Prihlásenie

Váš názor nás zaujíma: európska smernica o meradlách

Váš názor nás zaujíma: európska smernica o meradlách

Vyrábate, importujete, distribuujete, inštalujete alebo používate meracie prístroje s označením CE+M? Riadite sa Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách? Neváhajte a dajte nám vedieť, či je pre Vás táto smernica užitočná.

 Európska komisia pravidelne monitoruje použitie všetkých smerníc v praxi s cieľom prispôsobiť ich reálnym potrebám podnikateľov. Od 30. októbra 2006 je v platnosti Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách. V prípade, že toto nariadenie poznáte, komplikuje Vám život alebo naopak, Vám pomáha a je pre Vás užitočné, dajte nám vedieť Váš názor. Smernica sa týka meracích prístrojov a zariadení, ktoré sú označené ako CE+M, napr.:

  • vodomery,
  • plynomery,
  • merače tepla,
  • váhy,
  • objemové a rozmerové meracie prístroje,
  • benzínové čerpadlá a pod.

 
  Názory podnikateľov sa zbierajú formou odbornej panelovej diskusie, ktorá prebieha vyplnením on-line dotazníka v čase do 22. novembra 2009. Preto venujte 15 minút svojho času na vyplnenie dotazníka! Svojím názorom sa zapojíte do celoeurópskeho panela a prispejete k pripomienkovaniu, či úprave smernice o meradlách!
 

 Aj Váš názor nás zaujíma!

 
    Dotazník na stiahnutie

 
    Panelovú diskusiu na Slovensku zastrešuje sieť Enterprise Europe Network, Stanka Drusková, e-mail:  druskova@nadsme.sk, tel.: 02/50 24 45 13. Viac na: http://www.een.sk/articles.php?lang=sk&tid=312&m=0

Nehlasované