Prihlásenie

II. medzinárodná konferencia: Podpora spolupráce maďarských a slovenských podnikateľov

20.04.2010 - 09:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation a ITD Hungary Zrt. pozývajú záujemcov na II. medzinárodnú konferenciu Podpora spolupráce maďarských a slovenských malých a stredných podnikateľov.

 

Dátum a miesto:
20. apríla 2010, Hotel Devín, Riečna 4, 811 04 Bratislava

 

Cieľ konferencie:

  

  • nadviazanie obchodných vzťahov slovenských a maďarských podnikateľov
  • získanie prehľadu o legislatíve v SR a Maďarsku pri zakladaní živností a obchodných spoločností
  • výmena skúseností doterajších obchodných partnerov

 

Z programu vyberáme:

  

  • porovnanie ekonomického prostredia v SR a Maďarsku
  • socio-ekonomická analýza silných a slabých stránok spoločného regiónu
  • legislatíva pri zakladaní živnosti a obchodnej spoločnosti v SR a Maďarsku
  • komunikácia so zákazníkom s prihliadnutím na kultúrne rozdiely medzi oboma krajinami
  • skúsenosti konkrétnych firiem s podnikaním v SR a Maďarsku

 

Registrácia: do 15. apríla 2010 na www.sme-husk.eu/conference-Bratislava

 

Podujatie sa organizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika -Slovenská republika 2007-2013

 

Kontakt:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Jarmila Dubrovayová a Jakub Varga

Miletičova 23

821 09 Bratislava

 

tel.: 02/50 24 45 25 a 02/50 24 45 21

e-mail: dubrovayova@nadsme.sk a varga@nadsme.sk

www.nadsme.sk

 

Nehlasované