Prihlásenie

Novell získal najvyšší možný rating u vedúcej analytickej spoločnosti v správe MarketScope

Novell získal najvyšší možný rating u vedúcej analytickej spoločnosti v správe MarketScope

Bratislava, 14. októbra 2009 – Spoločnosť Novell dnes oznámila novinku o Novell® SecureLogin, ktorý dostal výrazné pozitívne hodnotenie v správe Gartner s názvom „MarketScope pre jednoduché prihlasovanie podniku“. Silný pozitívny rating je najvyšší možný rating na MarketScope.

 

Spoločnosť Novell spustila v septembri 2009 Novell SecureLogin7. Posledná verzia jej jednoduchého prihlasovania podniku významne znižuje čas, ktorý vyžadujú aplikácie umožňujúce SSO v organizácii z týždňov na dni – pričom poskytuje zákazníkom okamžité výhody vychádzajúce zo zlepšenej produktivity a operačnej účinnosti.

 

„Zaviazali sme sa k poskytovaniu riešení, ktoré pomáhajú našim zákazníkom a partnerom zlepšiť produktivitu a operačnú účinnosť, zatiaľ čo im pomáhame rýchlo realizovať návratnosť ich investícií do technológií,“ povedal Jay Roxe, riaditeľ pre riešenia a marketing produktov pre Identitu a Bezpečnosť v spoločnosti Novell. „Výhodou pre zákazníkov je schopnosť znížiť administratívne náklady súvisiace s prestavením hesiel, schopnosť zlepšiť produktivitu konečného užívateľa a IT produktivitu, posilniť bezpečnosť a podporiť regulačný súlad. Podľa mňa Silný pozitívny rating spoločnosti Gartner potvrdzuje našu pozíciu na trhu ako vedúcej spoločnosti pri jednoduchých riešeniach prihlasovania, ktoré spĺňajú jedinečné výzvy našich zákazníkov.“

 

Novell SecureLogin7 funguje homogénne s Windows*, Web, Java* a aplikáciami podniku. Vďaka novému wizardovi, ktorý automaticky integruje mnohé aplikácie, zákazníci a partneri môžu objaviť výhody jednoduchého prihlasovania omnoho rýchlejšie ako pri iných ponukách. Okrem toho, pri 64 bitovej podpore pre Microsoft* Vista* a Microsoft Windows Server 2008, Novell SecureLogin 7 poskytuje vyššiu vzájomnú spoluprácu s existujúcou platformou a investíciami do operačného systému.

 

Novell SecureLogin je súčasťou Novell Identity a riešení Access Management, hlavných riešení  spoločnosti, ktoré slúžia na automatizáciu obchodných procesov, mitigáciu rizík bezpečnosti a dáva základ pre dodržiavanie zhody s internými prideľovaním bezpečnostnými oprávnení a vládnych nariadení. Novell SecureLogin 7 je teraz k dispozícii prostredníctvom priameho predaja alebo prostredníctvom certifikovaného predajného kanála Novell PartnerNet®. Viac informácií nájdete na www.novell.com/securelogin.

 

 

 

O spoločnosti Novell:

Spoločnosť Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) poskytuje infraštruktúrny softvér pre otvorené podnikové systémy. Je lídrom v oblasti celopodnikových operačných systémov založených na Linuxe a open source softvéru a tiež v oblasti zabezpečenia a správy systémov potrebných na prevádzku zmiešaných prostredí IT. Pomáhame našim zákazníkom minimalizovať náklady, komplikácie a riziká a umožňujeme im sústrediť sa na inovácie a rast. Ďalšie

informácie nájdete na webe http://www.novell.com.
Ďalšie informácie získate v Centre podpory zákazníkov spoločnosti Novell (NCCC) v SR na tel +420 283 007 311 alebo na českých a slovenských webových stránkach
http://www.novell.cz a http://www.novell.sk. Informácie pre novinárov sú v origináli k dispozícii na adrese www.novell.com/pressroom.

 

Nehlasované