Prihlásenie

Diplomatický protokol v hospodárskej praxi

23.11.2009 - 00:30

Pozývame malých a stredných podnikateľov na bezplatný seminár, ktorého cieľom je priblížiť  zásady diplomatického protokolu  a pomôcť  zdokonaliť  kultúru obchodnej komunikácie pri rôznych spoločenských podujatiach.

Dátum a miesto konania:

 • 23. novembra 2009, GRAND Hotel Trenčín
   

Vybrané témy:

 • používanie titulov, symbolov, vlajok a oslovení
 • navštívenky a ich používanie v praxi
 • príprava a používanie pozvánok
 • zasadací poriadok spoločenských podujatí
 • zásady obliekania a spoločenského správania sa
 • posielanie blahoželaní, poďakovaní a kondolencií, odovzdávanie darov

   

Podmienky účasti:
Účasť na seminári je bezplatná. Seminár je určený podnikateľom a širokej verejnosti, ktorí majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania sa.
 

Uzávierka prihlášok: 19. novembra 2009.

Organizátori:
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network.
 

Viac informácií o podujatí na http://www.enterprise-europe-network.sk/events.php?tid=1491.

Kontakt:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Viera Piknová
tel.: 032/65 23 834
e-mail: piknova@sopk.sk
 

Nehlasované