Prihlásenie

Mesačný report na kapitálových trhoch

Mesačný report na kapitálových trhoch

Regionálny prehľad

Akcie a podnikové dlhopisy opäť s kurzovými ziskami; štátne dlhopisy iba s malými zmenami
Na finančných trhoch sa podarilo aj v septembri zaznamenať ďalší nárast kurzov v prípade rizikových majetkových aktív. Podnikové dlhopisy a akcie dokázali v priebehu mesiaca posilniť, štátne dlhopisy v USA a v eurozóne vykázali postranný trend. Údaje o konjunktúre v USA dávajú medzitým rozpoznať stále rastúce zlepšenie ekonomickej situácie. V prípade väčšiny predstihových a náladových ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, ISM), ako aj v prípade maloobchodného obratu sa ukazuje výrazná stabilizácia, prípadne rastová dynamika. Aj trh s nehnuteľnosťami poskytuje náznaky vytvorenia dna. Na trhu práce však ekonomický rozmach ešte ani zďaleka nie je viditeľný. Ešte stále sa rušia pracovné miesta po státisícoch. Miera nezamestnanosti stúpla na súčasných 9,7 % a v najbližších mesiacoch by mala prekročiť hranicu 10 percent. Pokiaľ by sa zohľadnili skryté formy nezamestnanosti, ako nedobrovoľná skrátená alebo čiastočná pracovná doba a podobné opatrenia, potom by bolo krízou na pracovnom trhu postihnutých už 16 % práceschopných obyvateľov. To sú pre USA historicky veľmi vysoké hodnoty. Najhlbší bod najťažšej ekonomickej krízy od 30. rokov 20. storočia je síce už s veľkou pravdepodobnosťou prekonaný, ekonomické zotavenie však bude nastávať skôr pomaly a veľmi tlmene.
Po zasadaní americkej centrálnej banky na konci septembra šéf Fedu Bernanke zdôraznil, že hlavná úroková sadzba ešte ostane dlhý čas na veľmi nízkej úrovni. Vzhľadom k aj naďalej stúpajúcej nezamestnanosti a veľmi nízkej vyťaženosti kapacít zatiaľ počas určitého obdobia nemožno v národných ekonomikách vyspelých priemyselných krajín očakávať inflačné tlaky. Úrokové úrovne by preto v priemyselných krajinách mali aspoň v oblasti krátkych splatností uviaznuť v najbližších mesiacoch na súčasných nízkych úrovniach. Pri zohľadnení faktu, že hospodársky rast bude pravdepodobne dlhé roky výrazne nižší, ako je jeho potenciál a v najbližších štvrťrokoch bude inflácia nízka by aj dlhodobejšie úrovne výnosov mali mať na dlhšie obdobie len obmedzený ďalší potenciál rastu. Krátkodobé mierne rasty výnosov sú však kedykoľvek možné z dôvodu neistých vyhliadok vývoja konjunktúry. Aj v prípade východoeurópskych eurobondov (štátne, ako aj podnikové dlhopisy) sa rizikové prirážky k výnosom v porovnaní s dlhopismi štátov EMÚ počas posledných mesiacov ďalej znížili, pričom ťažili z pozitívnej nálady na trhu.

Východoeurópske národné hospodárstva pred odrazom od dna
Národné hospodárstva stredo- a východoeurópskych krajín sú aj naďalej pod tlakom, predovšetkým z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia na EÚ. Medzičasom sa aj v tomto prípade črtá odrazenie od dna potom, čo už nastal nárast v priemyselnej produkcii v prípade „starých“ členských štátov EÚ. To by sa v nasledujúcich mesiacoch malo pozitívne odraziť vo vývoji východoeurópskych národných ekonomík a viesť k opätovnému nárastu exportu. Predstihové ukazovatele pre najbližšie mesiace sa do veľkej miery zlepšili, aj keď cesta k predkrízovej úrovni bude zrejme ešte veľmi dlhá.

