Prihlásenie

Konferencia - Sociálna a environmentálna zodpovednosť na Zámku Vígľaš

Konferencia - Sociálna a environmentálna zodpovednosť na Zámku Vígľaš

V stredu 22. novembra 2017 sa bude konať v hoteli The Grand Vígľaš **** konferencia Sociálna a environmentálna zodpovednosť - nové prístupy a technológie. Organizuje ju Viglas forum 21 for sustainable development Na konferencii odznejú zaujímavé informácie o nových environmentálnych technológiách. Napríklad spoločnosť GLORIN GROUP, pôsobiaca v tejto oblasti, predstaví „Blue box techology“ - pyrolýzne spracovanie komunálnych odpadov a „Green box technology“- materiálové a energetické zhodnotenie komunálnych odpadov. Informuje o tom Mário Benčič, člen správnej rady nadácie Viglas forum 21.

 

„Program konferencie je skutočne bohatý. Ďalšou spoločnosťou, ktorá vystúpi na konferencii a predstaví svoje aktivity a technológie v oblasti výroby bio-hnojiva, je GLENWOOD – ET. Výrobou a predajom biologických hnojív sa zaoberá aj spoločnosť BIOGREEN. Na tému Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre udržateľný ekonomický rozvoj a Trvalo udržateľný rozvoj miest bude prednášať ENVIROS GROUP. Ďalšie prednášky sa budú venovať témam Sociálnej zodpovednosti a zariadeniam pre seniorov, riešeniu čistenia odpadných vôd v malých obciach (ASIO SK), novým spôsobom zaistenia bezpečných dodávok pitnej vody (HUTIRA) a termoizolačným nástrekom (RIVER POWER),“ približuje M. Benčič.

 

Viglas Forum 21 sa stalo východoeurópskym centrom FORO SORIA 21 PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE. Vytvorili ho Daniel Rekitar barón von Viglas a Amalio de Marichalar y Saenz de Tejada, gróf Ripalda, s cieľom vyvinúť úsilie vo všetkých oblastiach trvalo udržateľného rozvoja vytvorením štvorrozmernej (4D) komunikačnej platformy pre verejný dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami: mestami, politikmi, podnikmi, univerzitami, novými vedeckými technológiami. Táto 4D komunikačná platforma pozostáva zo štyroch základných  pilierov. Kultúrny, ktorý je základom tvorby "Viglas Forum 21" a spája viac ako 25 rokov úsilia v historických projektoch ako "Numancia" a "Viglas Castle Reconstruction" a tiež environmentálny, sociálny a ekonomický pilier. V každom štvrťroku sú plánované špecializované konferencie o všetkých uvedených témach/pilieroch.

Program konferencie:

09:30

09:35

Otvorenie konferencie

Alexander Solonko (RUS), výkonný tajomník nadácie VF21

09:35

09:45

VIGLAS FORUM 21a FORO SORIA 21a ich miesto v 21. storočí

Daniel von Rekitar (USA), zakladateľ nadácie a hostiteľ

09:45

09:50

Agenda VIGLAS FORUM 21 a FORO SORIA 21

Mário Benčič (SK), správna rada nadácie VF 21

09:50

11:00

GLORIN GROUP, spoločnosť pôsobiaca v oblasti environmentálnych technológií

Aktivity a environmentálne technológie

1. „Blue box techology“ - pyrolýzne spracovanie komunálnych odpadov

2. „Green box technology“- materiálové a energetické zhodnotenie komunálnych odpadov

Tomáš Koribaňa (SK), Mário Benčič (SK)

11:00

11:15

Prestávka na kávu

11:15

11:55

GLENWOOD – ET, spoločnosť pôsobiaca v oblasti environmentálnych technológií

Aktivity a technológie, výroba bio-hnojiva

Vlad Abramov (USA), expert v oblasti spracovania biologických odpadov

11:55

12:25

BIOGREEN, spoločnosť pôsobiaca v oblasti environmentálnych technológií

Výroba a predaj biologických hnojív,

Alexander Bulak (LT), expert v oblasti výroby bio-hnojív

12:25

13:00

ENVIROS GROUP, poradenská spoločnosť v oblasti energetiky a životného prostredia

Obehové hospodárstvo - príležitosť pre udržateľný ekonomický rozvoj

Jaroslav Vích (CZ), expert v oblasti environmentálnych energií

13:00

14:00

Obed

14:00

15:00

ENVIROS GROUP, poradenská spoločnosť v oblasti energetiky a životného prostredia

Trvalo udržateľný rozvoj miest

Bob Bailey (UK), expert v oblastiach likvidácie komunálnych odpadov

15:00

15:30

Centrum sociálnych služieb Vígľaš - Pstruša

Sociálna zodpovednosť - zariadenia pre seniorov

Mário Benčič (SK)

15:30

15:50

ASIO SK, technológie pre zachovanie života

Riešenie čistenia odpadných vôd v malých obciach

Ing. Karok Kratochvíl (SK)

15:50

16:10

HUTIRA, riešenia pre energetiku a úpravu vody

Nové spôsoby zaistenia bezpečných dodávok pitnej vody

Radek Kundrata (CZ), patentovaná technológia úpravy vody

16:10

16:30

RIVER POWER, termoizolácie a úspory energií

Termoizolačný nástrek - cesta k úspore

Jean Kocián (CZ), expert na technológie izolačných nástrekov

16:30

18:30

Záverečná diskusia

Ukončenie konferencie

 

 

 

Nehlasované
Konferencia - Sociálna a environmentálna zodpovednosť na Zámku Vígľaš