Prihlásenie

ASB GALA večer 2010

ASB GALA večer 2010

Bratislava 4. novembra 2009 – ASB GALA večer sa po uplynulé roky zapísal ako významný dátum v kalendári stretnutí osobností z oblasti stavebníctva a architektúry na Slovensku. Na úspech predchádzajúcich podujatí nadväzuje aj 4. ročník ASB GALA večer (21. 4. 2010), ktorý opäť pripravuje časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND. Podobne ako v minulosti, aj 4. ročník ASB GALA večer sa stane slávnostným vrcholom dvojdňovej konferencie Reality a development 2010, ktorú pripravuje týždenník TREND v partnerstve s odborným mesačníkom ASB.

Počas slávnostného ASB GALA večera sa vyhlásia výsledky hlasovania odbornej poroty a odbornej verejnosti zapojenej do internetového hlasovania a odovzdajú sa ceny v týchto kategóriách:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2010
ASB Developer roka 2010
ASB Stavebná firma roka 2010

Nad ASB GALA večerom 2010 prevzali záštitu Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

V každej kategórii určí víťazov hlavných cien odborná porota, ktorá bude pozostávať z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy a zástupcov odborových združení a komôr. Verejné hlasovanie bude prebiehať na odbornom portáli www.asb.sk a na stránke www.asbgala.sk. Obe hlasovania budú spustené 15. 12. 2009 a výsledky sa vyhlásia na ASB GALA večere.

Konečné výsledky hlasovania bude auditovať spoločnosť Deloitte.

Nehlasované