Prihlásenie

THERMO|SOLAR predstaví na Racioenergii novinku - slnečný kolektor TS 350

Rýchloprietočný lýrový register chráni slnečný kolektor pred prehriatím

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR  Žiar, s.r.o. , Žiar nad Hronom, predstavuje v dňoch 23.-27. 3. 2010  bratislavskej Inchebe, na veľtrhu Coneco-Racioenergia, spolu 9 typových radov solárnych kolektorov. Novinkou je slnečný kolektor s typovým označením TS 350. Od najčastejšie používaného typu TS 300 sa odlišuje lýrovou konštrukciou rúrkového registra absorbéra. Práve lýrový register je vhodný na rýchloprietočné aplikácie, napríklad pre ohrev bazénov, ale aj pre bezčerpadlové systémy. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU  Ing. Milan Novák, CSc.

 

,,Novinka TS 350 sa na prvý pohľad, oproti najčastejšie používanému typu TS 300, v ničom neodlišuje, pretože  je s ním tvarovo  i rozmerovo identický. Podstatný rozdiel medzi nimi je však v konštrukcii rúrkového registra absorbéra. Štandardný slnečný kolektor TS 300 má trubkový register meandrového typu a je vhodný na najčastejšie v praxi  využívané tzv. pomaloprietočné (low flow) aplikácie, napr. na prípravu  teplej vody a prikurovanie. Pri danej intenzite slnečného žiarenia sa za jednotkový čas ohreje menšie množstvo teplonosnej kvapaliny, ale na vyššiu teplotu. Slnečný kolektor TS 350 má lýrový  rúrkový register a je preto vhodný na tzv.  high – flow aplikácie, napr. na ohrev bazénovej vody. Má  výrazne menší hydraulický odpor, čiže pri danej intenzite slnečného žiarenia za jednotku času ním pretečie väčší objem teplonosnej kvapaliny, ale tá bude mať nižšiu výstupnú teplotu“, vysvetlil M.Novák.

 

Ďalej poukázal na to, že lýrový trubkový register umožňuje aj rýchle vyprázdňovanie kolektora a preto je ho možné použiť aj pre tzv. Drain-Back solárne systémy. Sú to systémy, kde ochrana teplonosnej kvapaliny voči prehrievaniu v čase prebytku slnečného svitu je zaistená vyprázdnením kolektorov  a jej zhromaždením v špeciálnej nádobe nainštalovanej v primárnom solárnom okruhu. Ak spojovacie potrubia v exteriérovej časti solárneho systému sú dokonale vyspádované, tak je možné použiť ako teplonosné médium i vodu, pretože tá v zime nebude môcť zamrznúť a potrhať potrubia.

 

,,Lýrový trubkový register s malým hydraulickým odporom je vhodný aj pre jednoduché gravitačné (bezčerpadlové) solárne zariadenia, využívané hlavne v oblastiach, kde celoročne teplota neklesá pod bod mrazu. Fungujú na princípe rozdielnych merných hmotností chladného a ohriateho teplonosného média, ktoré prirodzene cirkuluje medzi kolektorom a nádržou s ohrievanou vodou umiestnenou nad kolektorom“, uzavrel M.Novák. 

 

 

 

Doplňujúce informácie

 

Všetky sú slnečné kolektory z produkcie THERMO |SOLARU sú držiteľmi prestížnej európskej značky kvality SOLAR KEYMARK, čo znamená, že garantujú opakovateľnú kvalitu a zhodu parametrov každého výrobku s údajmi uvedenými v certifikáte.

THERMO|SOLAR  na Racioenergii tradične boduje. Vysokoselektívny plochý slnečný kolektor TS 310 H získal v roku 2007 na výstave Racioenergia Zlatú plaketu. V roku 2004  získal THERMO|SOLAR  rovnako Zlatú plaketu veľtrhu Racioenergia za novátorskú konštrukciu pre Heliostar 300 a v roku 2006  zabodovala novinka - zostava Heliostar Olymp, vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou Embra Brno. Tá má centrálny zásobník tepla, do ktorého je integrovaný zásobník na teplú vodu. Na centrálny zásobník je napojená kachľová pec na drevo Olymp, so zabudovaným teplovodným výmenníkom a slnečné kolektory Heliostar.

 

THERMO |SOLARU sa podarilo uzavrieť vlaňajší rok v kladných číslach, predovšetkým vďaka rastúcej diverzifikácii predaja do stále väčšieho  počtu krajín a zamedzeniu prepadu slovenského trhu.  I keď Slovensko v rámci EU ešte stále patrí medzi  krajiny s najmenším počtom m2 namontovaných slnečných kolektorov na obyvateľa, v uplynulom roku bolo jednou  z mála krajín kde predaj kolektorov dramaticky neklesol, ale vďaka vlani zavedeným dotáciám sa udržal približne na úrovni roku 2008. Tento fakt  spolu s posilnením  predaja v Čechách, Rakúsku, na Balkáne i zámorí pomohol  spoločnosti THERMO |SOLAR aspoň sčasti kompenzovať prepady predaja v Španielsku, Nemecku, Veľkej Británii a Maďarsku. THERMO|SOLAR  je absolútnym lídrom na slovenskom trhu, kde má firma odhadovaný podiel na predaných kolektoroch  cca 70 %.

 

            Kúpa solárnej zostavy na prípravu teplej vody pomocou slnečných kolektorov je aj v roku 2010 v SR pre občanov výhodná. Štát aj v tomto roku poskytuje zvýšené dotácie, vo výške až 200 eur (6025 Sk) na m2 absorbčnej plochy slnečných kolektorov. V praxi to znamená, že dotácia pokryje približne 30 % z konečnej ceny solárnej zostavy na kľúč aj s montážou, pričom počas praxou potvrdenej životnosti na úrovni 30 rokov sa solárny systém aj pri dnešných cenách energií niekoľkokrát zaplatí. Zariadenie pritom ušetrí až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti. Najlacnejší solárny systém pri dodávke na kľúč stojí po započítaní štátnej dotácie iba 2320 eur. Slúži na prípravu teplej vody v rodinných domoch, má 200 l zásobník pre 2-3 osoby.  Táto cena nezahrňuje pripojenie solárneho systému na existujúci rozvod teplej vody ani prípadné dodatočné stavebné úpravy v objekte, ktorých náročnosť sa prípad od prípadu môže líšiť.

Výhodou slnečných kolektorov, v porovnaní s inými zdrojmi energie je to, že slnečné kolektory si vyžadujú investíciu v podstate iba raz. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky občan nemá a nasledujúcich 30 a viac rokov má podstatnú časť teplej  vody zadarmo. Šetrí na usporenom  plyne, elektrine, alebo pevnom palive. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30-40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme raz za cca 6 rokov.

 

 

Priemerné hodnotenie: 3.3 (3 votes)