Prihlásenie

Unikátna technológia v Lieskovci mení plasty späť na ropné látky

Castor & Pollux, a. s. spúšťa skúšobnú prevádzku spracovania odpadových plastov

 

Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. uvádza v Lieskovci pri Zvolene do skúšobnej prevádzky unikátnu recyklačnú technológiu na zhodnocovania odpadových plastov. Hodnota tejto investície je 13,3 mil. EUR a prispel na ňu aj Recyklačný fond sumou 3,319 milióna EUR. Technológia dokáže spracovať cca 1000 ton plastových odpadov mesačne a výstupom je 500 až 700 ton vysokokalorických ropných produktov použiteľných ako prísady do palív, pohonných látok, alebo na výrobu elektrickej energie. Informovala o tom podpredsedníčka predstavenstva Castor & Pollux, a. s. Jarmila Grujbárová.

 

,,Výnimočnosť technológie spočíva v spracovaní znečistených, zmesových a inak problémových druhov plastových odpadov, pochádzajúcich zo starých automobilov, ale aj skládok komunálnych odpadov, chemickou cestou. Takto sa získajú kvalitné druhotné suroviny a súčasne vzniknutá plynná fáza poslúži na ohrev samotného reaktora. Výsledné produkty sa môžu ďalej spracovávať v rafinériách, alebo využiť ako komponenty v palivách, či opäť ako surovina na výrobu plastov. Na plnú kapacitu by sa mala prevádzka dostať niekedy v apríli 2011 a k súčasným 20 zamestnancom by mali pribudnúť ďalší“, konštatovala J. Grujbárová.

 

Ďalej poukázala na to, že uvedený technologický postup a zariadenie na recykláciu plastového odpadu sú chránené medzinárodnými patentmi. Na medzinárodnej výstave životného prostredia, zberu a likvidácie odpadu „Pollutec“ v Lyone v roku 2006 získala technológia zlatú medailu, ďalšie ocenenie získala na renomovanej výstave „The Energy World Leaders 2005“. Projekt nemá na Slovensku obdobu, je ekonomicky sebestačný a environmentálne prijateľne zneškodňuje aj také druhy plastového odpadu, s ktorými boli doteraz problémy. Funkčnosť tejto high‑technológie je priemyselne overená zatiaľ na niekoľkých zariadeniach pracujúcich v Poľsku.

 

Z chemického hľadiska sú vstupnými surovinami technológie plasty zo skupiny polyolefínov a to hlavne polyetylény (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE) a polypropylény (PP). Tie sa vyskytujú v mnohých formách výrobkov požívaných v každodennom živote a následne v odpadoch pochádzajúcich z nich (napr. vrecká a nákupné tašky, obaly na čistiace prostriedky a kozmetiku, obaly na potraviny, časti domácich spotrebičov, časti rádií a televízorov, počítačov a iných technických zariadení, časti hračiek, rôzne nádoby, prepravky, nádrže, rôzne potrubia a izolácie káblov, časti automobilov ako nárazníky, palubné dosky atď.)

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)