Prihlásenie

Pivovary Topvar predložili Európskej komisii unikátny záväzok

Pivovary Topvar predložili Európskej komisii unikátny záväzok

Pivovary Topvar predložili Európskej komisii unikátny dobrovoľný záväzok. Prostredníctvom viacerých aktivít budú upozorňovať slovenských spotrebiteľov, že alkohol za volant nepatrí. Výnimočnosť tohto záväzku spočíva aj v jeho multilaterálnom charaktere – Pivovary Topvar spoja sily v boji s týmto fenoménom s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR aj s mimovládnou organizáciou PRIMA. Dobrovoľný záväzok Európskemu fóru pre alkohol a zdravie sa tak stáva ďalšou zo širokého množstva zodpovedných aktivít, ktoré spoločnosť na Slovensku už zaviedla.


                                                                                                                                


  


                       


                                                                                                                                                                                              


Európska komisia predstavila v roku 2006 stratégiu na podporu znižovania nezodpovednej konzumácie alkoholu v jednotlivých členských krajinách EÚ. Jedným zo základných kameňov pre implementáciu tejto stratégie bolo založenie Európskeho fóra pre alkohol a zdravie, ktorého úlohou je slúžiť ako platforma pre všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať aktivity na zníženie nezodpovednej konzumácie alkoholu. K zakladajúcim členom tohto fóra patrí aj skupina SABMiller, jedna z najväčších pivovarníckych spoločností na svete, ktorej súčasťou sú tiež Pivovary Topvar.


 


 
 


            


                                                                                                                                                                               


                          


V júni Pivovary Topvar predložili Európskemu fóru pre alkohol a zdravie záväzok, ktorý súvisí s potrebou pripomínať spotrebiteľom, že alkohol za volant nepatrí. Okrem toho, že tento záväzok je dobrovoľný, jeho výnimočnosť spočíva aj v jeho multilaterálnom charaktere. Pivovary Topvar spojili svoje sily s Ministerstvom dopravy, pôšt  a telekomunikácií SR a s mimovládnou organizáciou PRIMA, ktorá realizuje rôzne programy na prevenciu a riešenie problémov spojených s nezodpovednou konzumáciou alkoholu. Spoločne chcú ovplyvňovať správanie spotrebiteľov, aby sa zodpovedne rozhodli a nesadali si za volant, ak pili alkohol. Záväzok sa bude napĺňať prostredníctvom viacerých nástrojov a edukatívnych programov. „Zaktualizujeme web stránku www.promile.sk, do reštaurácií a pubov umiestnime špeciálne informačné plagáty a promo karty, ktoré budú informovať o službe PROMILE INFO. V rámci tejto služby môžu konzumenti prostredníctvom zaslania jednoduchej sms zistiť, kedy bude hladina alkoholu v ich krvi na nule a oni si budú môcť opäť sadnúť za volant. Tzv. PROMILE tímy mimovládnej organizácie PRIMA sa budú počas všetkých veľkých festivalov a iných akcií organizovaných alebo sponzorovaných spoločnosťou Pivovary Topvar pohybovať medzi návštevníkmi a vzdelávať ich ohľadne zodpovednej konzumácie alkoholu a možnosti využívania služby PROMILE INFO. Pod záštitou ministra dopravy a finančnej spoluúčasti BECEP-u pripravujeme internetovú kampaň, ktorá takisto poukazuje na fenomén pitia alkoholu a šoférovania,“ informuje Zuzana Lošáková, hovorkyňa a manažérka firemnej komunikácie spoločnosti Pivovary Topvar, a dodáva „ambíciou spoločnosti je osloviť týmito aktivitami až 400 000 ľudí.“ 


 


                 


                                                                                                                                                                    


                            


Väčšina dospelých ľudí konzumuje alkohol zodpovedne. Je tu však aj skupina spotrebiteľov, ktorých prístup ku konzumácii alkoholu nie je v súlade so všeobecne zaužívanými normami. Spoločnosť Pivovary Topvar vyrába na Slovensku pivo pre svojich priaznivcov už takmer 50 rokov a súčasne jej záleží na tom, aby svoje pivné značky vyrábala a propagovala zodpovedne. Za dôležitú súčasť zodpovedného prístupu k alkoholu považuje aj potrebu pripomínať spotrebiteľom, že alkohol za volant nepatrí a pomáhať im získať informácie o tom, kedy si smú po konzumácii alkoholu opäť sadnúť za volant. „Dobrovoľne sa riadime obchodnými a marketingovými štandardami nad rámec povinnej legislatívy. Okrem toho vyvíjame aj množstvo vzdelávacích aktivít. Proaktívny prístup pri riešení problému nezodpovednej konzumácie alkoholu je súčasťou našich priorít a stal sa bežnou praxou pre každého nášho zamestnanca,“ uvádza Andrew Highcock, generálny riaditeľ spoločnosti Pivovary Topvar.

Nehlasované