Prihlásenie

KÚPELE LUHAČOVICE OSLAVUJÚ 150. VÝROČIE NARODENIA DUŠANA JURKOVIČA

KÚPELE LUHAČOVICE OSLAVUJÚ 150. VÝROČIE NARODENIA DUŠANA JURKOVIČA

V roku 2018 si verejnosť pripomína 150. výročie narodenia najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča (nar. 23. augusta 1868 Turej Lúke, teraz súčasť Myjavy - zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave). V Kúpeľoch Luhačovice sa zachoval najrozsiahlejší súbor jeho architektonických diel, ktoré prispeli k svetovej sláve týchto malebných kúpeľov. Spoločnosť Kúpele Luhačovice, a. s. sa stará o odkaz Dušana Jurkoviča. V Luhačoviciach spravuje ojedinelý súbor jeho zachovalých stavieb, postavených počas iba troch rokov v štýle takzvanej ľudovej secesie. Všetky sú kultúrnymi pamiatkami.


Nielen v Luhačoviciach sa hostia môžu zoznámiť s Jurkovičovými realizáciami. Aj okolie poskytuje možnosť oceniť jeho tvorbu, či už je to na Sv. Hostýne (Krížová cesta), v Rožnove pod Radhoštěm (rozhľadňa), na Pustevnách (Libušín, Maměnka), v Brne (Jurkovičova vila). Na slovenskej strane hraníc je to na bradle mohyla M. R. Štefánika a v Skalici Slovenský dom.

 

Dušana Samuela Jurkoviča radíme medzi významné osobnosti európskej modernej architektúry. V architektovom živote zohrali dôležitú úlohu luhačovické kúpele a obdobie budovania moderných luhačovických kúpeľov v prvých rokoch 20. storočia je s jeho menom nerozlučne spojené. Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868-1947) patrí k významným osobnostiam európskej architektúry. Narodil sa v Turej Lúkepri Myjave a detstvo strávil v atmosfére slovenského obrodeneckého hnutia v Brezovej pod Bradlom. V evanjelickej rodine Jurkovičových aj v širokom príbuzenstve bol už v 19. storočí pestovaný úzky vzťah k českej kultúre. Jurkovič študoval staviteľstvo na Štátnej umeleckopriemyselnej škole vo Viedni a potom nastúpil do praxe.

 

V deväťdesiatych rokoch pôsobil vo Vsetíne u staviteľa Michala Urbánka, potom sa presťahoval do Brna, kde sa zapojil do slovenského kultúrneho a spoločenského života, kde v okruhu Klubu priateľov umenia vznikla myšlienka na vytvorenie slovanského kultúrneho strediska v Luhačoviciach. Na Morave prežil Jurkovič viac ako 30 rokov svojho života. Pre jeho ďalšiu tvorbu bola rozhodujúca účasť na príprave Národopisnej výstavy českoslovanskej v roku 1895, kde zrealizoval valašskú osadu. V rámci príprav na výstavu sa v teréne dôkladne zoznámil s ľudovou architektúrou a s tradičnými konštrukčnými postupmi. Tieto znalosti využil potom pri realizácii súboru romantických stavieb slovanských útulkov Pustevní na Radhošti.

 

Od začiatku 20. storočia začal Jurkovič voľnejšie nakladať s ľudovými motívmi aj so secesným tvaroslovím, ktorými sa vo svojej tvorbe inšpiroval, rovnako ako európsku modernou. Charakter svojich stavieb podčiarkoval farebnosťou. Z jeho ďalších realizácii sú najvýznamnejšie práce pre brnenský spolok Vesna, stavba letoviska na Rezku, vlastnej vily v Brne - Žabovřeskách, kaplnky Krížovej cesty na Hostýne a ďalšie.

 

Na území Slovenska a Haliče je to Spolkový dom v Skalici a urbanistické projekty a návrhy vojenských cintorínov a pamätníkov. Luhačovické pôsobenie na začiatku storočia bolo pre neho dôležitou životnou etapou. V rokoch 1902 až 1907 tu postavil štrnásť stavieb, z ktorých osem sa zachovalo dodnes. V prvom roku pôsobenia v Luhačoviciach sa Dušan Jurkovič zhostil prestavby Janova (dnes Jurkovičovho) domu a Chaloupky, blízko postavil pavilón Mliekarne. Jestřabský mlyn prestaval na Vodoliečebné kúpele s priľahlými riečnymi a slnečnými kúpeľmi. Počas druhého roka vyrástli v kúpeľoch novostavby Jestřabí, Inhalatoria, Hudobného pavilónu, Kúpeľnej reštaurácie, prístavba verandy pri Kúpeľnom hoteli a Hospodársky dvor. K nim pribudli postupne súkromné ​​stavby Vlastimila, Valaška a v roku 1906 slovenský Budai. Jurkovičova spolupráca s kúpeľnou akciovou spoločnosťou v rokoch 1902-1903 bola limitovaná nedostatkom finančných prostriedkov a časovým tlakom. Jurkovičovi sa napriek tomu podarilo vybudovať v Luhačoviciach kúpeľný komplex mimoriadnej kvality.

 

Zdroj: Blanka Petráková, Petr Všetečka, Věra Kučová

 

Bližšie informácie na www.lazneluhacovice.cz

 

Nehlasované
KÚPELE LUHAČOVICE OSLAVUJÚ 150. VÝROČIE NARODENIA DUŠANA JURKOVIČA
 
KÚPELE LUHAČOVICE OSLAVUJÚ 150. VÝROČIE NARODENIA DUŠANA JURKOVIČA
 
KÚPELE LUHAČOVICE OSLAVUJÚ 150. VÝROČIE NARODENIA DUŠANA JURKOVIČA