Prihlásenie

2. skúška spracovania výsledkov volieb do VÚC

2. skúška spracovania výsledkov volieb do VÚC

INFORMÁCIA

V utorok 27. októbra 2009 sa konala druhá skúška spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Skúška prebehla na všetkých krajských pracoviskách Štatistického úradu SR .

Boli odskúšané všetky druhy softvéru a preukázala sa ich funkčnos.

Úrad nezaznamenal žiadne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh spracovania výsledkov volieb do VÚC.

Posledná, tretia, celoplošná skúška sa uskutoční v utorok 10. novembra 2009 už priamo v priestoch určených pre odborné sumarizačné útvary obvodných volebných komisií.

Nehlasované