Prihlásenie

Firmy ZCPP vyrobili vlani rovnaké množstvo papiera ako v roku 2008

Firmy ZCPP vyrobili vlani rovnaké množstvo papiera ako v roku 2008

Grafické papiere v kríze narástli o 3,2%, hygienické  a obalové klesli

V roku 2009 vyrobilo 11 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR takmer rovnaké množstvo papiera ako rok predtým. Spolu vyrobili 920 977 ton papiera a lepenky, čo bol pokles iba o 0,1 percenta, alebo 468 ton. Vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku krízu je to vynikajúci výsledok. Dokonca sortiment grafických papierov zaznamenal medziročný nárast výroby o 3,2 %, na 539 379 ton. Ostatné sortimenty zaznamenali pokles. Hygienických papierov sa vyrobilo v porovnaní s rokom 2008 o 3,9 % menej, spolu 139 234  ton a baliacich a obalových papierov a lepenky o 4,6 % menej, čiže242 364 ton. Firmy pritom za  rok  2009 spracovali 2 461 681 m³ drevnej hmoty, z toho 482 347 m³ z  dovozu. Zároveň zužitkovali 168 445  ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval24 636 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.

 

,,Predaj takmer rovnakého množstva papierov ako rok predtým je potešiteľnou správou pre celulózovo-papierenské odvetvie, z hľadiska zachovania trhových podielov. Menej potešiteľné je, že tržby sa ďalej znížili a to medziročne o 13 percent, čo znamená že realizačné ceny predovšetkým obalových a hygienických papierov sú v dôsledku krízy nedostatočné a podpisujú sa pod prepad hospodárskych výsledkov. Pozitívne je aj to, že na Slovensku sa prednostne spracúva domáci zberový papier a dovoz predstavuje len 14,6 %, pritom ešte v roku 2002 sa dovážala cca polovica. Vo štvrtom štvrťroku 2009 sme zaznamenali mierne oživenie trhov. Prejavilo sa to tým, že kým za prvých 9 mesiacov bol medziročný prepad tržieb  až 19,2%, v posledných mesiacoch sa ho podarilo stiahnuť na 13%“, konštatoval J.Dlhopolček.

 

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, celkové tržby firiem ZCPP v dôsledku dopadov celosvetovej hospodárskej krízy, za rok 2009 poklesli o 13 % a to z 913,150 milióna EUR na 794,223 milióna EUR. Pritom export sa znížil o 15,1 %. Produktivita práce z výroby tovaru na pracovníka sa znížila o 10,2 %, stavy zamestnancov poklesli o 6,5% a mzdy narástli o 3,1%. Koncom roka 2009 zamestnávalo 11 firiem ZCPP SR spolu 3 354  pracovníkov. Firmy preinvestovali v tomto období viac ako 47,69 mil. EUR.

 

            Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Medzi najväčších výrobcov združených v ZCPP SR patria Mondi SCP, a.s., Ružomberok, Smurfit Kappa, a.s., Štúrovo, SHP Harmanec a Metsä Tissue, a.s. Žilina. Smurfit Kappa, a.s. v Štúrove, však ohlásila od roku 2010 zatvorenie svojej výroby flutingu v SR, súvisiace s  nadbytkom výrobných kapacít na európskom trhu vlnitej lepenky.

 

Nehlasované