Prihlásenie

Pozvánka

19.10.2009 - 10:00

Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú besedu so zástupcami Štatistického úradu Slovenskej republiky

19. októbra 2009 (pondelok) o 10,00 h

v Bratislave na Štatistickom úrade SR, Miletičova 3,
8. poschodie (zasadačka)

 

P r o g r a m:

  • Informácie zo štatistického zisťovania:

Využitie informačných a  komunikačných technológii (IKT) v domácnostiach a podnikoch  Slovenskej republiky v roku 2009

Nehlasované