Prihlásenie

AT Computers rozširuje svoju ponuku v oblasti softwaru

Ostrava, 7. 9. 2009 – Výrazné posilnenie portfólia orientovaného na špecializované softwarové riešenia ohlásil popredný IT distribútor v ČR a na Slovensku, spoločnosť AT Computers. Stala sa autorizovaným distribútorom produktov značky Novell.

Novell sa angažuje v riešeniach a systémoch pre prevádzku sieťových služieb, dátových centier i pracovných staníc, a pri správe identít. Ponúka produkty pre tímovú spoluprácu a riešenia správy infraštruktúry IT. 

D-LINK NYNÍ DODÁVÁ 200Mb/s SADU POWERLINE PRO ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ VYUŽITÍM ELEKTRICKÝCH ZÁSUVEK

Kompletní řešení PowerLine umožňuje rychlý přenos HD videa a hudby, hraní on-line her a mnohem víc přes běžné domovní elektrické zásuvky

 

Tech Data sa presťahovala do Nových Butovíc

Praha, 7. septembra 2009 – Jeden z najväčších českých a slovenských IT distribútorov, spoločnosť Tech Data Distribution, presťahovala svoje kancelárie do nových priestorov. Firma si za svoje nové sídlo vybrala budovu Jupiter nového Explora Business Centre v pražskej štvrti Nové Butovice. Tech Data tým definitívne zavŕšila svoj presun z doterajších priestorov v Zličíne. V priebehu augusta tohto roka totiž presťahovala aj svoje sklady do priestrannejšieho a lepšie dostupného logistického centra v Bore pri Tachove.

Nová adresa Tech Data Distribution s platnosťou od 7. septembra 2009 je:

Pre 51% je najdôležitejšie rozprávanie

Vychádza z prieskumu študentov cudzieho jazyka.

 

Pre väčšinu študentov cudzieho jazyka je najdôležitejšie rozprávanie a počúvanie. Je to z dôvodu, že až 80% z nich má psychickú bariéru rozprávať. Túto bariéru dokáže odbúrať „priama metóda výučby“, pri ktorej sa jazyk učí priamo jeho používaním - rozprávaním, a tak študenti túto bariéru automaticky strácajú.

 

Ticho nad rušnou ulicou

Trnavskú cestu v Bratislave mnohí poznajú ako rušnú dopravnú tepnu, preto v nich vydáva pocit, že bývať na tomto mieste nie je príliš príjemné. Človek prechádzajúci sa v parteri ulice skutočne nemôže mať inú predstavu aj napriek množstvu zelene a výbornej vybavenosti, ktorá dáva tejto ulici punc mestskej triedy. Mnohé domy pôsobia pod nánosom niekoľkoročného smogu nevábivo, preto každé oživenie, každá premena upúta pozornosť. A to bolo aj cieľom spoločnosti Interset: oživiť toto miesto a vniesť tam genius loci.

Voices Live v Žiline na Stanici

09.09.2009 - 19:00

Nezisková organizácia Voices v spolupráci s kultúrnym centrom Stanica v Žiline pripravuje multižánrové podujatie s názvom Voices Live. V priebehu jedného večera na ňom ponúka viacero zážitkov. V dvojhodinovom moderovanom programe Voices na veľkom plátne premietne štyri videofilmy vlastnej produkcie zo sérií Nápad sa ráta, Svet sa nás týka a Hudobné úlety. S Miladou Bohovičovou z Občianskeho združenia Návrat bude hovoriť o náhradných rodičoch, o aktivitách mladých ľudí v Žiline povie Darina Čierniková z Rady mládeže Žilinského kraja.

Nová separačná linka vo Svite ma kapacitu 500 ton ročne

V júli 2005 uviedli vo Svite do trvalej prevádzky novú linku na triedenie odpadov, s kapacitou 300 až 500 ton ročne. Vybudovali ju s pomocou dotácie takmer 283 600 EUR  (8,5 mil. Sk) od Recyklačného fondu a mesto Svit prispelo sumou 11 950 EUR (360 tis. Sk). Súčasťou investície bola aj nová triediaca hala, do ktorej sa zváža triedený komunálny odpad z mesta Svit a 12 obcí, spolu od cca 25 500 obyvateľov podtatranského regiónu. Linka zatiaľ pracuje v jednozmennej prevádzke, s obsluhou 4 osôb. Informoval o tom riaditeľ Technických služieb (TS) vo Svite Július Žiak.

Obec Štrba sa stará aj o odpad zo Štrbského Plesa

 Obec Štrba v reštitučnom konaní získala  od 13. 8. 2007 správu územia, ktoré je súčasťou Tatranského národného parku. Jedná sa o územie Štrbského Plesa, ktoré dovtedy patrilo pod správu mesta Vysoké Tatry. V súčasnosti tak katastrálne územie obce Štrba zahŕňa samotnú obec Štrba, Tatranskú Štrbu, vrátane 4 rekreačných lokalít a  Štrbské Pleso. Zároveň je to oblasť, pre ktorú obec Štrba zabezpečuje separovaný zber a zber komunálneho odpadu, prostredníctvom zapojenia do Integrovaného systému separovaného zberu mesta Svit a okolia a zmluvného vzťahu s VPS Vysoké Tatry.

Recyklačný fond v Prešovskom kraji schválil 1221 žiadostí za 8,5 mil. EUR

V Prešovskom kraji Recyklačný fond počas svojej existencie, od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2009, vyhovel spolu 1221 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako 8,5 mil. EUR (258 mil. Sk). Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostalo 278  miest a obcí na základe ich  žiadostí príspevky viac ako 1 mil. EUR (30,4 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o dotácie 17 podnikateľských subjektov, ktorým poskytol 3,8 mil. EUR (115,2 mil. Sk). Dvaja spracovatelia opotrebovaných vozidiel získali od fondu 411 tis. EUR (12,4 mil. Sk) a na projekty  21 obcí uvoľnil fond prostriedky vo výške 3,31 mil. EUR (99,8 mil. Sk), keď poskytol dotáciu na ich 26 projektov.

Recyklačný fond doteraz schválil 8 861 žiadostí za 134,8 mil. EUR

Recyklačný fond v rámci celého Slovenska doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty za 134,8 mil. EUR (4 mld. Sk), keď vyhovel 8 861 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. 219 projektov v hodnote 30,6 mil. EUR bolo zameraných na zavedenie alebo zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu. 9,2 mil. EUR bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad na základe 7 085 vyhovených žiadostí. Ďalších 9 mil. EUR bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel na základe ich 1 224 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov.