Prihlásenie

CVČ SPEKTRUM Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,

22.04.2010 - 10:00

 ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi vo štvrtok 22.4.2010   o    10.00 hod.

 pri príležitosti 40. výročia Dňa Zeme.

 

         Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko s.r.o.,  sa žiaci ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidze, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už siedmy rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.. Projekt trval od novembra 2009 do 22. apríla 2010 a jeho cieľom bolo prehĺbenie záujmu detí a ostatnej verejnosti o problematiku životného prostredia. V rámci projektu sa okrem tradičných zberových aktivít (papier  a PET fľaše) realizovali aj moderné ako „Eko-web“, v rámci ktorej školy na vlastných webových stránkach zaznamenávali a zverejňovali priebeh všetkých aktivít uskutočnených v rámci projektu, či „Eko-erb mesta Prievidza“ (výroba erbu mesta z vrchnákov PET fliaš). Mimoriadne obľúbenou aktivitou je každoročne ,,Ekokaraoké“, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. K ďalším aktivitám projektu patria: Kultúra životného prostredia, Príroda je kamarát a Ekorok našimi očami:  „OBEZITA -  problém mladej generácie?

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť.
 

Čo uvidíte na Námestí slobody :

-         školy pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov

-         prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili (diela s tematikou životného prostredia, výtvarné dielka z PET fliaš, atď...)

-         hodnotiť sa bude: informačný obsah prezentovaného materiálu a estetická úroveň celkovej prezentácie

 

Za organizátorov celej akcie sa pre masmédiá, v prípade záujmu, po otvorení na brífingu vyjadria: primátor Prievidze Ing. Ján Bodnár  a konateľ spoločnosti Nestlé Ing. Jaroslav Kollár.

 

Prosím potvrďte predbežne svoju účasť na záverečnom vyhodnotení EKOROKA s NESTLÉ na mail : paperlife@stonline.sk , do piatka 9.4.2010. Agentúra PAPER LIFE Vás zároveň týmto pozýva na novinársky obed, ktorý sa uskutoční po skončení brífingu (cca o 11.15).

V prípade potreby Vám ďalšie informácie poskytne Ing. Štefan Kuča, PR agentúraPAPER LIFE, na tel.0905 555 140. Písomné tlačové informácie týkajúce sa podujatia Vám následne zašleme aj elektronicky.

Nehlasované