Prihlásenie

Pozvánka

16.10.2009 - 10:00

Pozývame Vás na tlačovú besedu so zástupcami Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať

16. októbra 2009 (piatok) o 10.00 h

  v Bratislave na Štatistickom úrade SR, Miletičova 3,
8. poschodie (zasadačka)

Program:

  1. Pripravenosť ŠÚ SR na spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) 2009;
  2. Príprava ŠÚ SR na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.
Nehlasované