 

Pohľad na krajiny

Rusko

Ruské akcie s ďalšími kurzovými ziskami; rubeľ posilnený napriek klesajúcim cenám ropy
V septembri rubeľ voči menovému košu EUR/USD zhodnotil, a to napriek poklesu cien ropy. Toto odpútanie sa od vplyvu ropy je pozoruhodné a hovorí za rastúci dopyt po ruskej mene. Možno to však súvisí aj so splatnosťou veľkých plnení daňových povinností a v takom prípade je to iba jednorazová udalosť. Rizikové prirážky k výnosom ruských štátnych a podnikových dlhopisov v priebehu mesiaca klesli a nachádzajú sa tak medzičasom iba tesne nad hodnotami pred pádom banky Lehman Brothers. Národohospodárske údaje, ktoré boli zverejnené v septembri svedčia o stabilizácii. Priemyselná výroba síce v medziročnom porovnaní prudko klesla, stabilizuje sa však na súčasných nízkych úrovniach. Stále vysoká nezamestnanosť a pokles disponibilných príjmov sa odrážajú v poklese maloobchodného obratu. Rozpočtový deficit sa ďalej prehlbuje vzhľadom k nižším daňovým príjmom a rastúcim výdavkom na podporu konjunktúry. Trhy však aj naďalej kladú zjavne do popredia očakávanie zotavenia svetovej ekonomiky a s tým spojený rast dopytu po rope. Z ďalšieho nárastu cien ropy by Rusko silno ťažilo.
Rast chuti ísť do rizikových investícií u globálnych investorov v septembri viedol napriek mierne slabším cenám surovín k rastu kurzov ruských akcií, ktoré sú v medzinárodnom porovnaní ešte stále často výhodne ocenené. K tým, čo získavali patrili predovšetkým finančné inštitúcie Sberbank a VTB Bank, ktoré ťažili z vyšších očakávaní ziskovosti zo strany analytikov. Okrem toho Sberbank ohlásila pozitívne obchodné výsledky za 2. štvrťrok, ktoré ukázali zvýšenie čistých úrokových marží a veľký rast úverov najmä v segmente firemných zákazníkov. Rovnako silnejšie tendencie vykazovala akcia producenta uhlia a ocele Mečel, ktorý ťažil z výrazného rastu cien uhlia.

Maďarsko

Opätovné zníženie hlavnej úrokovej sadzby zo strany centrálnej banky.
Akcie a štátne dlhopisy posilňujú

Na konci septembra maďarská centrálna banka znížila počas svojho pravidelného zasadania hlavné úrokové sadzby o ďalších 50 bázických bodov. Argumentmi na podporu tohto rozhodnutie bol počas posledných mesiacov pevnejší forint, nižšia inflácia, ako aj prudko sa znižujúca výkonnosť ekonomiky, ktorú treba opäť naštartovať. Miera inflácie napriek zvýšeniu sadzby dane z pridanej hodnoty o niečo klesla, čo ešte zdôrazňuje obrovskú mieru prepadu v odbyte v Maďarsku. Priemyselná produkcia, ktorá sa v medziročnom porovnaní znížila takmer o jednu pätinu, ako aj klesajúci maloobchodný obrat nie sú pre najbližšiu budúcnosť nijako pozitívnym obrazom. Maďarské štátne dlhopisy výrazne posilnili a vyťažili z očakávaní hráčov na trhu, že hlavné úrokové sadzby budú počas budúceho roka výrazne nižšie oproti súčasnosti. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň výnosov zdá byť ešte stále atraktívna, krátkodobo by však kurzy mali byť stále volatilné.
Maďarský akciový trh sa v septembri vyvíjal pozitívne. Podobne ako počas predchádzajúcich mesiacov ukázali najlepšiu výkonnosť opäť akcie finančnej inštitúcie OTP Bank, a to z dôvodu zlepšenej nálady voči bankám. Kurzové zisky si okrem toho pripísal energetický koncern MOL, keď výsledky za 2. štvrťrok pretromfli očakávania analytikov a predseda predstavenstva prišiel s výhľadom výrazného zotavenia ziskovosti v roku 2010.

