Prihlásenie

Hľadáme ambasádorky z radov slovenských podnikateliek

Hľadáme ambasádorky z radov slovenských podnikateliek

Staňte sa Ambasádorkou slovenských podnikateliek a podporte podnikanie žien na Slovensku a v EÚ! Buďte vzorom a inšpiráciou pre ženy, získajte užitočné kontakty na ďalšie úspešné podnikateľky, zviditeľnite svoju firmu na európskej úrovni a zvýšte kredit svojej spoločnosti.

Kto a ako sa môže stať Ambasádorkou?

  • podnikateľka, ktorá vlastní min. 50%-ný podiel v spoločnosti a podniká na Slovensku viac ako 4 roky
  • nominovať sa môže sama alebo ju môže prihlásiť tretia osoba (rodinní príslušníci, zamestnanci, obchodní partneri, priatelia a pod.)
  • v termíne treba zaslať prihlášku, ktorá musí byť úplne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doručená organizátorovi projektu

 TERMÍN NA PRIHLÁSENIE: 8. SEPTEMBRA 2009
   
Prečo sa stať ambasádorkou?

  • stanete sa vzorom a inšpiráciou pre ostatné ženy na Slovensku a v EÚ
  • budete členkou Európskej siete podnikateliek – ambasádoriek
  • získate užitočné kontakty na podnikateľky z EÚ
  • zviditeľníte svoju spoločnosť na európskej úrovni
  • prispejete k vybudovaniu dobrého mena svojej firmy
  • absolvujete tréning mentoringu
  • zdokonalíte sa v komunikácii

 O projekte
 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov zakladajú Slovenskú sieť ambasádoriek - podnikateliek v rámci projektu Podpora podnikanie žien na Slovensku. Iniciatíva sa organizuje v rámci siete Enterprise Europe Network, na základe výzvy Európskej komisie „EU Network of Female Entreprenership Ambassadors“.

  Hlavným poslaním programu je propagovať podnikanie žien a inšpirovať nepodnikateľky, aby sa nebáli vydať na samostanú dráhu podnikania. Je založený na praktickom stretnutí a predávaní autentických skúseností podnikateľky s nezamestnanými ženami, mamičkami na materskej dovolenke a študentkami. Táto cieľová skupina tak získa možnosť osobnej konfrontácie svojich názorov, predstáv a vedomostí o podnikaní s podnikateľskou realitou a nadviaže kontakty na komunitu a inštitúcie zamerané na podporu podnikania žien na Slovensku.

  Partnermi programu sú: Top Centrum Podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum MACKO, Ekonomická univerzita Bratislava, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Kontakt
   Národná agentúra pre rozvoj malého  a stredného podnikania
Stanislava Drusková

Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: 02/50 24 45 13
e-mail: druskova@nadsme.sk
www.nadsme.sk
 

Nehlasované