Prihlásenie

DOD IBD – Netrápte sa s črevami

DOD IBD – Netrápte sa s črevami

Deň otvorených dverí počas, počas ktorého môžete bezplatne konzultovať svoje nešpecifické tráviace problémy, sa uskutoční 16. mája   2014 v desiatich špecializovaných gastroenterologických ambulanciách na Slovensku (zoznam je uvedený na konci článku). Ide o ambulancie, ktoré sú centrami pre črevné zápalové ochorenia.  Odbornú garanciu nad podujatím prevzala Slovenská gastroenterologická spoločnosť s podporou združenia Slovak CrohnClubu (www.crohnclub.sk).

 

Bolesti brucha, „rýchla“ stolica, nafukovanie, krv v stolici, zvýšená teplota  či chudnutie sú  zreteľné signály črevných zápalových ochorení. Málokto však uteká ihneď k lekárovi. Postihnutý buď nemá čas, alebo nevie, kam by mal či mohol zájsť.

 

“Myšlienka Dňa otvorených dverí  (DOD IBD) vznikla práve s cieľom upozorniť na ochorenia čriev a pozvať do ambulancií špecialistov najmä ľudí, ktorí majú problémy, ale nevedia, na koho sa majú obrátiť. Pacienti môžu navštíviť niektorú z nižšie uvedených ambulancií, dať sa bezplatne vyšetriť a prediskutovať s lekárom svoj problém. Zároveň  absolvujú krátky diagnostický test (10 otázok) a pokiaľ si so sebou prinesú vzorku stolice, tak aj vyšetrenie na zistenie črevných zápalových procesov. V prípade, že pacient príde bez vzorky, dostane samohodnotiaci test a stolicu si môže vyšetriť doma,“ uviedol doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, vedúci lekár v centre pre črevné zápalové ochorenia  v Bratislave – Ružinove.

 

Záujemca o vyšetrenie nepotrebuje výmenný lístok od ošetrujúceho lekára a nemusí sa ani objednávať.

 

Zoznam Centier pre črevné zápalové ochorenia, ktoré môžete navštíviť v rámci dňa otvorených dverí 16. 5. 2014:


Bratislava

Gastroenterologické oddelenie, V. Interná klinika LF UK UN Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6

THALION Gastroenterohepatologické centrum, Tomášikova 50/C

Gastroenterologická klinika, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

 

Trenčín

Gastroenterologická ambulancia Internej kliniky FN, Legionárska 28

 

Nitra

Gastroenterologické a hepatologické centrum, Špitálska 13

 

Martin

Odd. gastroenterologickej diagnostiky Internej kliniky UN Martin, Kollárova 2

 

Ružomberok

Gastroenterologické oddelenie Internej kliniky, Ústrednej vojenskej nemocnice SNP, Generála Miloša Vesela 21

 

Banská Bystrica

Gastroenterologická ambulancia NOVAMED, Bernolákova 10

 

Prešov

Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Puškinova 18

 

Košice

I. interná klinika UN L. P. Košice, Trieda SNP 1

 

Podrobnejšie informácie o ochorení a pripravovanom dni otvorených dverí prináša aj webová stránka www.trapiavascreva.sk.


vt

Nehlasované