Prihlásenie

Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári

Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári

Vincentka bola partnerom konferencie ORL Vincentka Fórum 2018

 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v spolupráci so spoločnosťou Vincentka, a.s., usporiadali  8. 11. 2018 v Konferenčnom centre City, v Prahe na Pankráci, odbornú konferenciu ,,ORL Vincentka Fórum 2018“. Zúčastnilo sa jej viac ako 130 ORL expertov z Českej republiky a Slovenska. Odborným garantom bol Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., emeritný prednosta ORL kliniky Motol, ktorý sa vo svojej prednáške venoval poruchám dýchania v spánku, s ďalšou prednáškou o čelných dutinách vystúpil Jan Plzák a vestibulárnej migréne sa venoval Zdeněk Čada.

 

V živej diskusii, ktorá po jednotlivých prezentáciách nasledovala, vystúpil rad účastníkov fóra, medzi nimi aj MUDr. Vojtech Kavečenský PhD, z ORL Humenné, s.r.o., najväčšej ORL kliniky na Slovensku. Svojou účasťou a skúsenosťami prispel tiež doc.MUDr. Jan Vokurka CSc. z Nordijsk Universität zo Švédska.

 

Delegátov fóra pozdravil svojím prejavom na tému "Kúpeľné Luhačovice a 20 rokov Novej Vincentky" zástupca spoločnosti Vincentka, a.s. Ing. Ladislav Šumšal. Vo svojom prejave sa zameral na jedinečnosť prírodnej minerálnej vody z liečivého zdroja Luhačovice, na rozmanitosť produktov, ktoré firma ponúka, na celoročné fungovanie Vincentky, na technologický a celkový kvalitatívny rozvoj, ktorý firma za 20 rokov svojho fungovania od privatizácie do podoby rodinnej firmy zaznamenala. Jedným z pozitívnych čŕt tohto rozvoja je aj rastúci záujem o Vincentku zo zahraničia.

 

Liečivá minerálnej vody Vincentka vstúpila do služieb ORL už dávno. Jej účinky na prevenciu i ochorení horných a dolných dýchacích ciest sú všeobecne známe. Spoluprácou so špičkovými pracoviskami a odborníkmi v oblasti ORL sa účinky priaznivo prejavujú v mnohých smeroch. Ukazujú ako najefektívnejšie s Vincentkou pracovať, ako rozširovať portfólio výrobkov, ako nachádzať ďalšie spôsoby jej využitia v liečebnom procese. Konferencií a pracovných stretnutí, ktoré Vincentka podporuje je celý rad. Okrem spolupráce s ORL klinikou Motol sú to dlhodobé a pravidelné ORL stretnutia v Beskydoch Sepetná, alebo rad stretnutí mladých ORL odborníkov na rôznych miestach v Čechách i na Slovensku (Bratislava, Mikulov, atď.) Práve konferencia ORL v spolupráci s klinikami a ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré Vincentka tradične podporuje, sa stali pracovne užitočnou a inšpiračnou záležitosťou, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene skúseností.

 

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

Nehlasované
Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári
 
Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári
 
Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári
 
Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári
 
Minerálku Vincentku odporúčajú ORL lekári