Prihlásenie

ARGUSS, s. r. o. vlani spracoval 1028 ton elektroodpadov

ARGUSS, s. r. o. vlani spracoval  1028 ton elektroodpadov

 Firma ARGUSS, s. r. o., Bratislava patrí k popredným slovenským subjektom zaoberajúcim sa zberom  a recykláciou elektroodpadov. Vlani vyzbierala 1 428 ton a spracovala 1 028 ton elektroodpadov. Z toho zhodnotila takmer 130 ton žiariviek a 898 ton ostatných elektroodpadov. Aj s pomocou celkovo 10 dotácií z Recyklačného fondu, v celkovej výške 129 250 EUR, sa firme ARGUSS podarilo vybudovať významné kapacity na recykláciu elektroodpadov a svetelných zdrojov. Informoval o tom Vojtech Chovanec, konateľ spoločnosti ARGUSS, s. r. o., Bratislava.

 

,,Spolu dostala firma z Recyklačného fondu od roku 2003 doteraz šesť dotácií zo sektora žiariviek v celkovej výške 71 085   EUR a štyri dotácie zo sektora elektrozariadení v celkovej výške 58 165 EUR. Dotácie zo sektora žiariviek firma použila na úhradu investičných nákladov na nákup  kontajnerov a zberného vozidla. Ďalej na nákup a montáž nového odsávacieho zariadenia na recykláciu žiariviek, či nákup a montáž modulu na čistenie sklenených črepov od zvyškov luminoforu. Dotácie zo sektora elektrozariadení využila na úhradu investičných nákladov na nákup rezačky obrazoviek, drvičky plastov z elektroniky, ale aj nákup zariadenia pre recykláciu kónusu televíznych obrazoviek a pracovných stolov pre demontáž elektroniky. Dotácie z Recyklačného fondu nám pomohli zmodernizovať a doplniť používanú technológiu na spracovanie elektroodpadu. Pri žiadostiach sme vždy mali na zreteli najmä ekonomiku prevádzky. I vďaka tomu sme dosiahli a dosahujeme priaznivé prevádzkové výsledky“, vysvetlil V. Chovanec.

 

Dodal, že ARGUSS, s. r. o. bol prvou autorizovanou spoločnosťou na spracovanie svetelných zdrojov a obsahom ortuti v SR. Už od roku 1995 prevádzkuje najvýkonnejší zberný, prepravný a spracovateľský systém na svetelné zdroje v SR. V roku 2008 spoločnosť prvýkrát v histórií SR vyzbierala a spracovala v jednom roku viac ako milión kusov svetelných zdrojov s obsahom ortuti. Počas spracovania svetelných zdrojov dosahuje vysokú mieru zhodnotenia, požadovanú európskou legislatívou. Výsledkom spracovania sú kvalitné využiteľné druhotné suroviny, sklo, železo, hliník, ortuť. Spracovateľská kapacita je 450 ton/ rok. Zákazníkom po celom území SR ponúka aj bezplatný prenájom špeciálnych zberných kontajnerov na svetelné zdroje.

 

,,Prevádzkujeme aj diskontinuálnu linku na spracovanie cca 20 tisíc kusov televíznych obrazoviek a monitorov ročne. V prvej etape spracovania sa obrazovky rozrežú a oddelia sa na prednú časť, tzv. tienitko, vyrobenú zo špeciálneho skla s obsahom bárya a zadnú, kónusovú časť s obsahom olova. Každá časť sa následne spracuje tak, aby sklo neobsahovalo žiadne kovové časti, luminofor, ani naparené technologické povlaky kovov. Takto vyčistené sklo sa až donedávna expedovalo do špecializovaných sklárni v ČR a v Poľsku, kde ho používali na výrobu nových TV obrazoviek. Pri spracovaní TV prijímačov i PC monitorov dosahujeme bežne cca 90 % mieru recyklácie, táto je ešte ekonomicky rentabilná, vyššia miera recyklácie je však už ekonomicky náročnejšia. V súčasnom období, keď v krajinách EÚ nahradili klasické CRT obrazovky ploché plazmové a LCD TV  prijímače a PC monitory, pociťujeme problém s odbytom získaného skla, ale riešime ho tak, aby sa sklo využilo a zhodnotilo, povedal V. Chovanec.

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)