Prihlásenie

Tržby firiem združených ZCPP vlani narástli o 2,3%

Rok 2010: Koniec krízy a obnovenie rastu celulózovo-papierenského odvetvia

 

Celkové tržby 11-tich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR v roku 2010 narástli v medziročnom porovnaní o 2,3 percenta. Zvýšili sa tak  z 794,233 milióna EUR v roku 2009 na vlaňajších 812,87 milióna EUR. Súčasne sa zvýšil aj export a to o 1 percento zo 661,265 mil. EUR na 668,058 mil. EUR. Export pritom dosiahol 82,25-percentný podiel na celkových tržbách. Vzrástla aj produktivita práce z výroby tovaru na pracovníka a to o 13,8%, pri raste miezd o 6,6% a poklese stavu zamestnancov o 10,6%. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Ing. Juraj Dlhopolček.

 

,,Celulózovo-papierenské odvetvie sa vlani spamätalo z krízy a začalo opäť rásť. Výsledky za SR sú skreslené zatvorením výroby polochemického flutingu - papiera na zvlnenú vrstvu  vlnitej lepenky, v marci 2010 v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. Medziročný rast tržieb o 2,3 percenta by tak bol s týmto závodom oveľa vyšší. Celé odvetvie prešlo krízou pomerne dobre aj preto, že zhodnocuje predovšetkým domácu drevnú surovinu a vytvára vysokú pridanú hodnotu. Škoda však uzatvorenia štúrovského závodu, akcionári mali nato právo, ale jeden dôležitý spracovateľ zberového papiera tak bude na Slovensku chýbať“, konštatoval J.Dlhopolček.

 

 Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, kým za rok 2009 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 221 692 EUR, za obdobie roku 2010 to bolo 252 394 EUR. Koncom tretieho štvrťroka 2010 zamestnávalo 11 firiem ZCPP SR spolu 2 999  pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 157 EUR. Firmy preinvestovali v tomto období 27,562 mil. EUR.

 

            Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 11 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a.s., Ružomberok a Bukóza Holding, a.s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s.r.o. a SHP Harmanec. Donedávna k nim patrila aj spoločnosť Smurfit Kappa, a.s., Štúrovo, ktorá však vlani marci zatvorila svoju výrobu polochemického flutingu  v SR.

Priemerné hodnotenie: 3 (3 votes)