Prihlásenie

SPOLOČNOSŤ KRAFT FOODS SLOVAKIA A SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

SPOLOČNOSŤ  KRAFT FOODS  SLOVAKIA A SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

 Dlhoročná spolupráca spoločnosti Kraft Foods Slovakia a Slovenského Červeného kríža pokračuje spoločným projektom, v rámci ktorého sa zrekonštruovalo stravovacie zariadenie Územného spolu SČK Levice a bude poskytnutá potravinová pomoc 223 rodinám s deťmi v hmotnej núdzi v meste Levice. Vďaka finančnej pomoci spoločnosti Kraft Foods Slovakia vo výške 16 597 €  (500 001,22 Sk) sa skvalitní príprava jedál, zvýši sa kapacita kuchyne a taktiež sa zlepší aj celková hygiena a kvalita poskytovaných služieb. V tomto roku darovala spoločnosť Kraft Foods Slovakia Slovenskému Červenému krížu na projekty obdobného charakteru sumu v celkovej výške 42 411 € (1 277 673,79 Sk).

                                                                                                                                                                                                                                                                           V rámci spolupráce Územného spolku SČK Levice a spoločnosti Kraft Foods Slovakia sa v roku 2006 realizovala rekonštrukcia vývarovne, vďaka ktorej mohlo Sociálne stredisko SČK vymeniť zastarané a poruchové kuchynské zariadenie, čím sa znížili celkové náklady na jeho prevádzku. V rámci rekonštrukcie bolo nainštalované aj špeciálne kuchynské zariadenie – konvektomat, ktorý umožňuje pripraviť väčšie množstvo ekonomicky výhodnejšej a zdravšej stravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sociálne stredisko SČK Levice v tomto roku potrebovalo ďalšie kuchynské vybavenie, ktoré by pri aktuálnej kapacite 340 registrovaných stravníkov spĺňalo požadovaný štandard kvality, ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Ručné umývanie riadu nahradila umývačka, ktorá šetrí nielen čas pracovníkov vývarovne, ale vo výraznej miere znižuje aj spotrebu vody. Vďaka zakúpenému zmäkčovaču vody s príslušenstvom sa predĺži jej životnosť. Zakúpil sa tiež nový plynový veľkokuchynský sporák a pracovné stoly s úložným priestorom, nakoľko staré už boli značne opotrebované a poškodené. Sociálne stredisko SČK Levice zabezpečuje okrem výdajov jedla aj rozvoz a donášku obedov priamo do domácností 140 imobilným, zdravotne postihnutým a nevládnym občanom. Kvôli nedostatku termonádob bolo do 60 domácností jedlo dovážané v klasických obedároch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                „Vďaka finančnému príspevku sme mohli dokúpiť 60 kusov termonádob, ktoré zabezpečujú požadovanú hygienu a udržia jedlo teplé počas troch hodín. Bezvládnym občanom tak môžeme stravu roznášať priamo do ich príbytkov,“ dodala Oľga Szalmová, riaditeľka Územného spolku SČK v Leviciach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Súčasťou finančnej pomoci spoločnosti Kraft Foods Slovakia je aj potravinová pomoc pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi v meste Levice. Pomoc v podobe potravinových balíčkov od dnešného dňa dobrovoľníci rozdistribuujú do 223 rodín. Každý balíček v hodnote približne 21 (632,65 Sk) obsahuje základné potraviny ako je múka, mlieko, ryža, cukor, olej, cestoviny, strukoviny a iné. Výber rodín, ktorým bude potravinová pomoc poskytnutá, prebiehal v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach. „Sme nesmierne vďační za finančnú podporu od spoločnosti Kraft Foods Slovakia. Veľmi si vážime, že sme sa stali dôveryhodným partnerom, nakoľko nášmu zariadeniu bola pomoc poskytnutá už druhýkrát. Týmto spôsobom spoločnosť Kraft Foods Slovakia dokázala svoju ochotu podieľať sa na zlepšení kvality života mnohých našich spoluobčanov a to je príklad hodný nasledovania,“ uviedla Oľga Szalmová, riaditeľka sekretariátu Územného spolku SČK v Leviciach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Spoločnosť Kraft Foods Slovakia finančne pomáha Slovenskému Červenému krížu už od roku 2000, kedy bola v Dome SČK pre občanov v naliehavej tiesni v Spišskej Sobote zrekonštruovaná kuchyňa. V roku 2002 nasledovala rekonštrukcia kuchyne Sociálneho strediska SČK v Žiari nad Hronom, v roku 2003 kuchyne Domu humanity SČK v Trenčíne, v roku 2004 Domu humanity SČK v Senici. Vďaka finančnej pomoci spoločnosti Kraft Foods Slovakia sa v roku 2005 zakúpilo pre SČK v Senici špeciálne upravené vozidlo s nájazdnou plošinou pre zdravotne postihnutých ľudí. V roku 2006 sa dovybavilo stravovacie zariadenie Sociálneho strediska SČK v Leviciach. Rok 2007 priniesol modernizáciu priestorov vývarovne Územného spolku SČK Prešov – Sabinov a taktiež bola poskytnutá potravinová pomoc ľuďom v hmotnej núdzi. V roku 2008 sa pre Územný spolok v Trenčíne zakúpilo špeciálne kuchynské zariadenie – konvektomat. Súčasťou finančnej pomoci boli aj potravinové balíčky pre 214 rodín s deťmi v hmotnej núdzi v okrese Trenčín. V tom istom roku sa uskutočnil aj projekt priamej potravinovej pomoci rodinám s deťmi v hmotnej núdzi v Bratislave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "Pretože sme potravinárska spoločnosť, považujeme za svoje poslanie potravinami aj pomáhať. V súčasnej situácii, kedy kríza hlboko zasiahla ľudí vo všetkých krajinách sveta, si o to viac uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť. Okrem podpory vybraných zariadení Slovenského Červeného kríža sme sa rozhodli poskytnúť aj priamu potravinovú pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi,“ uviedla Jitka Plchová zo spoločnosti Kraft Foods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Okrem Sociálneho strediska SČK v Leviciach podporí spoločnosť Kraft Foods Slovakia tento rok aj územný spolok SČK v Senici a SČK v Bratislave. Vďaka finančnej pomoci vo výške 16 597 € (500 001,22 Sk) bude skvalitnené technické vybavenie stravovacieho zariadenia Domu humanity SČK v Senici a 109 rodinám s deťmi v hmotnej núdzi budú distribuované potravinové balíčky v hodnote 33 € (994,16 Sk). V Bratislave bude v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutá priama potravinová pomoc približne 250 rodinám s deťmi v hmotnej núdzi vo všetkých piatich okresoch. Na projekt je vyčlenená čiastka 9 217 € (277 671,34 Sk). 

Nehlasované