia pobočky Saxo Bank v Prahe, v máji tohto roku, zaznamenala 20-percentný nárast počtu klientov zo Slovenka. Zvýšený záujem slovenských investorov, zhruba od začiatku finančnej krízy, registruje banka pri obchodovaní s cudzími menami a zahraničnými akciami.

 

Prevádzkové náklady vzrástli, pretože spoločnosť otvorila nové kancelárie (Miláno, Madrid, Praha a Dubaj), zaviedla nové produkty a prispievala do systému záruk dánskej vlády. Preto hoci príjmy zostali bez zmeny, zisk pred zdanením v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 poklesol.


  • Zisk pred zdanením: 55 miliónov DKK / 7,39 mil. EUR (polrok 2008 - 162 miliónov DKK / 21,76 mil. EUR).
  • Prevádzkový príjem: 969 miliónov DKK / 130,18 mil. EUR (polrok 2008 - 969 miliónov DKK / 130,18 mil. EUR).
  • EBITDA vo výške 128 miliónov DKK / 17,2 mil. EUR (polrok 2008 - 221,0 miliónov DKK / 29,69 mil. EUR).
  • Objem zaistených vkladov klientov vzrástol na viacej ako 11 miliárd DKK / 1,48 mld. EUR (polrok 2008 - 8 miliárd DKK / 1,07 mld. EUR).
  • Aktíva spravované v rámci Asset Management presiahli 14 miliárd DKK / 1,88 mld. EUR (-).
  • Ukazovateľ platobnej schopnosti Saxo Bank Group predstavoval 18,9 % (polrok 2008 - 10,1 %).

 

V spoločnom prehlásení obidvaja generálni riaditelia a zakladatelia Saxo Bank, Kim Fournais a Lars Seier Christensen, oznámili: „Očakávali sme, že rok 2009 bude nepriaznivý. Výsledky nás však uistili, že naše rozhodnutie začať novú etapu činnosti banky založenú na flexibilnejšej štruktúre skôr, ako sa finančná kríza prehĺbila, bolo správne. Ako povzbudivé hodnotíme taktiež to, že za šesť veľmi napätých mesiacov na finančných trhoch banka dokázala posilniť a optimalizovať každý článok hodnotového reťazca ponúkaním produktov a geografického rozsahu. Pochopiteľne, rovnako dôležité je taktiež to, že sme dokázali značne navýšiť objem spravovaných aktív.“

 

Počas prvej polovice roku 2009 uviedla Saxo Bank niekoľko inovácií pre svoju online obchodovaciu platformu. Najdôležitejšie z nich sa vzťahovali ku komoditným CFD (komoditné deriváty) a Forex opcie. Okrem toho, že banka prišla so širšou ponukou produktov, expandovala otvorením pobočiek v Miláne, Madride a Prahe. Získala aj dva holandské maklérske domy a poskytovateľov služieb na menovom trhu so základňou v Tokiu. V máji sa Saxo Bank stala prvou dánskou bankou, ktorej bolo udelené povolenie k prevádzkovaniu regionálnej pobočky v medzinárodnom finančnom centre v Dubaji.

 

V januári 2009 Saxo Bank získala taktiež dánsku spoločnosť zaoberajúcu sa privátnym bankovníctvom Fondsmæglerselskabet Sirius Kapitalforvaltning A/S so zámerom sústrediť sa v správe portfólií viacej na škandinávske krajiny. Banka naviac získala kompletný akciový kapitál Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S a 51 percentný podiel v spoločnosti Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S. Saxo Bank rovnako získala tretinový podiel v EuroInvestor.com, hlavného portálu pre akciové trhy a investovanie v Európe.

 

Saxo Bank zostává investičnou bankou, ktorá nie je závislá na príjmoch z financovania pôžičiek. Pritom ale je zaistená dvojročnou zárukou nezaistených pohľadávok voči dánskym finančným inštitúciám poskytovanou dánskou vládou.

www.saxobank.cz

 

Nehlasované