Poľsko

Zlotý a dlhopisy v septembri mierne slabšie, akcie celkovo s malými zmenami
Najnovšie ekonomické údaje črtajú aj naďalej zmiešaný obraz poľskej konjunktúry. To však možno predsa len vyhodnotiť ako určité zlepšenie potom, čo sa v prvom polroku 2009 krajina nachádzala prakticky vo fáze voľného pádu. Reálne predaná priemyselná produkcia sa nachádza s poklesom o 0,2 % takmer na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Obraty maloobchodu naposledy opäť prudko stúpli, čo bol vývoj, ktorý účastníkov trhu pozitívne prekvapil. Negatívny je naproti tomu najnovší vývoj bežného účtu platobnej bilancie. Napriek slabšiemu zlotému sa zaznamenal výrazný nárast dovozu, kým vývoz mierne poklesol. Miera inflácie je medzičasom stabilná potom, čo v predchádzajúcich mesiacoch ešte mierne stúpala. Zlotý sa pohyboval voči euru v septembri na mierne slabších úrovniach, podobne ako poľské štátne dlhopisy.
Poľsko platí v regióne SVE napriek ekonomickému poklesu v prvom polroku za jednu z najstabilnejších krajín a nadpriemerne ťaží z naposledy opäť zlepšených vyhliadok na konjunktúru, ktoré pre eurozónu platia. Hoci dlhodobého hľadiska zlotý získa podporu vďaka pozitívnej dynamike vývoja bežného účtu platobnej bilancie, nemožno ešte vylúčiť ďalšie krátkodobé fázy slabosti tejto meny z dôvodu ešte krehkej ekonomickej situácie.
Poľské akcie sa v septembri pohybovali v postrannom trende – pozitívne kurzové pohyby v prípade finančných titulov vyvažovali mierne klesajúce kurzy telekomunikačného operátora TPSA, ako aj poľského zlotého. Na strane podnikov sa finančnému ústavu PKO BP podarilo prekonať výsledkami za 2. štvrťrok očakávania analytikov vďaka výrazne nižším nákladom. Akcie TPSA zatiaľ trpeli vyjadrením predsedu predstavenstva, podľa ktorého by v najbližších rokoch mohli byť potrebné oveľa vyššie investície, ako sa doteraz očakávalo.

Česká republika

Prekvapivé zníženie úrokových sadzieb - štátne dlhopisy posilňujú, mena takmer bezo zmeny.
V septembri zverejnené údaje signalizujú stále slabý vývoj českej ekonomiky. Priemyselná výroba v medziročnom porovnaní klesla o 18 %, rastúci dopyt zo Západnej Európy by však v nasledujúcich mesiacoch mal zabezpečiť zotavenie. Maloobchodný obrat sa znižuje z dôvodu prudkého nárastu nezamestnanosti už sedem mesiacov, menší dopyt je zvlášť po automobiloch a spotrebných tovaroch. Počas pravidelného zasadania centrálnej banky na konci septembra ostali hlavné úrokové sadzby nezmenené – diskutovalo sa však o ďalšom znížení súčasných historicky najnižších sadzieb (1,25 %). Výnosy českých štátnych dlhopisov sa v septembri takmer nezmenili, českej korune sa naproti tomu podarilo výrazne posilniť.
Hoci cyklus znižovania úrokových sadzieb zo strany ČNB sa nachádza pred svojím záverom, alebo je možno už aj ukončený, z dôvodu relatívne strmej úrokovej krivky českých štátnych dlhopisov sa však tieto papiere s dlhou splatnosťou zdajú byť strednodobo ešte stále atraktívne. Mimoriadne zaujímavá je diskusia parlamentu o dohode na úsporách v rozpočte, ktoré by zabránili, aby sa deficit rozpočtu vymkol spod kontroly. Potom, čo sa socialisti vzdali svojej požiadavky na zvýšenie podpory v nezamestnanosti, podarilo sa docieliť dohodu. To by sa malo z dlhodobého hľadiska pozitívne odraziť na výnosy českých dlhopisov.
Český akciový trh ukázal v septembri iba málo vlastnej dynamiky a zotrval v postrannom trende. Aj teraz sa pozitívne prejavila výkonnosť Komerční banky, ktorá vyťažila z lepšieho sentimentu voči finančným titulom.

Turecko

Ďalšie znižovanie úrokových sadzieb dalo štátnym dlhopisom a finančným akciám krídla, mena stráca
Turecká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov na 7,25 %, tento krok väčšina hráčov na trhu aj očakávala. Počas deviatich mesiacov tak centrálna banka znížila úrokové sadzby o plných 950 bázických bodov. Rozhodnutie padlo vzhľadom k prudko klesajúcej miere inflácie (5,3 % v medziročnom porovnaní, po viac ako 10 % ešte na začiatku roka) a citeľnému ekonomickému oslabeniu v Turecku (HDP za 1. štvrťrok 2009 klesol medziročne o 7 %), či poklesu priemyselnej produkcie (-9,2 % medziročne). Úroveň výnosov tureckých štátnych dlhopisov sa v septembri pomerne prudko znížila, líra sa paralelne s týmto dianím oslabila voči euru. Rokovania medzi Tureckom a MMF o podpornom úvere sa aj naďalej naťahujú. Turecká vláda zjavne aj naďalej dúfa, že sa jej podarí prejsť krízou aj bez pomoci od MMF. Dohodu oboch strán je z dôvodu relatívneho zlepšenia ekonomickej situácie v Turecku počas uplynulého polroka pravdepodobná stále menej.
Aj v septembri vykazovali turecké finančné tituly opäť pozitívnu výkonnosť, keď hlavné úrokové sadzby klesli o ďalších 50 bázických bodov. Napriek tomu sa turecký akciový trh z hľadiska investorov počítajúcich v eurách pohyboval iba postranne, keďže turecká líra sa zároveň ukazovala v o niečo slabšom svetle. Akcie Sabanci Holding mierne stratili, hoci spoločnosti sa pri výsledkoch za 2. štvrťrok vďaka pozitívnym výsledkom dcérskej spoločnosti Akbank podarilo výrazne prekonať očakávania analytikov.

