Prihlásenie

Staňte sa inšpiráciou Európy

Staňte sa inšpiráciou Európy

Získať prestížne ocenenie, stať sa inšpiráciou a vzorom pre celú Európu a zadovážiť si nové kontakty, či mediálny priestor v kľúčových európskych médiách. To sú benefity, ktoré so sebou prináša už 4, ročník Európskych podnikateľských ocenení. Prihláste sa i vy, získajte cenné kontakty a načerpajte inšpiráciu pre svoj ďalší úspešný rozvoj.

 

O súťaži 
Európska komisia vyhlásila ďalší ročník prestížnej súťaže na podporu podnikania v Európe. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako jeho koordinátor v SR, následne oznámila otvorenie 4. ročníka  Európskych podnikateľských ocenení i u nás. Najväčší úspech zaznamenala naša krajina v 1. ročníku s projektom Husacina v Slovenskom Grobe, ktorý získal Špeciálne uznanie poroty.  

Cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť miestne, regionálne a národné iniciatívy a projekty, ktoré podporujú podnikateľov a podnikateľské myslenie v regiónoch Európy. Zúčastniť sa môžu:  

mestá a obce; miestne, regionálne a národé združenia a inštitúcie; verejno - súkromné partnerstvá; vzdelávacie inštitúcie; podnikateľské organizácie; cezhraničné iniciatívy.

 

Základnou podmienkou ich účasti v súťaži je, aby sa projekt podpory podnikateľského prostredia realizoval minimálne počas posledných DVOCH ROKOV a jeho výsledky a prínos pre región sa dali jednoznačne preukázať.  
 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NÁRODNÉHO KOLA - 31. októbra 2009
(rozhoduje deň podania na pošte alebo osobného doručenia)

Viac informácií: http://www.nadsme.sk/?article=119

 

 

Nehlasované