Prihlásenie

Do 31.1. sa môžete prihlásiť na GLEN stáže do Afriky a Ázie

12.12.2011 - 15:48

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. oficiálne spúšťa nový ročník Multipliers' Training Cycle 2012 zameraný na globálne vzdelávanie, ktorého súčasťou je i trojmesačná dobrovoľnícka stáž vo vybratých menej rozvinutých krajinách Afriky alebo Ázie.

V roku 2012 ponúkame možnosť 4 úspešným uchádzačom zo Slovenska po absolvovaní medzinárodných školiacich seminárov vo Francúzsku, Nemecku a Českej republike zúčastniť sa na týchto štyroch dobrovoľníckych projektoch:

  • Creating HIV/AIDS awareness amongst youth, Kamerun
  • Etude de la participation au sein d'un projet d'alphabétisation en milieu rural, Guinea
  • Renforcement organisationnel d'une association burkinabè, Burkina Faso
  • Support to Summer Schools on Life Skills and Farm Economics, Kirgizsko


Uzávierka on-line prihlášok je 31. januára 2012.

Dôležité:
Po obdržaní finančných príspevkov od donorov vysielajúca organizácia pokrýva nevyhnutné náklady spojené s účasťou v programovom cykle, ktorý zahŕňa prípravu, samotnú dobrovoľnícku stáž a ponávratové aktivity. Bližšie informácie o podmienkach účasti v programe nájdete tu.

O programe GLEN:

Od roku 2004 Global Education Network of Young Europeans (GLEN) buduje kapacity mladých Európanov pre rozvojovú spoluprácu a vzdelávanie prostredníctvom trojmesačných študijno-pracovných pobytov v Ázii, Afrike alebo juhovýchodnej Európe. Po získaní tejto skúsenosti sa mladí Európania stávajú súčasťou rozvojového vzdelávania vo svojej vlastnej krajine a/alebo v Európe.

Realizáciu programu a tréningového cyklu 2012 na Slovensku zabezpečuje Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., ktoré už vyše 5 rokov realizuje aktivity globálneho vzdelávania a rozvojovej spolupráce. Tiež prevádzkuje prvú verejnú knižnicu zameranú na globálne témy na Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Tigran Aleksanyan
koordinátor programu GLEN na Slovensku
e-mail: tigran.aleksanyan@glen-slovakia.org
Pražská 11
811 04 Bratislava
www.sccd-sk.org

Nehlasované