Prihlásenie

CE značenie - Váš bezpečný výrobok na trhu EÚ

13.05.2010 - 00:00

Vedeli ste, že pri dovoze tovarov z tretích krajín preberá na seba dovozca zodpovednosť za bezpečnosť výrobku, ako aj  za ich prípadné stiahnutie z trhu a spätné prevzatie od konečných používateľov? Ste dovozca alebo distribútor a chcete sa dozvedieť viac o tom, čo Vám prinesie zmena legislatívy o CE značení? Príďte na naše semináre, ktoré organizujeme v rámci Európskej informačnej kampane CE značenia! Aj Vás sa táto zmena týka.

 

Termíny a miesto:
13. mája 2010, Bratislava (miesto konania seminára upresníme)
23. júna 2010, Košice (miesto konania seminára upresníme)
24. júna 2010, Banská Bystrica (miesto seminára upresníme)

 
Z programu vyberáme:

  • nový regulačný rámec EÚ na výrobky a  CE značenie  (K. Steinlová, ÚNMS SR)
  • zodpovednosť za škodu – právne dôsledky pre dovozcu z 3. krajín (J. Knopp, SOPK)
  • postup posúdenia výrobku a umiestnenia CE značenia (P. Galo, TSU Piešťany)
  • nesúlad výrobkov podliehajúcich CE značeniu s požiadavkami v zisteniach SOI (SOI)
  • harmonizované technické normy, nástroj uľahčujúci posudzovanie rizík výrobku a CE značenie (SÚTN)
  • projekt Participácia slovenských malých a stredných podnikov na tvorbe európskej legislatívy (NARMSP)

 
Účasť na seminári je bezplatná.
 
V prípade záujmu sa zaregistrujte zaslaním prihlášky na emailovú adresu bartakovics@nadsme.sk.
 
Kontakt:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikanie
Juraj Bartakovics
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: 02 502 44 515
fax: 02 502 44 502
e-mail: bartakovics@nadsme.sk
www.nadsme.sk 

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)