Prihlásenie

Západné ekonomiky čaká v 4. štvrťroku mierne oživenie, Slovensko však z neho príliš ťažiť nebude

Západné ekonomiky čaká v 4. štvrťroku mierne oživenie, Slovensko však z neho príliš ťažiť nebude

Investičná Saxo Bank vo svojej prognóze na posledný štvrťrok 2009 očakáva mierne zotavenie západných ekonomík vyvolané doplňovaním zásob a vládnymi stimulmi. Tie budú, rovnako ako vládne deficity, pokračovať a spôsobia „japonizáciu“ finančných trhov, pričom budeme svedkami vyšších ukazovateľov P/E a nižších výnosov z firemných, ako aj štátnych, obligácií. Spotrebitelia v západných ekonomikách budú splácať dlhy a dopyt bude aj naďalej v útlme. Stimulačné balíčky západných vlád len sťažka povzbudia export Slovenskej republiky, na ktorom je táto krajina závislá. Preto nedôjde k oživení jej ekonomiky. V 4. štvrťroku pravdepodobne budeme svedkami dosiahnutia ekonomického dna na Slovensku, ako aj v ČR a následného pomalého zotavovania.

 

Podľa Saxo Bank bude splácanie spotrebiteľských záväzkov trvať roky, preto dopyt zostane nízky. Menové stimuly západných vlád budú pokračovať, čo pravdepodobne spôsobí tzv. „japonizáciu“ finančného trhu. Hlavný ekonóm Saxo Bank David Karsbøl hovorí: „Vzhľadom k tomu, že západné ekonomiky sú flexibilnejšie a schopné urobiť potrebné zmeny tak neočakávame, že nastanú až natoľko vážne problémy ako v Japonsku v roku 1990.  Napriek tomu je stále jasnejšie, že sa aktuálny vývoj na Západe veľmi podobá tomu v Japonsku po roku 1990.  Zdá sa, že sme prešli do nového režimu, v ktorom každý predpokladá, že vlády budú mať tendenciu aj naďalej zachraňovať veľké spoločnosti. Znamená to, že riziko možného nesplácania záväzkov nie je započítané v cene akcií, čo vedie k vyšším hodnotám P/E a nižším výnosom z pevného príjmu.“

 

V druhej polovici roku 2009 dôjde v USA k obnoveniu pozitívneho rastu HDP. Saxo Bank očakáva rast o 3 percentá. Banka však varuje, že udržateľnosť tohto rastu nie je istá a vo veľkej miere závisí na vládnych výdavkoch a doplňovaní zásob. Nezamestnanosť bude v USA v najbližších mesiacoch stúpať a bude stále ohrozovať spotrebu a splácanie dlhov. David Karsbøl je presvedčený, že krátka pozícia v USD je „zdvihnutým prstom“ pre globálne oživenie a stáva sa tak „novším a lepším“ carry trade obchodom. „Veľmi nízke výnosy dolára a potreba externého financovania spolu s klesajúcou ochotou Číny nakupovať zelené bankovky vytvárajú toxický kokteil, ktorý môže v blízkej budúcnosti túto menu ešte viacej oslabiť“, tvrdí Karsbøl.

 

S blížiacim sa koncom roku naznačuje tržná dynamika ústup tohtoročného zotavenia akciových trhov. V porovnaní s marcovými minimami, vzrástli svetové akciové trhy o 59 percent a táto dynamika skôr svedčí o prechode k mikrotrendom a rastu alebo zhodnoteniu v konkrétnych sektoroch. Karsbøl dodáva, že „väčšina ukazovateľov ekonomickej aktivity sa stabilizuje, ale na veľmi nízkych úrovniach. Podľa nášho názoru by investori mali aj naďalej pristupovať na cyklické riziko prostredníctvom regionálnych alokácií a sústrediť sa skôr na rozvíjajúce sa trhy, než na Európu a USA, kde bude obtiažné udržať a zvyšovať rast.“

  

Japonizácia – V deväťdesiatych rokoch sa P/E (pomer ceny akcie spoločnosti k jej ziskom vyjadrený na jednu akciu) japonských akcií pohyboval na úrovni 73, čo je úroveň porovnateľná s technologickou bublinou v roku 2000. Príčina vysokého ohodnotenia bola však založená na štátnych zásahoch s cieľom nenechať padnúť veľké spoločnosti, vysokému podielu sledovaných úverov, deflácii a negatívnom demografickom vývoji.

 

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)