Okrajové trhy východnej Európy

MMF vyplatil na Ukrajinu tretiu tranžu úveru
Eurodlhopisy s miernym nárastom kurzov

Ukrajina ostáva ekonomicky pod silným tlakom, príchod tretej tranže úveru od MMF však trh prijal veľmi pozitívne a viedlo to k stúpajúcim kurzom dlhopisov. Miestna mena sa stabilizovala na slabej úrovni. Riziko prudkého nárastu výpadkovosti splácania úverov v cudzej mene zo strany domácností, ako aj podnikov sa v priebehu ekonomickej krízy veľmi prudko zvýšilo. Refinancovanie štátu by malo byť zatiaľ vďaka medzinárodnej podpore zabezpečené, takže Raiffeisen Capital Management zatiaľ nevidí bezprostredné nebezpečenstvo pre obsluhu ukrajinského štátneho dlhu. Politická nestabilita je však najväčším rizikom.
Rizikové prirážky východoeurópskych dlhopisov v septembri naďalej mierne klesli a nachádzajú sa tak už opäť takmer na úrovniach pred bankrotom banky Lehman Brothers. Z dlhodobého hľadiska sa aktuálne úrovne zdajú byť aj vzhľadom k zlepšovaniu konjunktúry na vyspelých trhoch a zvlášť v západnej Európe naďalej atraktívne.

Čína

Čínske akcie v septembri v priaznivom trende – nové emisie sťahujú likviditu vo výraznej miere.
Napriek svojej povesti skôr horšieho mesiaca pre burzy priniesol september zisky na akciových trhoch v Hongkongu a tiež v pevninskej Číne. Túto priaznivú tendenciu ťahali silné údaje o priemyselnej produkcii a raste úverov. Výpadok v raste z júla sa tak prejavil zatiaľ skôr ako negatívna výnimka. Napriek tomu index MSCI-China od začiatku roka jasne zaostáva za oboma ďalšími indexmi z trhov Emerging Markets, ktorými sú India a Rusko. To možno pripísať okrem iného silnej emisnej aktivite počas posledných týždňov, ktorá z trhu výrazne odsala likviditu. Rozoznávame však veľké šance, aby Čína počas zvyšku roka dobehla toto zaostávanie vo výkonnosti, alebo ho aspoň zmenšila. Impulzom k tomu môže byť takzvaný „zlatý týždeň“ v októbri, v ktorom sa tento rok oslavuje nielen 60-ročná existencia ľudovej republiky, ale ktorý tradične sprevádza aj veľký obrat predaja v maloobchode, z čoho bude možné odhadnúť stav dôvery spotrebiteľov v Číne. Spotrebiteľský sektor sa nám zdá byť aj naďalej pozitívny, skôr podpriemerne by sa naproti tomu mali vyvíjať akcie telekomunikačných spoločností.

India

Silný rast kurzov indických akcií ekonomika sa ukazuje aj naďalej veľmi pevná.
V súlade s medzinárodným vývojom v septembri posilnila aj indická burza. Približne 6 %-ný prírastok indexu SENSEX sa odzrkadľuje aj na makroúrovni. Priemyselná produkcia sa tak zvýšila o 6,8 % a ukazuje sa aj naďalej ako veľmi pevná. Potešiteľné je predovšetkým to, že pri výrobe došlo k preorientovaniu sa z priemyselných tovarov k spotrebným tovarom. Počítame s tým, že rýchlosť rastu sa podarí udržať. Treba si však všímať vývoj inflácie, ktorá sa teraz síce nachádza takmer na nule, strednodobo by sa však mohla opäť prudko zvýšiť. India by preto mohla patriť k prvým krajinám sveta, ktoré na jar 2010 možno začnú nový cyklus zvyšovania úrokových sadzieb. Na úrovni jednotlivých titulov sa veľmi dobre vyvíjali najmä spoločnosti IT-priemyslu poskytujúce služby, predovšetkým Tata Consultancy. Spoločnosť vyjde z krízy zjavne posilnená a aj naďalej patrí medzi našich favoritov.

Nehlasované